In English
China

Tekninen toimi

TEKNINEN TOIMISTO

Rakennuspäällikkö
Virtanen Pentti p. 040 732 1678
Kanslisti
Koivumäki Riikka p. 040 769 9182 

Kiinteistönhuolto Manninen, p. 050 442 3537

Tekninen lautakunta: 

Mikko Salminen, pj  02 547 1516  0400 733 546 
Sirpa Kuusikoski vpj  02 547 3753  040 538 8555 
Petri Ihanamäki    
Raimo Mansikkamäki    
Susanna Maja
Leena Koivunen    
Pentti Mäkelä

 Teknisen toimiston palvelut:

* Rakennusvalvonta + neuvonta

* Yksityistieasiat

* Rakennuskaavateiden ja kunnan yleisten alueiden kunnossapito

* Kunnan kiinteistöjen kunnossapito

* Jätehuoltoasiat

* Viemärilaitoksen hoito ja kunnossapito

* Viemärilaitoksen liittymissopimukset ja -maksut

* Jätevesi- ja jätehuoltolaskutus

Rakennusvalvonta

Jätehuoltoasiat:

Alla olevat taksat voimassa 1.1.2016 alkaen.

Aluekeräysjärjestelmään kuuluvien loma-asuntojen sekalaisesta yhdyskuntajätteestä perittävä maksu on 74,78 € / vuosi, alv 24%, 17,95 €, verollinen hinta 92,73 € / vuosi.

Aluekeräysjärjestelmään hyväksyttyjen ympärivuotisessa käytössä olevien asuntojen sekalaisesta yhdyskuntajätteestä perittävä maksu on 99 € / vuosi, alv 24% 23,76 €, verollinen hinta 122,76 € / vuosi.

Aluekeräysjärjestelmän väärinkäyttömaksu 100 € / kerta + mahdolliset siivouksesta aiheutuneet kulut, alv 24% 24 €, verollinen hinta 124 € + mahdolliset siivouskulut.

Joka toinen vuosi järjestetään ongelmajätteiden keräystempaus, joka on maksuton.

Viemärilaitos
Jätevedenpuhdistamo hoidetaan ostopalveluna Kiinteistönhuolto Mannisen toimesta.

Jäteveden käyttömaksu on 2,06 €/m3 +alv 24 % (1.1.2016 alk.) ja
liittymismaksu 1,43 € x rakennuksen kerrosala m2 x 6.

 

Toteutus JJ-Net Group Oy