In English
China

Oppilaiden poissaolot

1. Jos oppilas poistuu koulusta kesken työpäivän, on hänen pyydettävä lupa omalta luokanopettajalta/luokanvalvojalta tai seuraavan oppitunnin pitäjältä.

2. Luokanvalvoja/luokanopettaja antaa oppilaalle hyväksyttävästä syystä luvat enintään kolmen päivän poissaoloon koulusta.

3. Koulun rehtori myöntää oppilaalle luvan 4-30 päivän poissaoloon.

(Jämijärven sivistystoimenjohtosääntö 20 '/17 ').

4. Milloin oppilas jää kouluun saapumatta, on lapsen huoltajan velvollisuus mahdollisimman pian ilmoittaa poissaolon syy luokanopettajalle/luokanvalvojalle. Jollei ilmoitusta ole tehty kolmen päivän kuluessa, on luokanopettajan/luokanvalvojan otettava selvää poissaolon syystä ja  huomautettava, jollei syy ole pätevä, huoltajalle hänen velvollisuudestaan huolehtia lapsen  säännöllisestä koulunkäynnistä.

5. Milloin luvaton poissaolo jatkuu luokanopettajan/luokanvalvojan huomautuksen jälkeen, on luokanopettajan/luokanvalvojan huomautettava tästä rehtorille, joka uudestaan on yhteydessä oppilaan huoltajaan. Mikäli luvaton poissaolo vielä uusiutuu, luokanopettaja/ luokanvalvoja ilmoittaa tästä rehtorille, joka tekee ilmoituksen sivistyslautakunnalle.

 

HUOLTAJA

  • Ilmoita lyhyenkin poissaolon syy kouluun omalle luokanopettajalle ja 7.-9.l k omalle luokanvalvojalle!
  • Ilmoita poissaolo tai jokin muu muutos, jolloin oppilas ei käytä kouluautoa (esim. TET, leirikoulu, urheilukisat, opintoretket yms.) myös koulukuljetuksesta vastaavalle autoilijalle
  • Ota välittömästi yhteyttä kouluun, jos epäilet koulunkäynnissä olevan jotakin epäselvää.
  • Kerro luokanvalvojalle/luokanopettajalle oppilaan elämää järkyttäneistä tapahtumista.
  • Seuraa ja osallistu lasten koulunkäyntiin, vaikka läksyjen tekemiseen et osaisikaan antaa ohjeita.

Toteutus JJ-Net Group Oy