In English
China

Jämijärven vanhusneuvosto
2015 - 31.5.2017

Ikäihmisten äänenä kunnassa


JÄMIJÄRVEN VANHUSNEUVOSTO

on vuonna 2013 toimintaansa aloittanut vanhuspalvelulain mukainen kunnallinen toimielin.

Kunnanhallitus valitsee vanhusneuvostoon kaksi edustajaa ja vahvistaa vanhustyön järjestöjen ja kunnallisten toimielinten nimeämät edustajat kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

1.7.2013 voimaantullut vanhuspalvelulaki antaa vanhusneuvostolle enemmän vaikutusvaltaa ja vastuuta. Vanhusneuvostolle kuuluvat ikäihmisiin liittyvät asiat jo suunnitteluvaiheessa.  

Jämijärvi kuuluu PoSa:n yhteistoiminta-alueeseen, jossa toimii Ikäihmisten hyvinvointisuunnitelma -työryhmä, jonka ohjausryhmässä Jämijärven edustajana on Marita Frigård.

Satakuntaliiton alainen Satakunnan vanhusneuvosto seuraa ja tukee satakuntalaisia kunnallisia vanhus-neuvostoja. Satakunnan vanhusneuvostossa on Pohjois-Satakunnan edustajajäsenenä Eila Vehmanen Pomarkusta ja hänen varajäsenenään Jämijärven vanhusneuvoston puheenjohtaja Marjatta Hyttinen.


Jämijärven vanhusneuvoston tehtävänä on

·        edistää viranomaisten ja ikääntyneen väestön ja heidän läheistensä sekä eläkeläis- ja vanhustyöjärjestöjen yhteistoimintaa kunnassa

·        osallistua ikääntyneen väestön tukemiseksi laadittavan suunnitelman valmisteluun

·        osallistua iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien sosiaalipalvelujen riittävyyden ja laadun arviointiin

·        seurata ja tarvittaessa vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka ikääntyneen väestön tarvitsemien palvelujen kannalta

·        tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja iäkkäitä henkilöitä koskevissa asioissa


Jämijärven vanhusneuvosto kokoontuu puheenjohtajan kutsusta 2-6 kertaa kalenterivuoden aikana.


Vanhusneuvostoa kiinnostaa kaikki jämijärveläistä ikääntynyttä väestöä koskevat asiat. Mikäli huomaamasi epäkohta kaipaa yhteiskunnallista vaikuttamista, ota yhteyttä vanhusneuvoston puheenjohtajaan, sihteeriin tai jäseniin


VANHUSNEUVOSTO 2015 – 2016

PuheenjohtajaHyttinen MarjattaVaarinsalontie 12
38800 Jämijärvi
p. 040 960 0011
marjattal.hyttinen@gmail.com
VarapuheenjohtajaFrigård MaritaPeijarintie 18
38800 Jämijärvi
p. 045 843 7477
marita7@luukku.com
SihteeriRanta AnnePeijarintie 5 A
38800 Jämijärvi
p. 040 769 9185
anne.ranta@jamijarvi.fi
    
JäsenetKujansuu KatjaJämiäluomantie 117
38860 Suurimaa
p. 0500 664 455
kkujansuu75@gmail.com
 Majamäki AarreKirkkotie 20
38800 Jämijärvi
p. 040 566 1390
aarre.majamaki@gmail.com
 Pitkänen AnneliKotimäentie 3
38800 Jämijärvi
p. 040 576 5617
anneli.pitkanen@outlook.com
 Sjöman MiiaKirkkotie 1
38800 Jämijärvi
p. 03 458 7300
miia.sjoman@jamijarvi.fi
 Sorvali KirstiLoukkulantie 4 as 2
38800 Jämijärvi
p. 040 411 5983
 Sorvali UllaAsemantie 151 B
38800 Jämijärvi
p. 044-547 4518

 Vanhusneuvoston tehtävä (pdf)
 

Jämijärvi - Satakunnan helmi

Pikkuvaakuna

Jämilogo


Jämin
Matkailuneuvonta
jami.fi

 Suomifinland100-banneri netti 200 px

Toteutus JJ-Net Group Oy