In English
China

Jämijärven vanhusneuvosto
1.6.2017 - 31.5.2019

Ikäihmisten äänenä kunnassa


JÄMIJÄRVEN VANHUSNEUVOSTO

on vuonna 2013 toimintaansa aloittanut vanhuspalvelulain mukainen kunnallinen toimielin.

Kunnanhallitus valitsee vanhusneuvostoon kaksi edustajaa ja vahvistaa vanhustyön järjestöjen ja kunnallisten toimielinten nimeämät edustajat kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

1.7.2013 voimaantullut vanhuspalvelulaki antaa vanhusneuvostolle enemmän vaikutusvaltaa ja vastuuta. Vanhusneuvostolle kuuluvat ikäihmisiin liittyvät asiat jo suunnitteluvaiheessa.  


Satakuntaliiton alainen Satakunnan vanhusneuvosto seuraa ja tukee satakuntalaisia kunnallisia vanhus-neuvostoja. Satakunnan vanhusneuvostossa on Pohjois-Satakunnan edustajajäsenenä Eila Vehmanen Pomarkusta ja hänen varajäsenenään Jämijärven vanhusneuvoston puheenjohtaja Marjatta Hyttinen.


Jämijärven vanhusneuvoston tehtävänä on

·        edistää viranomaisten ja ikääntyneen väestön ja heidän läheistensä sekä eläkeläis- ja vanhustyöjärjestöjen yhteistoimintaa kunnassa

·        osallistua ikääntyneen väestön tukemiseksi laadittavan suunnitelman valmisteluun

·        osallistua iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien sosiaalipalvelujen riittävyyden ja laadun arviointiin

·        seurata ja tarvittaessa vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka ikääntyneen väestön tarvitsemien palvelujen kannalta

·        tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja iäkkäitä henkilöitä koskevissa asioissa


Jämijärven vanhusneuvosto kokoontuu puheenjohtajan kutsusta 2-6 kertaa kalenterivuoden aikana.


Vanhusneuvostoa kiinnostaa kaikki jämijärveläistä ikääntynyttä väestöä koskevat asiat. Mikäli huomaamasi epäkohta kaipaa yhteiskunnallista vaikuttamista, ota yhteyttä vanhusneuvoston puheenjohtajaan, sihteeriin tai jäseniin


VANHUSNEUVOSTO 1.6.2017 - 31.5.2019

PuheenjohtajaSjöman Miia

p. 045 639 8146
miia.sjoman@veevil.fi
VarapuheenjohtajaMajamäki Aarre

p. 040 566 1390
SihteeriRanta AnnePeijarintie 5 A
38800 Jämijärvi
p. 040 769 9185
anne.ranta@jamijarvi.fi
    
JäsenetLehtiö Helena
p. 040 591 1400

Niemi Maarit

p. 040 963 4986
 Parmonen Arja
p. 040 507 1456
 Salmela Eva
p. 040 507 8321
 Sillanpää Kaisa
p. 050 531 7161
 Sorvali Ulla
p. 044 547 4518

 

 Vanhusneuvoston tehtävä (pdf)

KYSELY IKÄIHMISTEN KANSSA TYÖSKENTELEVILLE

Jämijärven Vanhusneuvosto laati kyselyn kotipalvelun työntekijöille ja ikäihmisten kanssa vapaaehtoistyötä tekeville.

Jämijärven vanhusneuvoston tehtävänä on ikäihmisten kuuleminen. Tänä vuonna osa kuulemisesta tapahtui järjestämällä kysely, joka kohdistettiin Jämijärven kunnan ikäihmisten kanssa työtä tekeville. 

 Kyselystä julkaistaan kokooma, jonka tuloksesta tullaan tiedottamaan Jämijärven kunnanhallitulle ja PoSa:lle. Vastauksia käsitellään elokuussa.

Kiitos kaikille kyselyyn osallistuneille.  

Jämijärvi - Satakunnan helmi

Pikkuvaakuna

Jämilogo


Jämin
Matkailuneuvonta
jami.fi

Suomifinland100-banneri netti 200 px 

Myrkytystietokeskus kuvake internetiin sininen suomi

Toteutus JJ-Net Group Oy