In English
China

Viemärilaitos

JÄTEVEDESTÄ PERITTÄVÄT KÄYTTÖMAKSUT 1.1.2016 alkaen

- Jäteveden käyttömaksu 2,06 €/ m³ (alv 0 %)
- Jätevedenpuhdistamolle toimitettava umpikaivoliete 2,06 €/ m³ (alv 0 %)
- Jätevedenpuhdistamolle toimitettava sakokaivoliete 9,13 €/ m³ (alv 0 %)

Jäteveden puhdistamo

 Jäteveden puhdistamo  Puhdistamorakennus
- Puhdistamontie 16
- Rakennettu v. 1991
 Välppä Kuvan vasemmasta reunasta tulee puhdistamaton jätevesi. Tässä siitä poistetaan välpällä sinne kuulumattomat "partikkelit", jotka kerätään kuvan ylälaidassa olevalle vaihtolavalle jatkokuljetusta varten. Samassa yhteydessä jäteveteen lisätään ferrosulfaattia.
 Ilmastusallas Välppäyksen jälkeen jätevesi menee ilmastusaltaaseen hapetettavaksi, jonka jälkeen se johdetaan kuvan vasemmassa yläkulmassa pilkottaviin selkeytysaltaisiin. Puhdas vesi johdetaan järveen ja loput takaisin ilmastusaltaaseen. Ylimääräliete siirretään mädätyskaivoon.
 Polymerointi Mädätyskaivosta tulleeseen lietteeseen lisätään polymeerejä, jotta se olisi kiinteämmässä ja käsiteltävässä muodossa.
 Lietekone Polymeroitu liete kuivataan ja mankeloidaan. Siirretään putkistolla toiselle vaihtolavalle odottamaan kuljetusta Kankaanpäähän jatkokäsiteltäväksi ja kompostoitavaksi.
valvomo  Jätevedenpuhdistamon valvomo, josta tietokoneella säädellään puhdistamon toimintaa

Toteutus JJ-Net Group Oy