In English
China

Lasten päivähoito

Päivähoidon tavoite:

Päivähoidon tavoitteena on tukea päivähoidossa olevien lasten koteja näiden kasvatustehtävässä ja yhdessä kotien kanssa edistää lapsen persoonallisuuden tasapainoista kehitystä. Päivähoidon tulee tarjota lapsen kehitystä monipuolisesti tukevaa toimintaa sekä lapsen lähtökohdat huomioonottava suotuisa ympäristö.

Lapsen iän ja yksilöllisten tarpeiden mukaisesti tavoitteena on edistää lapsen fyysistä, sosiaalista ja tunne-elämän kehitystä sekä tukea lapsen eettistä, älyllistä, esteettistä ja uskonnollista kasvua. Edistäessään lapsen kehitystä, päivähoidon tulee tukea lapsen kasvua yhteisvastuuseen ja rauhaan sekä elinympäristön vaalimiseen.

PÄÄSKYN PÄIVÄKOTI
Pääskyn päiväkoti on 21-paikkainen päiväkoti, jossa toimii esikoulu ja koululaisten iltapäiväkerho. Päiväkoti on valmistunut vuonna 1989. Työntekijöinä toimivat tällä hetkellä: päiväkodin johtaja Leena Peurala, lastentarhanopettaja Marianne Sairio, lastenhoitaja Päivi Sillanpää, keittäjä Leena Kivimäki ja avustaja/iltapäiväkerhon ohjaaja Marja-Liisa Tasala. 

Pääskyn päiväkoti on auki klo 6.30-17.00. Aamun touhujen jälkeen seuraa klo 8.00-8.30 aamupala. Lapset saavat edellisellä viikolla tulevan viikon ohjelman reissuvihkoihinsa ja se helpottaa vanhempia esim. vaatetuksen valinnassa. Aamupäivän ajaksi esikoululaiset ja 3-5-vuotiaat jakaantuvat omiksi ryhmikseen. Esikoulussa toiminta mukailee Jämijärven kunnan esiopetussuunnitelmaa. Salaisessa maassa seikkailemme aakkosten ja numeroiden parissa. Riimittelyt, loruttelut, sadut ja tarinat maustavat päiviä. Tiistaisin käymme Keskuskoululla jumppasalissa liikkumassa. Retkiä teemme Juminsaareen ja Jämin luontoa pyrimme hyödyntämään. Hiihtoputkikin on tullut tutuksi. Käymme Kankaanpään uimahallissa uimassa koko väen kanssa ja keväisin on perinteeksi muodostunut eskareiden yöretki. Vanhainkodilla vierailut ovat olleet myös lapsille mieleisiä. Keräämme vuoden aikana lasten kanssa jokaiselle oman runovihkon eli runoretkeilemme. 3-5-vuotiaiden aamupäivä on suunniteltu samoja aiheita mukaillen heidän kehitystasonsa ja tarpeensa huomioiden. Perjantaisin on koko päiväkodin pajapäivä, jossa mm. askarrellaan, maalataan ja sommitellaan.

Aamupäivän toiminnan jälkeen siirrymme ulkoilemaan. Leikkimökki, hiekkalaatikko ja keinut ovat ahkerassa käytössä. Raikas ilma antaa hyvän ruokahalun. Ruoka valmistetaan päiväkodilla. Lapset pääsevät keittäjän avuksi salaatin valmistukseen, leivän leipomiseen ja lettujen paistoon.

Ruokailun jälkeen hiljennytään kuuntelemaan satua; pienet pötkötellen sängyissä salissa ja esikoululaiset löhöillen tyynyillä omissa tiloissaan. Klo 13.00 esikoulu päättyy ja osa lapsista lähtee kotiin, osa jatkaa vielä hoitopäivää. Välipala on klo 14.00 ja hetken leikkien jälkeen siirrymme ulkoilemaan. Päiväkoti sulkee ovensa klo 17.00.

Koululaisten iltapäivätoiminta
Tykköön toimipisteellä toimii koululaisten iltapäiväkerho. Toiminta on suunnattu perusopetuksen 1-2-luokkien oppilaille sekä kaikkien vuosiluokkien erityisopetukseen otetuille tai siirretyille oppilaille. He voivat tulla toimipisteelle aamu- ja iltapäivällä vanhempien kanssa sovittujen hoitoaikojen mukaan. Oppilaat saavat aamu- ja välipalan. Oppilailla on myös mahdollisuus tehdä läksyjä.

Toimintaa järjestetään klo 6.30-17.00. Iltapäivätoimintaan osallistumisesta peritään maksu läsnäolopäivien mukaan.

Hoitopäiviä/kk                              Maksu
1-10 päivää                                 40 €/kk
11- päivää                                   80 €/kk

Yhteystiedot:
Aamu- ja iltapäivätoiminta
Tykkööntie 542
38800 JÄMIJÄRVI
p. 040 534 9362

PERHEPÄIVÄHOITO
Perhepäivähoidossa on toiminta-ajatuksena lämminhenkinen yhdessäolo ja toiminta, jossa perhepäivähoitaja ohjaa lapsiryhmää. Perhepäivähoidon lämminhenkisyydelle luo pohjan ne kodin olosuhteet, jossa perhepäiväkoti toimii ja pieni lapsiryhmä, jossa hoitajalla on mahdollisuus jokaisen lapsen yksilölliseen huomioimiseen. Ryhmän kokoon vaikuttaa, ovatko lapset kokopäivähoidossa. Yleensä ryhmään kuuluu 4 alle kouluikäistä lasta. Lasten iät vaihtelevat 10 kuukaudesta kouluikäisiin.

Kodin jokapäiväiset toiminnat, pienet työtehtävät, perushoito ja leikki ovat perhepäivähoidolle tyypillisiä toimintamuotoja ja kasvatustilanteita, joita monipuolistetaan ja rikastutetaan lisäksi mm. liikunnalla, retkillä, ulkoilulla, musiikilla ja luovilla toiminnoilla. Pienen lapsiryhmän ansiosta perhepäivähoidossa on hyvät mahdollisuudet tutustua luontoon ja lähiympäristöön. Yhteistyö vanhempien ja perheiden kanssa on tärkeää.


Perhepäivähoidon ohjaajana toimii Leena Peurala, 
p. 050 577 6323

Päiväkoti

Päiväkoti, valmistunut v. 1989.


Jämijärven varhaiskasvatussuunnitelma

 

Jämijärvi - Satakunnan helmi

Pikkuvaakuna

Jämilogo


Jämin
Matkailuneuvonta
jami.fi

Suomifinland100-banneri netti 200 px 

Myrkytystietokeskus kuvake internetiin sininen suomi

Toteutus JJ-Net Group Oy