In English
China

Kyläraha

Jämijärven kunnanhallitus jakaa vuosittain kylärahaa. Raha on tarkoitettu keskustaajaman ulkopuolella kylien toiminnasta vastaaville jämijärveläisille tahoille (kyläyhdistykset yms). Rahaa voi hakea sekä toimintaan että investointeihin.
Vapaamuotoiset hakemukset on toimitettava Jämijärven kunnanhallitukselle lehti-ilmoituksella ilmoitettavana ajankohtana. Liitteeksi tarvitaan yhdistyksen toimintakertomus edelliseltä vuodelta. Niiden hakijoiden, jotka saivat kylärahaa edellisenä vuonna, on lisäksi tehtävä selkoa siitä, miten viime vuoden rahat on käytetty.
Lisätietoja maaseutusihteeriltä, p. 050 572 1701

Jämijärven kunnanhallitus


 

raitti

 

 

Jämijärvi - Satakunnan helmi

Pikkuvaakuna

Jämilogo


Jämin
Matkailuneuvonta
jami.fi

Suomifinland100-banneri netti 200 px 

Myrkytystietokeskus kuvake internetiin sininen suomi

Toteutus JJ-Net Group Oy