In English
China

Kyläraha

Jämijärven kunnanhallitus jakaa vuosittain kylärahaa. Raha on tarkoitettu keskustaajaman ulkopuolella kylien toiminnasta vastaaville jämijärveläisille tahoille (kyläyhdistykset yms). Rahaa voi hakea sekä toimintaan että investointeihin.
Vapaamuotoiset hakemukset on toimitettava Jämijärven kunnanhallitukselle lehti-ilmoituksella ilmoitettavana ajankohtana. Liitteeksi tarvitaan yhdistyksen toimintakertomus edelliseltä vuodelta. Niiden hakijoiden, jotka saivat kylärahaa edellisenä vuonna, on lisäksi tehtävä selkoa siitä, miten viime vuoden rahat on käytetty.
Lisätietoja maaseutusihteeriltä, p. 050 572 1701

Jämijärven kunnanhallitus


 

raitti

 

KOULUN 
SISÄILMA-ASIAT

Painemittausraportti

Lämpökamerakuvaus

Keskuskoulun ilmamäärämittausraportti:

Kesällä 2018 Jämijärven keskuskoulun kirkonkylän toimipisteelle on tehty ilmanvaihdon säätö. Tehtävänanto on ollut säätää ilmanvaihto ylipaineiseksi. Ilmamäärämittauspöytäkirjasta ilmenee, että luokkahuoneet olivat säädön jälkeen ylipaineisia (YP). 

Aiemmat tutkimukset ja toimenpiteet:

Tykköön tutkimus 2016

Tutkimussuunnitelmaa varten tutkimus 2017

Labra keskuskoulu 2017

Labra Tykköö 2017

Loppuraportti 2017

Loppuraportti kuvaliite 2017

Keskuskoulun tutkimus 2016

Keskuskoulun toimenpiteet 2015

Toimenpiteet 2017 toukokuulle asti

Keskuskoulun toimenpiteet 2017-2018


Jämijärvi - Satakunnan helmi

Pikkuvaakuna

Jämilogo


Jämin
Matkailuneuvonta
jami.fi

Suomifinland100-banneri netti 200 px 

Myrkytystietokeskus kuvake internetiin sininen suomi

Toteutus JJ-Net Group Oy