JÄMIJÄRVEN KUNNAN KUNTATIEDOTE 4/2012

 

                                            Joka talouteen Jämijärvellä jaettava kunnan tiedote

                                            Kunnanvirasto puh 572970 fax 57297151

Sähköpostiosoitteet                                 jamijarvi@jamijarvi.fi etunimi.sukunimi@jamijarvi.fi

 
 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


KUNNANVIRASTO PIDETÄÄN SULJETTUNA

helatorstain jälkeisenä perjantaina 18.5.2012

sekä kesällä 2.-22.7.2012

 

 

KANSALLISEN VETERAANIPÄIVÄN JUHLA

TIISTAINA  27.4.2012

Kankaanpään kaupungin rintamaveteraaniasiain neuvottelukunta järjestää kansallisen veteraanipäivän juhlan

Kankaanpään Yhteislyseon juhlasalissa

PERJANTAINA 27.4.2012 klo 18.00

kahvitus alkaa klo 17.00

 

Esitämme veteraani- ja sotainvalidijärjestöille samoin kuin niiden naisosastoille kutsun saapua juhlaan.

 

Kuljetuksen järjestämiseksi ota yhteyttä Timo Rantaan viimeistään keskiviikkona 25.4.2012 puh 0400-724 110.

 

Kunnanhallitus

 

 

JÄTEVEDESTÄ PERITTÄVÄ KÄYTTÖMAKSUT

1.1.2012 alkaen:

(kunnanvaltuuston päätös 7.11.2011 § 57)

·        Jäteveden käyttömaksu 1,73 € / m³ (alv 0%)

·        Jätevedenpuhdistamolle toimitettava umpikaivoliete 1,73 € / m³ (alv 0%)

·        Jätevedenpuhdistamolle toimitettava sakokaivoliete 8,28 € / m³ (alv 0%)

 

 

RISUJEN JA OKSIEN KERÄYSPAIKKA KUNNAN VARASTOLLA

Kunnan varastolle voi tuoda risujätettä (= halkaisijaltaan enintään 10 cm:n oksat, risut ja havut) arkisin klo 8.00 – 16.00.

Huom! Ei orapihlajanoksia.

 

Varastolle ei saa tuoda haravointijätettä eikä kiviä tai maa-aineksia. Haravointijätteet voi kompostoida omalla kiinteistöllä.

 

Tekninen toimisto

 

 

YRITYSKEHITTÄJÄ JAANA KOIVISTO ON SEURAAVAN KERRAN TAVATTAVISSA

ti 17.4.2012 klo 8 - 12.

 

 

Teatterimatka LAINAHÖYHENISSÄ

Kesällä 2012 uudistetulla katetulla ulkoilmanäyttämöllä Tampereen Komediateatterilla.

Matkanhinta 30 € sis. lipun ja matkan, maksu kunnan neuvontaan etukäteen! Varasimme lippuja 11.7. klo 19.00 näytökseen, joten ilmoittaudu kuntaan 8.6. mennessä p. 572970 min 15 hlö max 50 hlö.

Jämijärven kunta / vapaa-aikatoimi

 

 

Jämijärvellä työskentelee nuohoojana Sami Kairisto

Pohjois-Satakunnan Nuohouspalvelusta. Hänen puhelinnumeronsa on 040 139 6527. Tällä hetkellä hän kiertelee kirkonkylällä ja Suurimaalla. Sen jälkeen vuorossa on Tykköö, Kontinkylä ja Pitkäniemenkylä. Joka savuun tullaan automaattisesti laputtamalla etukäteen tai muuten sopimalla nuohousaika.

 

Terveisin

Piirinuohooja Lauri Kujanpää

Pohjois-Satakunnan Nuohouspalvelu

 

 

VUODEN 2012 KORJAUS-,  ENERGIA-  JA TERVEYSHAITTA-AVUSTUSTEN HAKEMINEN

JÄMIJÄRVELLÄ

 

Kunnan myöntämät avustukset

Korjausavustukset

-         vanhusväestön ja vammaisten asuntojen korjaustoimintaan sosiaalisin perustein

-         kuntotutkimuksen, kuntoarvion ja huoltokirjan laatimiseen

Energia-avustukset

-         tarveharkintaiset (tulorajat) energia-avustukset pientaloille

-     energia-avustukset pien-, rivi- ja kerrostaloille siirtymisestä sähkö- tai öljylämmityksestä uusiutuvaa energiaa hyödyntävään päälämmitysjärjestelmään

-     muut energia-avustukset taloyhtiöille eräisiin

toimenpiteisiin

-     energiakatselmukseen

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) myöntämät avustukset

-         hissin rakentamiseen

-         muun liikuntaesteen poistamiseen

-         terveyshaitan poistamiseen sosiaalisin perustein

 

Hakuaika päättyy 11.4.2012

 

Hakemuslomakkeita ja tarkempia ohjeita: www.ara.fi

 

Jämijärven kunta,

Tekninen toimisto, Peijarintie 5 A, 38800 JÄMIJÄRVI

rakennuspäällikkö Pentti Virtanen, p. 02 - 5729 7400 /

040 732 1678,

kanslisti Riikka Koivumäki, p. 02 - 5729 7401

 

Hakemukset liitteineen tulee palauttaa edellä mainittuihin toimistoihin viimeistään hakuajan päättymiseen mennessä.

 

 

Kuntosali kampanja

Nyt voit tulla hakemaan itsellesi kuntoa kartuttavaa aikaa myös

 perjantaina 20.4. klo 16.00-18.00.

Jämijärven kunta / vapaa-aikatoimi

 

 

Kiinnostaisiko suojavyöhyke- tai perinnemaisemasopimus?

Jämijärvelle on laadittu suojavyöhykkeiden yleissuunnitelma. Se on nähtävillä maaseututoimistossa ja kunnan www-sivuilla (kunta-palvelut-maaseututoimi-ajankohtaista). Suojavyöhykkeiden ja perinnemaisema-alueiden perustamiseen ja hoitoon voi hakea erityisympäristötukea. Jos peltojasi löytyy suunnitelma-alueelta ja/tai sopimuksen tekeminen kiinnostaa, ota yhteyttä kunnan maaseututoimistoon tai Satakunnan ELY-keskukseen. Hakemusten tulee olla Satakunnan ELY-keskuksessa viimeistään 30.4.2012. Yleissuunnitelma-alueelle kuuluminen ei sinänsä velvoita ketään mihinkään eikä rajoita pellon käyttöä alueella millään lailla.

 

Lisätietoja:
Satakunnan ELY-keskus Tiina Mäkelä (suojavyöhykkeet) 050-395 2506, Teija Rinne (kosteikot, laskeutusaltaat, säätösalaojitus) 044-712 4148, Eija Mutila (perinnebiotoopit, maiseman monimuotoisuuden edistäminen) 044-712 4089. Lisätietoja saat myös kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselta.

 

 

Nuorisovintti auki

Essi Mansikkamäki valvoo keskiviikkoisin 6-8lk:sia klo 18-20

Essi Ranne perjantaisin klo 19-22 ja lauantaisin klo 18-21

Yökahvila perjantaina 16.3. klo 19-24

                             Jämijärven kunta / vapaa-aikatoimi

 

 

JÄMIJÄRVEN KUNTA / Tekninen lautakunta ilmoittaa ns. pikkuteiden haettavaksi

 

                             YKSITYISTIEAVUSTUKSET

 

1) KUNNOSSAPITOAVUSTUS

Avustusta voivat hakea sellaiset yksityiset pikkutiet, joiden vaikutuspiirissä on vakituista asutusta. Avustettavan tienosan pituus on vähintään 300 metriä vähennettynä omavastuuosuus 50 m / asunto ja 150 m / vapaa-ajan asunto. Avustusta ei myönnetä pelkästään loma- ja vapaa-ajan asunnoille johtaville teille, eikä metsäautoteille.

 

Avustusta määrättäessä tien pituudesta vähennetään omakustannettavana tien osana 50 m / vakituinen asunto ja 150 m / loma-asunto.

 

2) PERUSKUNNOSTUSAVUSTUS

Avustusta voi hakea myös tärkeisiin peruskunnostustoimenpiteisiin, kuten mm. siltojen ja isohkojen rumpujen uusintaan tai peruskunnostukseen.

Peruskunnostustöistä on esitettävä selvitys ja kustannusarvio.

Vaatimukset: Tien vaikutuspiirissä tulee olla vakituista asutusta, ei pituus vaatimusta.

 

Peruskunnostusavustus maksetaan vasta, kun työ on tehty ja kustannukset alkuperäisin laskuin esitetty. Mikäli laskuja ei ole hakemus vuoden loppuun (31.12.2012) mennessä toimitettu tekniseen toimistoon, avustusta ei makseta.

 

Niiden teiden osalta, jotka ovat saaneet aikaisemmin kunnan avustusta, tulee toimittaa tositteet viimeksi saadun avustuksen käytöstä.

 

Hakemuslomakkeita saa Jämijärven kunnan teknisestä toimistosta ja kunnan internet-sivuilta, hakemukset on jätettävä 27.4.2012 klo 15.00 mennessä osoitteella:

Jämijärven kunta, Tekninen lautakunta

Peijarintie 5 A

38800 JÄMIJÄRVI

                            

Lisätietoja puh. (02) 5729 7400 / Virtanen tai

(02) 5729 7401 / Koivumäki

 

Tekninen lautakunta

 

 

YMPÄRISTÖKATSELMUS ti 5.6.2012

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 166, 167 ja 169 §: ien ym. määräysten noudattamiseksi kunnan rakennusvalvonnan viranomaistehtävistä huolehtiva tekninen lautakunta suorittaa ympäristökatselmuskatselmuksen tiistaina 5.6.2012 Ikaalistentie – Jämintie – Mielahdentie - Pitkäniementie välisellä alueella. Samalla tarkastetaan kohteet, joille on annettu 21.06.2010 toimenpidekehotus tai selvityspyyntö joihin ei ole vastinetta saatu.

 

Maankäyttö- ja rakennuslain MRL 166 § 1.mom:n mukaisesti rakennus ympäristöineen on pidettävä sellaisessa kunnossa, että se jatkuvasti täyttää terveellisyyden, turvallisuuden ja käyttökelpoisuuden vaatimukset eikä aiheuta ympäristöhaittaa tai rumenna ympäristöä.

MRL 166 § 2.mom: Jos rakennuksen kunnossapitovelvollisuus laiminlyödään, kunnan rakennusvalvontaviranomainen voi määrätä rakennuksen korjattavaksi tai sen ympäristön siistittäväksi. Jos rakennuksesta on ilmeistä vaaraa turvallisuudelle, tulee rakennus määrätä purettavaksi tai kieltää sen käyttäminen.

MRL 167 § 1.mom:n mukaisesti rakennettu ympäristö on pidettävä rakennusluvan mukaisessa käytössä ja siistissä kunnossa.

MRL 169 § 1.mom varastointi ulkosalla on järjestettävä niin, ettei se turmele tieltä tai muualta yleiseltä kulkuväylältä tai alueelta näkyvää maisemaa taikka häiritse ympäröivää asutusta.

MRL 169 § 2.mom:n asemakaava- alueella ei aluetta saa käyttää häiriötä aiheuttavaan tai ympäristöä rumentavaan varastointiin taikka pitkäaikaiseen tai laajaan tavaroiden ulkosäilytykseen, jollei asemakaavasta muuta johdu.

 

Tekninen lautakunta

 

 

KEVÄINEN ASKARTELUTUOKIO NUORISOVINTILLÄ

 

Tehdään yhdessä kortteja, ”linnunpönttöjä”…

Osallistua voi kaikki kouluikäiset ja aikuiset.

Materiaalimaksu kaikilta 5€.

 

Tiistaina 24.4. klo 16.00-18.00

 

Ilmoittaudu ennakkoon, jotta tiedämme varata tarpeeksi materiaalia.

p. 02-572970 tai jonna.haavisto@jamijarvi.fi.

 

 

ONGELMAJÄTEKERÄYS torstaina 14.6.2012

 

Jämijärven kunnan alueella järjestetään kotitalouksien ongelmajätteiden keräystempaus torstaina 14.6.2012.

Tempauksen järjestävät yhteistyössä Jämijärven kunta ja Lassila & Tikanoja Oyj. Kotitalouksien ongelmajätteiden vastaanotosta ei peritä maksua.

 

Keräily suoritetaan seuraavan aikataulun mukaisesti:

* Suurimaan koulu                                                      9.00 – 9.45

* Kuusijoen entinen kauppa         10.00 – 10.45

* Tykköön koulu                                                          11.00 – 11.45

* Palokosken koulu                                                     12.00 – 12.45

* Vihun Möökeli                                                          13.00 – 13.45

* Vauhdin lava                                14.00 – 14.45

* Kunnan varasto (Puhdistamontie)                        15.00 – 18.00

 

MUINA AIKOINA ONGELMAJÄTTEIDEN TUONTI KERÄYSPAIKOILLE ON KIELLETTY!

 

Tavallisimpia kotitalouksien ongelmajäteryhmiä ovat:

-         jäteöljyt

-         akut

-         raskasmetalleja sisältävät paristot

-         lääkkeet

-         maalit, liimat ja lakat

-         liottimet

-         elohopeaa sisältävät kuumemittarit yms.

-         elohopeaa sisältävät loistelamput

-         torjunta-aineet ja myrkyt

-         hapot ja emäkset tms. kemikaalit

Ongelmajätteet tulee toimittaa keräysautolle jäteryhmittäin lajiteltuna. Lisätietoja saa kunnan teknisestä toimistosta.

 

JÄMIJÄRVEN KUNTA

Tekninen lautakunta

 

 

Kevään tukihaku

 

TUKIHAKEMUKSET Eu:n kokonaan tai osaksi rahoittamien tilatuen, ympäristötuen ja luonnonhaittakorvauksen sekä kansallisten pinta-ala- ja kotieläintukien saamiseksi on toimitettava viimeistään 30.4.2012 kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle. Hakemukset voi jättää myös sähköisesti. Liitekartta edellytetään uusista viljelijän hallintaan tulleista peruslohkoista, joita ei ole digitoitu tai joiden digitointia viljelijä ei hyväksy sekä peruslohkoista, joita on jaettu tai yhdistetty viimeisen digitoinnin jälkeen. Vuokrasopimuksia ei enää tarvita tukihakemusten liitteiksi.

Ilmoitus kylvöaloista (lomake nro 117) on toimitettava viimeistään 15.6.2012, jos ilmoitettuihin kasveihin tai aloihin on tullut muutoksia. Tilatukioikeuksien siirtoa (Lnro 103B, 103A + vuokrasopimus tai kauppakirja) haetaan viimeistään 15.6.2012. Eläinten hyvinvoinnin tukeen sitoudutaan lomakkeella nro 188 viimeistään  30.4.2012 (uudet sitoumukset).

Ympäristötuen erityistukihakemukset liitteineen sekä tilatukioikeuksien hakulomakkeet kansallisesta varannosta on toimitettava Satakunnan ELY-keskukseen viimeistään 30.4.2012.

 

Lisätietoja ja hakemuslomakkeita maaseutusihteeriltä.

 

Jämijärven maaseutulautakunta

 

 

IKU FUTIS järjestää

JALKAPALLOKOULUN 2001-2006 syntyneille JÄMIJÄRVELLÄ TOUKOKUUSSA.

 

Vetäjinä IkU:N Akatemia-valmentajat. Koulu järjestetään toukokuulla, mikäli osanottajia on paljon jaetaan kahteen ryhmään. Maksu 70 €, sisältää pallon, juomapullon sekä kymmenen oppituntia.

LISÄTIETOJA: Pekka Vänni, IU Jalkapallojaoston pj

p. 040-55 28 374.

Tiistaisin ja torstaisin 1.5. alkaen klo 16.30-17.30 mahdollinen toinen ryhmä

17.30-18.30.  Kerro ilmoittautumisen yhteydessä puh. nro ja sähköpostiosoite!

 

ENNAKKOILMOITTAUTUMINEN JÄMIJÄRVEN KUNNAN KESKUSTOIMISTOON P. 02-5729700 VIIM. 26.4.12 MENNESSÄ!

Jämijärven vapaa-aikatoimi tukee jämijärveläisten osallistujien osallistumismaksua 20€/hlö.

 

 

Ajankohtaista tietoa risujen ja puutarhajätteen poltosta Satakunnan pelastuslaitoksen alueella

 

Avotulen teko

Pelastuslaissa todetaan, että nuotiota tai muuta avotulta ei saa sytyttää, jos olosuhteet kuivuuden, tuulen tai muun syyn takia ovat sellaiset, että metsäpalon, ruohikkopalon tai muun tulipalon vaara on ilmeinen.

Myös naapurit on huomioitava, koska avotulella ei saa aiheuttaa savu- tai nokihaittoja.

 

Avotulen tekijä on aina vastuussa teostaan, eikä ilmoittaminen poista vastuuta. Oksien polttoon ym. toimintaan on aina varauduttava etukäteen riittävin alkusammutusvälinein ja huolehdittava jälkivartioinnista.

 

Laissa avotulella tarkoitetaan nuotion lisäksi muuta vastaavaa tulen käyttöä, josta tulen on mahdollista päästä irti maapohjan kautta tai kipinöinnin vuoksi.

Pelastuslain tarkoittamaksi avotuleksi ei katsota maapohjasta eristettyjä grillejä, tiilistä tai kiviaineksesta valmistettuja tulisijoja sekä edellisiä vastaavia laitteita, joista tuli ei voi päästä leviämään maapohjan kautta tai kipinöinnin vuoksi.

Kevytrakenteisten, suoraan maapohjalle asetettavien ja helposti tuulessa kaatuvien grillien ja muiden vastaavien tulisijojen käyttö katsotaan säännöksessä tarkoitetuksi kielletyksi avotulen teoksi, koska tulipalon vaara on silloin ilmeinen.

 

Oksien poltto

Pääsääntöisesti kuntien jätehuoltomääräyksissä on risujen, oksien sekä lisäksi maa- ja metsätaloudessa syntyvien poltettavaksi kelpaavien jätteiden, kuten olkien ja hakkuutähteiden avopoltto asemakaava-alueilla kielletty.

Sen sijaan kunnissa on yleensä puutarhajätteen keräyspisteitä, johon oksia ja risuja voi viedä.

 

Merkittävä savu

Mikäli esimerkiksi oksien tai muiden poltettavaksi kelpaavien jätteiden, kuten olkien ja hakkuutähteiden poltosta muodostuu merkittävästi savua, asiasta on ilmoitettava ennakolta pelastuslaitokselle puh. 044 - 701 1510. 

 

Merkittäväksi savuksi ei katsota perinteisen nuotion muodostamaa savua. Missään ei kuitenkaan ole sanottu, mikä on merkittävä savu. Jos poltat suuren määrän olkia, oletettavaa on, että siitä tulee merkittävästi savua ja asiasta pitää ilmoittaa pelastuslaitokselle.

 

Pimeällä polttaminen

Pimeällä polttamista tulee välttää, koska liekit näkyvät kauas ja se saattaa aiheuttaa turhia soittoja hätänumeroon 112.

 

 

Satakirjastojen maksut yhtenäistetään 1.4.2012 alkaen

Kaikki Satakunnan kuntien kirjastot muodostavat Satakirjastot-yhteisjärjestelmän, joka aloitti toimintansa 2009. Satakirjastojen käyttösäännöt ja käytännöt yhtenäistettiin heti yhteisjärjestelmän alkaessa. Koska asiakkaista suuri osa asioi useammassa kuin yhden kunnan kirjastossa, maksujen yhtenäistäminen on asioinnin kannalta tarkoituksenmukaista ja asiakkaiden tasapuolisen kohtelun kannalta välttämätöntä.  Uudet maksut tulevat voimaan kaikissa Satakirjastoissa 1.4.2012.

 

Uuden käytännön mukaan kaikissa kirjastoissa myöhästymismaksut alkavat karttua heti laina-ajan päättyessä. Laina-aika päättyy eräpäivänä kirjaston sulkeuduttua.

 

Myöhästymismaksun suuruus on kirjoista, lehdistä ja äänitteistä 0,10 €/vuorokausi/laina. DVD-levyistä, blu-ray-levyistä ja konsolipeleistä myöhästymismaksu on 0,20 €/vrk/laina. Lasten- ja nuorten aineistoista ei peritä myöhästymismaksua. 

 

Kirjastojen aineistoa voi varata. Jos varaus kohdistetaan vain asioimiskunnan kirjaston omaan kokoelmaan, varaus maksaa 0,50 €, paitsi lasten ja nuorten aineistojen varaaminen on maksutonta. Jos tehdään seutuvaraus eli varaus kohdistetaan kaikkien Satakirjastojen kokoelmiin, varaaminen maksaa aina 1 euron. Seutuvarausmaksu sisältää myös aineiston kuljetuksen asiakkaan haluamaan kirjastoon.

 

Ensimmäinen kirjastokortti on maksuton, mutta kadonnen kortin tilalle tehtävästä uudesta kortista peritään 2 €.

 

Muut mahdolliset maksut, esim. kopiomaksut, ovat jatkossakin kuntakohtaisia.

 

Satakirjastoilla on yhteinen aineisto- ja asiakastietokanta. Kaikkien kirjastojen aineistot ovat kaikkien kirjastojen asiakkaiden käytettävissä. Asiakas voi tilata haluamansa aineiston mistä tahansa yhteisjärjestelmän kirjastosta siihen kirjastoon, jossa haluaa asioida. Aineisto kuljetetaan kirjastosta toiseen asiakkaan käyttöön. Lainat voi palauttaa mihin tahansa yhteisjärjestelmän kirjastoon. Asiakas voi lainata kirjastokortillaan kaikissa Satakirjastoissa.

 

Lisätietoja maakunnan kirjastoista ja www.satakirjastot.fi.

 

 

JÄMIJÄRVEN HAMMASHOITOLAN TIEDOTE

Hammaslääkäri pois koko huhtikuun (2.-30.4.2012).

Paikalla taas 2.5.2012

 

 

Ikaalisten kansalaisopisto

Jämijärven osasto

 

KEVÄTNÄYTTELY Jämijärven keskuskoululla

sunnuntaina 22.4.2012 klo 12-16.

 

OHJELMALLINEN OSUUS KLO 13.00

Tervehdyssanat sivistysjohtaja Ilkka Niemi

Lastenmusiikkileikkikoululaiset

Itämaisen tanssin jatkoryhmä

Lasten tanssiliikunta

Latinobic

 

Buffetti.

 

Tervetuloa!

 

 

JÄMIJÄRVEN RESERVIUPSEERIKERHO RY


Kevätkokous tiistaina 11.4.2012 klo 19.00

Jämin Perhepuistossa, Mäntykankaantie 6 B.

Käsitellään sääntömääräiset asiat.


Tervetuloa!

Hallitus

 

 

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Jämijärven paikallisyhdistyksen

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS pidetään

 Manner-vintillä TORSTAINA 19.4.2012 klo 19.00.

Hallitus kokoontuu klo 18.00.

 

TERVETULOA!

MLL Jämijärven paikallisyhdistys ry

 

 

Jämin Latu ry:n

K E V Ä T K O K O U S

ma 23.4.2012 klo 19.00 Niinimajalla (laskettelurinne).

Halllitus klo 18.00.
Käsitellään sääntöjen määräämät asiat.


Tervetuloa!                    Hallitus

- Sauvakävely Niinimajalta klo 18.00.

 

 

Leponiemen yksityistien

TIEKOKOUS

to 26.4.2012 klo 19.00 Möökelissä, Vihunkylässä

 

Asia:

Toimitsijamiehen vaihto

 

Tervetuloa!

 

 

Vielä kuukausi aikaa laittaa Jämijärvi-aiheisia kuvia Kotiseutuni-valokuvaus kilpailuun. Katso tarkemmin kotisivuiltamme www.jamijarviseura.fi. Kuvat digitaalisina osoitteeseen leena.saloniemi(at)centrum.cz/CD-levylle.

 

Salamavalot säihkymään!

 

 

Perinnepäivä pidetään su 29.7. Mikäli yhditsyksesi on kiinnostunut osallistumaan tapahtumaan esim. myyntipöydällä, niin laita viestiä Lellelle, leena.saloniemi(at)centrum.cz

 

 

Ystävällisesti kutsumme vanhustentalojen, palvelutalon, Kielokodin sekä vanhainkodin asukkaat omaisineen ja ystävineen viettämään keväistä sunnuntaita Hopearinteen kerhohuoneelle su 6.5. klo 13-15.

Ohjelmassa mm. ulkoilua, keramiikkanäyttelyn avajaiset sekä kahvikonsertti.

 

 Sydämellisesti tervetuloa!

SPR Jämijärven osasto

Jämijärvi-Seuran perinteinen

KOTISEUTURETKI

tehdään tänä vuonna la 19.5. Harjavallan suuntaan.

Kohteina mm. Emil Cedercreutzin museo.

Lisätietoja seuraavassa kuntatiedotteessa, lähempänä seuran kotisivuilta www.jamijarviseura.fi sekä Seppo Leponiemi 0400 791 512.

 Ilmoittautumiset Lellelle 040 7663 663     11.5. mennessä.

 

Tervetuloa mukaan!

 

 

Keskustan Jämijärven kunnallisjärjestö ry:n

 

VUOSIKOKOUS                         

 

Tykköön Kylätalolla pe 13.4.2012 klo 18.00

 

Paikallisyhdistyksien vuosikokoukset:

Kirkonkylän       to 12.4. klo 19.00 Keskuskoulun taideluokassa

Palokosken        pe 13.4. klo 17.00 Tykköön Kylätalolla

Suurimaan          ke 11.4. klo 19.00 Suurimaan Kyläkeskuksessa

Tykköön              to 12.4. klo 19.00 Tuija Rannalla

Vihun                  ti  10.4. klo 17.00 Möökelissä

 

Kahvitarjoilu                                  

Tervetuloa!         Johtokunnat

 

Pj. Juhani Rajala   0400-127900

 

 

Keskustanaisten

KEVÄTKOKOUS

ma 23.4.2012 klo 12.00 Nuorisovintillä

Tervetuloa!

 

 

Ilmoittautuminen päiväkerhoihin lukuvuodeksi 2012-2013

 

Tervetuloa viettämään iloisia hetkiä seurakunnan päiväkerhossa! Kerhossa tutustumme lasten Raamattuun lauluin, leikein ja kertomuksin, harjoitamme kädentaitoja mm. askarrellen ja  maalaten, leivomme, retkeilemme, opimme kaveritaitoja ja puuhailemme monenmoista mukavaa yhdessä.

Syksyllä alkaviin kerhoihin voivat tulla mukaan vuosina 2007-2009 syntyneet lapset. Ilmoita lapsesi lastenohjaaja Virpi Haville puh. 040 355 9531 mielellään huhtikuun aikana.  Ilmoittautuneille lähetetään syyskuun alussa kerhokirje, josta löytyy tarpeelliset tiedot kerhon aloittamista varten.

 

Jämijärven seurakunta

 

 

Työväenyhdistyksen jäsenilta to 19.4.2012 klo 18.00 Torpalla.

Vieraana piiristä toiminnanjohtaja Jukka Pirttinen.

 

 

Tykköön koulupiirin kyläyhdistys ry:n toimintaa

 

PÄÄSIÄISVALKEAT lauantaina 7.4.2012 klo 18.00 alkaen aitta-alueella

 

ELOKUVAILTA "Viha" Tykköön kylätalolla lauantaina 14.4.2012 Kaksi näytöstä: klo 18.00 ja 20.00 Elokuva on kokonaisuudessaan kuvattu Tykkööllä ja mukana esiintyjinä on myös kyläläisiä.

Liput 5 €. Buffetti.

Järjestäjinä Elokuvayhdistys Lampuoti ry Tampereelta ja Tykköön koulupiirin kyläyhdistys ry.

 

VAPPUTORI 1.5.2012 KLO 10 - 14 TYKKÖÖN KYLÄTALOLLA JA AITTA-ALUEELLA Paikan on varannut jo melkein 20 myyjää, mutta vielä mahtuu mukaan.

Paikkavaraukset puh. 044 - 547 4516.

Tervetuloa vappuostoksille Tykköön aitoille!

 

VANHAN VÄEN ILTAPÄIVÄ  torstaina 3.5.2012 klo 14 - 16 Tykköön kylätalolla Tervetuloa tapaamaan tuttuja! Tarinointia, vanhojen kuvien katselua, kahvitarjoilu. Kuljetus kuljetusapua tarvitseville kylän alueella ilmainen. Kuljetuksen tilaus puh. 050 364 0176 / Leena tai 044 547 4516 / Timo.

 

Lisätietoja kaikista kylän tapahtumista nettisivuiltamme www.tykkoo.com

            

 

Sosiaaliohjaajan uusi vastaanotto- ja soittoaika 2.4.12 alkaen:

 

Leena Huhtala

sosiaaliohjaaja Honkajoki & Jämijärvi

Kiireelliset lastensuojeluasiat

Sosiaalipäivystys

MA-PE klo 8:00-15:45

puh. 044 577 2523

 

 
- sosiaalipalveluiden ohjaus ja neuvonta

-  toimeentulotuki

- kuntouttava työtoiminta

- sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu

  oman kunnan alueella

 

Sosiaaliohjaajan soittoaika ja vastaanottoaika ilman

ajanvarausta klo 9.00-11.00 Sosiaaliohjaaja paikalla

Jämijärvellä ma ,ti ja Honkajoella ke, to, pe

 

 

Jämin Joulukyläyhdistyksen toimintaa, kevät 2012

 

Järjestämme  koulutusiltapäivän aiheesta

Monimuotoista surua ja kuolemaa – miten tukea surevaa

20.4. 2012 klo 12.30 – 15.30 Jämillä Reima Country Centerin alakerrassa,

osoite Jämintie 650, Jämijärvi

Luennoitsijana toimii aiheesta väitellyt terveystieteiden tohtori (TtT) Anna Liisa Aho Tampereen yliopiston terveystieteiden yksiköstä.

Koulutusiltapäivä sopii perheenjäsenensä tai muun läheisensä kuoleman kokeneille sureville, surevia työssään kohtaaville ammattihenkilöille ja vertaistukijoille. Koulutuspäivä mahdollistaa myös erilaisten verkostojen ja yhteistyön luomisen surevien tukemiseksi.

 

Koulutuksen sisältönä on eri kuolintapojen aiheuttama suru ja sen erityispiirteet. Erityiskysymyksenä on lapsen kuoleman aiheuttama vanhempien suru ja selviytyminen. Koulutuksessa paneudutaan myös miesten ja naisten suremisen ominaispiirteisiin ja eroihin sekä käsitellään surua myös koko perheen näkökulmasta. Lisäksi koulutuksessa tuodaan esille surevien tukemiseen liittyviä keinoja.

Ohjelma

12.30 – 12.40      Tilaisuuden avaus

12.40– 13.40       Eri kuolintapojen aiheuttamat surun erityispiirteet eri perheenjäsenten näkökulmasta

                             Iltapäiväkahvi/ - tee

13.50 – 15.00     Surevien moniammatillinen tukeminen

15.00 – 15.30     Keskustelua ja koulutuksen päätös

Tilaisuus on osallistujille maksuton.

Ilmoittautumiset 16.4. 2012 mennessä Minna Hakala, minna.hakala@phpoint.fi tai

Tellervo Lähteenmäki p. 044- 5476411

Lämpimästi tervetuloa

 

Joulukyläyhdistys kutsuu Joulukylän talkoolaiset kiitostilaisuuteen 14.4. klo 15 alkaen Jämin Yritysforumille. Samassa yhteydessä pidetään myös yhdistyksen vuosikokous. Tervetuloa.

 

Teemme bussimatkan 9.6. 2012 Mouhijärven Villa Royaliin sekä Sillanpään maisemiin Hämeenkyröön. Kutsumme mukaan erityisesti yhdistyksen vertaistukitoimintaan osallistuneita, surun koskettamia sekä surevia tukevia ammattihenkilöitä. Ilmoittautumiset matkalle 9.5. mennessä. Tarkempia tietoja Minna Hakalalta p. 040 5778444 ja Tellervo Lähteenmäeltä p. 044 5476411.

 

 

Keväinen markkinatapahtuma la 12.5. klo 10-15 Torpalla.

Myyntipaikat 5€ sisällä tai ulkona.

Tiedustelut:        Kati Mansikkamäki p. 050 093 2712

                   Kristiina Kotaoja p. 050 381 7972

Äitienpäiväkakkuja voi tilata etukäteen ja lunastaa markkinabuffetista.

Tilaukset:   Miia Sjöman p. 045 639 8146

 

 

TAKSIT TIEDOTTAVAT

 

21.2.2012 alkaen Kelan maksamat taksikyydit tilattava Satakunnan taksikeskuksesta numerosta 0600 309666

josta ei voi itse valita kyyditsijää.

 

Jos haluaa jonkun tietyn taksin, niin on maksettava kyyti itse taksille ja haettava korvaus Kelasta (autoista saa kaavakkeet ja täytämme ne tarvittaessa). Tässä tapauksessa ja kaikissa muissa kuin Kelan kyydeissä soitot vanhan tavan mukaan suoraan haluamansa taksin numeroon.

 

HUOM! Kun kotiudutte sairaaloista, niin muistakaa pyytää kyydin tilaajalta paluumatkalle oman pitäjän taksi!

 

Jämijärven taksit

 

 

Kuntatiedote 5/12

Aineiston viimeinen jättöpäivä on 7.5.2012

Voit jättää aineiston

-       sähköpostilla, osoitteella jamijarvi@jamijarvi.fi

-       puh. (02) 572 970

-       faksilla numeroon (02) 5729 7151

Seuraava kuntatiedote ilmestyy 11.-15.5.2012