In English
China

JÄMIJÄRVEN VAPAA-AIKALAUTAKUNTA JULISTAA HAETTAVAKSI NUORISO-, KULTTUURI- JA LIIKUNTATOIMEN KOHDEAVUSTUKSET
syyskuun 2018 loppuun mennessä

Jämijärven kunnan uusi kuntastrategia pohjautuun kuntalaisten hyvinvointiin ja liikunnan lisäämiseen. Tämä sama ohjenuora on myös pohjalla avustuksia jaettaessa.

VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN ALAISTEN KOHDEAVUSTUKSIEN HAETTAVAKSI JULISTAMINEN 2018, LOMAKE JA TOIMINTAOHJE

Vapaa-aikalautakunnan tulosalueiden alaiset avustukset yhdistyksille, järjestöille sekä yksityisille harrastelijoille, joiden kotipaikkakunta on Jämijärvi, jaetaan kohdeavustuksina. 

Avustus myönnetään jämijärveläiselle yhdistykselle kertaluontoisena mm. tapahtuman tai toiminnan järjestämisestä, tutkimuksesta, uusien työmuotojen kokeilemisesta, retkikustannuksista sekä investoinneista. Rekisteröimättömän yhdistyksen tai toimintaryhmän osalta, hakemuksesta on ilmettävä täysi-ikäisen toimivan jäsenen nimi ja osoite. Vapaa-ajanlautakunnalla on oikeus periä myönnetystä avustuksesta saataviaan. Avustuspäätöksestä valittaminen tapahtuu kuntalain määräämien ohjeiden mukaan.

Vastikkeellisuus
Yli 900 euron avustukseen sisältyy vastikkeellisuus, jonka suorittamisesta avustuksen saajan tulee sopia vapaa-aikasihteerin kanssa. Vastikkeen voi suorittaa esim. toteuttamalla oman taiteenlajin mukaisen esityksen tai teoksen esim. kunnalliseen palvelutaloon, päiväkotiin, koululle tai kirjastoon. Avustuksen vastikkeelli-suuden suorittamiseksi yhdistys voi järjestää myös esim. kuntalaisille avointa toi-mintaa, työpajan tai kilpailun. Vastikkeen suorittamisesta annetaan selvitys vii-meistään seuraavan vuoden avustushakemuksen yhteydessä. Vastikkeen suorit-tamiseksi suunnatut toiminnot, tapahtumat jne, tulisi olla erillistä toimintaa, joka hyödyntää järjestävän tahon ulkopuolisia jämijärveläisiä.

Kohdeavustukset maksetaan jälkikäteen kuitteja vastaan, joiden kopion avustuksen saajan on liitettävä kohdeavustus-hakemukseensa. Avustusten jakaminen tapahtuu vapaa-aikasihteerin laskemiin pisteisiin perustuen, eikä kuittia vastaavaa summaa siis tule automaattisesti.

Syksyllä 2018 haetaan avustusta 1.9.2017-30.9.2018 kuittien mukaisesti, näistä tilitys yhdistyksille tehdään 2019 tammikuulla.

Avustukset maksetaan vuonna 2019, kun päätös on saanut lainvoiman, hakemuksessa ilmoitetulle tilille.

Avustuksen saajien tulee antaa kunnan tarpeellisiksi katsomat tiedot avustushakemuksen käsittelyä, avustuksen myöntämistä ja käytön valvontaa varten. Jos avustuksen saaja on antanut virheellisiä tietoja tai on muuten johtanut harhaan avustusta koskevissa asioissa, tai ei ole toimittanut ohjeiden mukaisesti vaadittua raporttia, peritään myönnetty avustus takaisin. Avustukset myöntää vapaa-aikalautakunta. Järjestöjen tulee antaa viimeisen tilinpäätöksen mukaiset selvitykset viimeistään siinä yhteydessä, kun hakevat uutta avustusta. Myönnetyt avustusmäärärahat maksetaan kunnan säädösten edellyttämin ehdoin hakemuksessa ilmoitetulle järjestön tilille.

Avustusten hakuasiakirjat, päätökset ja raportit ovat julkisia asiakirjoja.

HAKEMUKSET TULEE OLLA PERILLÄ 30.9.2018 KLO 15.30 MENNESSÄ
JÄMIJÄRVEN KUNTA, VAPAA-AIKATOIMI
PEIJARINTIE 5A, 38800 JÄMIJÄRVILOMAKE LADATAAN TÄSTÄ


PDF


WORD

 
Jämijärvi - Satakunnan helmi

Pikkuvaakuna

Jämilogo


Jämin
Matkailuneuvonta
jami.fi

Suomifinland100-banneri netti 200 px 

Myrkytystietokeskus kuvake internetiin sininen suomi

Toteutus JJ-Net Group Oy