In English
China

JÄMIJÄRVEN VAPAA-AIKALAUTAKUNTA JULISTAA HAETTAVAKSI NUORISO-, KULTTUURI- JA LIIKUNTATOIMEN KOHDEAVUSTUKSET
helmikuun 2018 loppuun mennessä

Jämijärven kunnan uusi kuntastrategia pohjautuun kuntalaisten hyvinvointiin ja liikunnan lisäämiseen. Tämä sama ohjenuora on myös pohjalla avustuksia jaettaessa.

VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN ALAISTEN KOHDEAVUSTUKSIEN HAETTAVAKSI JULISTAMINEN 2018, UUSITTU LOMAKE JA TOIMINTAOHJE

Vapaa-aikalautakunnan tulosalueiden alaiset avustukset yhdistyksille, järjestöille sekä yksityisille harrastelijoille, joiden kotipaikkakunta on Jämijärvi, jaetaan kohdeavustuksina. 

Avustus myönnetään jämijärveläiselle yhdistykselle kertaluontoisena mm. tapahtuman tai toiminnan järjestämisestä, tutkimuksesta, uusien työmuotojen kokeilemisesta, retkikustannuksista sekä investoinneista. Rekisteröimättömän yhdistyksen tai toimintaryhmän osalta, hakemuksesta on ilmettävä täysi-ikäisen toimivan jäsenen nimi ja osoite. Vapaa-ajanlautakunnalla on oikeus periä myönnetystä avustuksesta saataviaan. Avustuspäätöksestä valittaminen tapahtuu kuntalain määräämien ohjeiden mukaan.

Vastikkeellisuus
Yli 900 euron avustukseen sisältyy vastikkeellisuus, jonka suorittamisesta avustuksen saajan tulee sopia vapaa-aikasihteerin kanssa. Vastikkeen voi suorittaa esim. toteuttamalla oman taiteenlajin mukaisen esityksen tai teoksen esim. kunnalliseen palvelutaloon, päiväkotiin, koululle tai kirjastoon. Avustuksen vastikkeelli-suuden suorittamiseksi yhdistys voi järjestää myös esim. kuntalaisille avointa toi-mintaa, työpajan tai kilpailun. Vastikkeen suorittamisesta annetaan selvitys vii-meistään seuraavan vuoden avustushakemuksen yhteydessä. Vastikkeen suorit-tamiseksi suunnatut toiminnot, tapahtumat jne, tulisi olla erillistä toimintaa, joka hyödyntää järjestävän tahon ulkopuolisia jämijärveläisiä.

Kohdeavustukset maksetaan jälkikäteen kuitteja vastaan, joiden kopion avustuksen saajan on liitettävä kohdeavustus-hakemukseensa. Avustusten jakaminen tapahtuu vapaa-aikasihteerin laskemiin pisteisiin perustuen, eikä kuittia vastaavaa summaa siis tule automaattisesti. Kuitit, joiden mukaan avustusta keväällä 2018 haetaan 15.2.-28.2. välisenä aikana, tulee olla ajalta  1.9.2017-28.2.2018. 

Syksyllä 2018 haetaan avustusta 1.9.2017-30.9.2018 kuittien mukaisesti, näistä tilitys yhdistyksille tehdään 2019 tammikuulla.

Avustukset maksetaan vuonna 2018 kun päätös on saanut lainvoiman, hakemuksessa ilmoitetulle tilille. Tämän kevään 2018 haun jälkeen, avustukset haetaan syksyllä ja maksetaan seuraavan vuoden tammikuussa. 

Avustuksen saajien tulee antaa kunnan tarpeellisiksi katsomat tiedot avustushakemuksen käsittelyä, avustuksen myöntämistä ja käytön valvontaa varten. Jos avustuksen saaja on antanut virheellisiä tietoja tai on muuten johtanut harhaan avustusta koskevissa asioissa, tai ei ole toimittanut ohjeiden mukaisesti vaadittua raporttia, peritään myönnetty avustus takaisin. Avustukset myöntää vapaa-aikalautakunta. Järjestöjen tulee antaa viimeisen tilinpäätöksen mukaiset selvitykset viimeistään siinä yhteydessä, kun hakevat uutta avustusta. Myönnetyt avustusmäärärahat maksetaan kunnan säädösten edellyttämin ehdoin hakemuksessa ilmoitetulle järjestön tilille.

Avustusten hakuasiakirjat, päätökset ja raportit ovat julkisia asiakirjoja.

HAKEMUKSET TULEE OLLA PERILLÄ 28.2.2018 KLO 15.30 MENNESSÄ
JÄMIJÄRVEN KUNTA, VAPAA-AIKATOIMI
PEIJARINTIE 5A, 38800 JÄMIJÄRVI


TARKENNUKSIA:

· LoLLomake on uusi ja vuoden 2018 kevään hakukierros on harjoittelua syksyn 2018 hakukierrokselle.

·       Tyhmiä kysymyksiä ei ole, yhdistyksen tulee esittää kysymyksiä täyttäessään lomaketta tai sopia vapaa-aikasihteerin kanssa aika täytetään lomake yhdessä. Kysymykset on hyvä laittaa sähköpostilla vapaa-aikasihteerille.

·       Nyt haetaan avustusta vuoden 2017 toiminnallisilla tiedoilla, mutta kuiteiksi laitetaan 1.9.2017-28.2.2018 väliset kuitit

·       Mikäli kokee, että ei ole kuitteja tullut tuolta ajalta voi poikkeuksellisesti tässä haussa ilmoittaa myös esim. kokouspullat tmv kulut ja merkitä lomakkeen sarakkeeseen mitä kuluja vuonna 2018 tulisi olemaan, mihin avustusta tänä vuonna oltiin odotettu. Tämä ei ole silti tae suurempaan avustus summaan mutta vapaa-aikalautakunnalla on silloin mahdollisuus myöntää poikkeuksellisesti 2018 talousarvion raameissa pientä avustusta myös tällä tulevalla meno perusteella.

·       Syksyllä 2018 haetaan vuodelle 2019 avustusta, tämän haun yhteydessä vasta toimitetaan tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2017. Syksyn haussa huomioidaan kuitit 1.9.2017-30.9.2018. Tämän hakukierroksen avustussummat päätetään heti syksyllä, mutta maksetaan vasta vuoden 2019 alussa.

o      Tällä saadaan aikaiseksi se, että talousarviota tehdessä seuraavalle vuodelle on tiedossa 

a)   kunnalla miten paljon yhdistyksien avustuksiin
tulee talousarvioon varata avustuksia. 

b)   yhdistys tietää seuraavan vuoden toimintaa suunnitellessaan miten paljon avustusta kunnalta on tulossa.


LOMAKE LADATAAN TÄSTÄ


PDF


WORD

 

 

Jämijärvi - Satakunnan helmi

Pikkuvaakuna

Jämilogo


Jämin
Matkailuneuvonta
jami.fi

 Suomifinland100-banneri netti 200 px

Toteutus JJ-Net Group Oy