JÄMIJÄRVEN KUNNAN KUNTATIEDOTE 3/2013

 

                                            Joka talouteen Jämijärvellä jaettava kunnan tiedote

                                            Kunnanvirasto puh 572 970 fax 5729 7151

Sähköpostiosoitteet                                       jamijarvi@jamijarvi.fi etunimi.sukunimi@jamijarvi.fi

 
 


 

 


KUNNANVIRASTO PIDETÄÄN SULJETTUNA

helatorstain jälkeisenä perjantaina 10.5.2013

sekä kesällä 1.-21.7.2013

 

 

VUODEN 2013 KORJAUS-, ENERGIA-, TERVEYSHAITTA- SEKÄ HISSIAVUSTUKSET ilmoitetaan haettaviksi

 

Korjaus-, ja energia-, ja terveyshaitta-avustuksia myönnetään ympärivuotisessa asuinkäytössä olevien asuntojen tai asuinrakennusten korjauksiin.

 

Kunnan myöntämät avustukset:
Korjausavustukset
• vanhusväestön ja vammaisten asuntojen korjaustoimintaan sosiaalisin perustein
• kuntotutkimuksen, kuntoarvion ja huoltokirjan laatimiseen

 

Energia-avustukset
• tarveharkintaiset (tulorajat) energia-avustukset pientaloille (enintään kaksi asuntoa) eräisiin toimenpiteisiin.
• muut energia-avustukset taloyhtiöille eräisiin toimenpiteisiin

 

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) myöntämät avustukset
• hissin rakentamiseen
• terveyshaitan poistamiseen sosiaalisin perustein
• muun liikuntaesteen poistamiseksi

 

Kuntien myöntämien korjaus- ja energia-avustusten hakuaika päättyy 27.3.2013.

 

Terveyshaittojen poistamista ja uusien hissien rakentamista sekä suunnittelua koskevia hakemuksia voidaan ottaa vastaan jatkuvasti ja niitä tullaan myöntämään käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa.

 

Hakemuslomakkeita ja lisätietoja saa Jämijärven kunnan teknisestä toimistosta Pentti Virtaselta, p. 02 5729 7400 tai 040 732 1678
Riikka Koivumäeltä p. 02 5729 7401

 

Hakuohjeet ja –lomakkeet saatavissa myös asuntorahaston kotisivuilta www.ara.fi.

 

Hakemukset tulo- ja varallisuusselvityksineen tulee toimittaa osoitteella: Jämijärven kunta, tekninen toimisto,

Peijarintie 5 A, 38800 JÄMIJÄRVI

Hakemukset tulee palauttaa viimeistään hakuajan päättymiseen mennessä.


JÄMIJÄRVEN KUNNANHALLITUS

 

 

KIRJASTO

 

LUKUPIIRI on alkanut!

Seuraava kokoontuminen ke 20.3. klo 16 – 17.30.

Tervetuloa keskustelemaan kirjoista.

 

Kiirastorstaina 28.3. kirjasto on avoinna klo 10 – 15.

 

 

VETERAANIKUNTOUTUS

 

Jämijärven kunnanhallitus julistaa rintamatunnuksen omaavien sekä kotirintamaolosuhteissa toimineiden henkilöiden haettavaksi kunnan järjestämän kuntoutuksen.

Hakulomakkeita saa kunnanviraston keskuksesta.

 

Hakemukset tulee palauttaa 30.3.2013 mennessä, osoite: Jämijärven kunta, Peijarintie 5 A, 38800 Jämijärvi. 

Tiedustelut p. 02 5729 7101 / Anne Ranta.

 

 

TOIMINTA-AVUSTUSTEN HAKEMINEN

 

Jämijärven kunnanhallitus julistaa vuoden 2013 veteraani-, eläkeläis- ja lapsityöjärjestöjen toiminta- ja kannatusavustukset haettavaksi.

 

Hakemuslomakkeita saa kunnanviraston keskuksesta. Hakemuslomakkeet tulee palauttaa 15.3.2013 mennessä,

osoite: Jämijärven kunta, Peijarintie 5 A, 38800 Jämijärvi.

 

 

VILJELIJÖIDEN TUKIHAKUKOULUTUS

 

Kevään tukihaun koulutus järjestetään Jämi Areenalla keskiviikkona 3.4. klo 10-14. Aiheina mm sähköinen tukihaku, eläinten hyvinvointuki, eläinten rekisteröinnit, täydentävät ehdot ja ajankohtaiset muutokset tuissa. Ilmoittautumiset etukäteen oman kunnan maaseututoimistoon viimeistään 26.3.

 

Tilaisuuden järjestäjinä ovat Kankaanpään maaseutuhallintoalue, Satakunnan Ely-keskus, ProAgria Länsi-Suomi, MTK Satakunta sekä alueen tuottajajärjestöt.

Kahvitarjoilu.

                                                                                                               

Tervetuloa!

 

 

SÄHKÖISEN TUKIHAUN KOULUTUS

 

Lähes kaikki tukihakemukset voi jo jättää sähköisesti. Sähköisellä asioinnilla on monta etua: vältyt jonottamiselta, virheiden tekemisen mahdollisuus pienenee, voit siirtää suoraan kasvulohkotiedot viljelysuunnitteluohjelmistolta tukihakemukselle, et ole sidoksissa asioinnissasi toimistoaikaan yms. Kaikki sähköisesti jätetyt hakemukset tarkistetaan maaseututoimistossa samoin kuin paperilla jätetytkin. Myös digikartat ovat käytössäsi sähköisessä muodossa. Kasvulohkojen mittaaminen tietokoneen ruudulta käy helposti. Sähköistä asiointia varten tarvitset tietokoneen, nettiyhteyden ja Vipu-käyttäjätunnuksen. Jos sinulla ei vielä ole käyttäjätunnusta, hae se maaseututoimistosta. Voit myös valtuuttaa toisen henkilön asioimaan puolestasi sähköisesti, jos et vielä luota omiin taitoihisi.

 

Sähköisen tukihaun koulutus järjestetään Jämijärvellä keskuskoulun ATK-luokassa keskiviikkona 10.4. klo 18.30.

 

Ilmoittautumiset etukäteen maaseututoimistoon viimeistään 5.4. Ota oma käyttäjätunnuksesi ja avainlukulistasi mukaan koulutukseen. Koulutuksen järjestää MTK Satakunta ja Kankaanpään maaseutuhallintoalue.

 

 

NUORTEN TYÖLLISTÄMINEN KESÄLLÄ 2013

 

Kunta työllistää kahden viikon ajaksi jämijärveläisiä 1994 – 1998 syntyneitä nuoria omissa työkohteissaan. Työjaksolta maksetaan palkkaa 300 euroa.

 

Jätä vapaamuotoinen työhakemus 30.3.2013 mennessä osoitteella Jämijärven kunta, kunnanhallitus, Peijarintie 5 A, 38800 Jämijärvi.

Mainitse hakemuksessasi, missä kohteessa haluat toimia ja mihin aikaan kesästä. Lisätietoja saat p. 02 5729 7101 /Anne Ranta.

 

Henkilön, joka on työllistynyt yritysten kesätuen tai muun tahon kautta, ei ole mahdollista päästä tämän työllistämisen piiriin.

 

Jämijärven kunnanhallitus

 

 

KYLÄRAHA

Jämijärven kunnanhallitus julistaa v. 2013 kylärahan haettavaksi. Raha on tarkoitettu keskustaajaman ulkopuolella kylien toiminnasta vastaaville jämijärveläisille tahoille (kyläyhdistykset yms). Rahaa voi hakea sekä toimintaan että investointeihin.

Vapaamuotoiset hakemukset on toimitettava Jämijärven kunnanhallitukselle viimeistään 4.4.2013. Liitteeksi tarvitaan yhdistyksen toimintakertomus vuodelta 2012. Niiden hakijoiden, jotka saivat kylärahaa v. 2012, on lisäksi tehtävä selkoa siitä, miten viime vuoden rahat on käytetty.

Lisätietoja maaseutusihteeriltä.

 

Jämijärven kunnanhallitus

 

 

YHDYSKUNTAJÄTTEEN KULJETUKSEN JÄRJESTÄMINEN

 

Uusi jätelaki velvoittaa kunnan järjestämään vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan asunnossa, sekä sosiaali- ja terveyspalveluissa, koulutustoiminnassa ja julkisessa hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvän yhdyskuntajätehuollon järjestämisen.

 

Jätteenkuljetus voidaan järjestää kunnassa kahdella eri tavalla:

1) kunnan järjestämänä jätteenkuljetuksena

2) kiinteistön haltijan järjestämänä jätteenkuljetuksena

 

Uuden jätelain mukaan niissä kunnissa, joissa on voimassa oleva kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus, tulee päättää jatketaanko kiinteistön haltijan järjestämänä vai vaihdetaanko kunnan järjestämäksi kuljetukseksi.

Jämijärven kunnassa on tällä hetkellä voimassa kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus.

Kesäasukkaille kunta on perustanut aluekeräyspisteitä. Aluekeräyspisteiden hyväksyttyjä käyttäjiä on tällä hetkellä n. 255 kiinteistöä.

 

Jos kiinteistön haltijan järjestämästä kuljetuksesta siirrytään kunnan järjestämään kuljetukseen, niin siirtymäaika on vähintään 3 vuotta päätöksestä tai enintään 5 vuotta uuden jätelain voimaantulosta. Kunnan jätehuoltoviranomaisen tulee tehdä valituskelpoinen päätös kuljetusjärjestelmästä 1.5.2013 mennessä.

 

Päätöksen valmistelua varten varataan kaikille asianosaisille mahdollisuus lausua ko. asiasta. Lausunto tulee toimittaa kirjallisena tekniseen toimistoon 11.4.2013 mennessä osoitteella Jämijärven kunta / tekninen toimisto, Peijarintie 5 A, 38800 JÄMIJÄRVI.

Kuoreen merkintä ”Yhdyskuntajätteen kuljetus”.

 

Tekninen lautakunta

 

 

JÄMIJÄRVEN KUNTA / Tekninen lautakunta ilmoittaa ns. pikkuteiden haettavaksi

 

YKSITYISTIEAVUSTUKSET

 

1) KUNNOSSAPITOAVUSTUS

Avustusta voivat hakea sellaiset yksityiset pikkutiet, joiden vaikutuspiirissä on vakituista asutusta. Avustettavan tienosan pituus on vähintään 300 metriä vähennettynä omavastuuosuus 50 m / asunto ja 150 m / vapaa-ajan asunto. Avustusta ei myönnetä pelkästään loma- ja vapaa-ajan asunnoille johtaville teille, eikä metsäautoteille. Avustusta maksetaan vuoden 2012 hyväksyttyjen maksukuittien perusteella.

 

Avustusta määrättäessä tien pituudesta vähennetään omakustannettavana tien osana 50 m / vakituinen asunto ja 150 m / loma-asunto.

 

2) PERUSKUNNOSTUSAVUSTUS

Avustusta voi hakea myös tärkeisiin peruskunnostustoimenpiteisiin, kuten mm. siltojen ja isohkojen rumpujen uusintaan tai peruskunnostukseen.

Peruskunnostustöistä on esitettävä selvitys ja kustannusarvio.

Vaatimukset: Tien vaikutuspiirissä tulee olla vakituista asutusta. Ei pituus vaatimusta.

 

Peruskunnostusavustus maksetaan vasta, kun työ on tehty ja kustannukset alkuperäisin laskuin esitetty. Mikäli laskuja ei ole hakemus vuoden loppuun (31.12.2013) mennessä toimitettu tekniseen toimistoon, avustusta ei makseta.

 

Niiden teiden osalta, jotka ovat saaneet aikaisemmin kunnan avustusta, tulee toimittaa tositteet viimeksi saadun avustuksen käytöstä.

 

Hakemuslomakkeita saa Jämijärven kunnan teknisestä toimistosta ja kunnan internet-sivuilta, hakemukset on jätettävä 30.4.2013

klo 12.00 mennessä osoitteella:

Jämijärven kunta, Tekninen lautakunta

Peijarintie 5 A

38800 JÄMIJÄRVI

                     

Lisätietoja puh.

02 5729 7400 / Virtanen tai 02 5729 7401 / Koivumäki

www.jamijarvi.fi

 

Tekninen lautakunta

 

 

JÄMIJÄRVI-SEURAN PERINTEINEN KESÄRETKI

 tehdään tänä vuonna la 25.5. Sastamalaan. Kohteista ja hinnoista myöhemmin lisätietoja kotisivuilta www.jamijarviseura.fi sekä seuraavassa kuntatiedotteessa. Pistä jo päivä kuitenkin muistiin!

 

 

 

Jämijärvi-Seuran sääntömääräinen KEVÄTKOKOUS

 to 21.3. klo 18.30 Osuuspankin kerhohuoneella.

Tervetuloa!

 

 

 

 

SPR Jämijärven osaston sääntömääräinen KEVÄTKOKOUS

 ma 25.3. klo 19.00 Hopearinteen kerhohuoneella.

Tervetuloa!

 

 

 

Jämijärvi-Seura kokoaa kesällä kirjastolle nukke-/lelunäyttelyn. Onko sinulla tallella oma suloinen mollasi tai vaikka monet rallikisat voittanut pikkuautosi? Millainen tarina rakkaalla lelullasi on? Oletko saanut sen vaikka perintönä Atlantin takaa, mummo omin käsin ommellut tai pappa veistellyt? Auta meitä keräämään jälleen mielenkiintoinen pieni kesänäyttely ja ota yhteyttä leena.saloniemi@centrum.cz

 

 

Koska viimeksi vai oletko koskaan vieraillut Jämijärven kotiseutumuseolla? Heinäkuun kahtena sunnuntaina

(14 ja 28) sinulle tulee siihen loistava tilaisuus, kun järjestämme draamallisia museokierroksia. Museon hiljaiset hirret heräävät eloon ja pääset seuraamaan kotipaikkasi arjen historian havinoita omin silmin. Otamme mukaan projektin toteuttamiseen mielellämme myös lisää innokasta väkeä, joten jos kiinnostuit, olet sydämellisesti tervetullut joukkoomme! Niin kuin aina, miehet ja pojat varsinkin odotettuja.  Ota yhteyttä, leena.saloniemi@centrum.cz

 

 

Nyt saadaan viime kesän tanssikurssille jatkoa…

 

T A N S S I K U R S S I

Jämijärvellä Vihun Möökelissä

maanantaisin 8.4. / 15.4. / 22.4. / 29.4.

klo 18.30-20.00

Tanssiopettajana Eija Puranen.

Houkuttele itsellesi pari mukaan ja lähtekää

opettelemaan tai kertaamaan polkan, jenkan ja hitaan valssin askeleita.

 

Hinta 40€/pari (sis. 4 iltaa)

Ilmoittaudu maaliskuun loppuun mennessä Helille

p.  040 534 9625 (iltaisin klo 18 jälkeen)

 

Järj. Palokosken Urheilu- ja Liikuntaseura

PULS ry.

 

 

Jämi Areenan ilta "Tahdotko taivaaseen?"

 Pe 15.3.2013 klo 18.30.

Reino Valkama, K:pään helluntaiseurakunnan Miehet, H. Lehtiö. Kahvitarjoilu, vapaa pääsy.

Tervetuloa!

 

Jämijärven seurakunta, Jämijärven helluntaiseurakunta,

Ikaalisten vapaaseurakunta

 

 

Jämijärven Eläkkeensaajat järjestää TEATTERIMATKAN Tampereelle lauantaina 20.4.2013 klo 19 alkavaan näytökseen.
 KUIN ENSIMMÄISTÄ PÄIVÄÄ on esityksen nimi ja se esitetään Tampereen Teatterin Frengell -näyttämöllä.

 
Anna Krogeruksen palkittu näytelmä kertoo Lepolan hoitokodin värikkäästä arjesta. Se on syvästi inhimillinen kuvaus resurssipulasta, pätkätöistä, ennakkoluuloista ja tehokkuuspakosta.
Pääosissa nähdään mm Eila Roine, Marjut Sariola, Esa Latva-Äijö, Arttu Ratinen ja Aliisa Pulkkinen.

Liput 30€ / hlö (sis. lipun ja kuljetuksen)
Ilmoittautumiset 28.3. mennessä Riitta Mäkelä 0400 216 374 tai Anneli Pitkänen 040 576 5617

 

 

Vihun Kyläyhdistys ry

 

Sääntömääräinen kevätkokous Möökelissä

torstaina 21.3.2013 klo 19.00.

 

Tervetuloa !

 

Johtokunta

 

 

 

Vihun kyläyhdistys järjestää TEATTERIMATKAN Tampereen Työväenteatteriin lauantaina 20.4.2013.

Esitys: draamakomedia LENTO.

Paikkoja 40.

 

Ilmoittautumiset 22.3.2013 mennessä.

Jari 0400 508 624

Kari 0400 168 947

 

Lähtö Möökelistä klo 16.45, Jämijärven Neste 17.00.

Matkan hinta 55 €. (sisältää matkan, sisäänpääsyn sekä ruokailun näytöksen jälkeen).

 

 

SÄHLYSARJA 2012 – 2013

 

Kiitokset kaikille sählysarjaan osallistuneille tuomareille, joukkueille ja yleisölle! Syksyllä jatkamme taasen Sählysarjan merkeissä.

 

Tilastot sarjasta nähtävillä:

www.palokoskenurheilujaliikuntaseura.net

ja Facebookin ryhmässä Sählysarja 2012 – 2013

 

Sählysarjan kaudesta syvään kiittäen ja kumartaen!

 

Toni Sorvali ja Jari Sillanpää

Palokosken urheilu- ja liikuntaseura ry, PULS

 

 

Keskustan Jämijärven kunnallisjärjestö ry:n

 

VUOSIKOKOUS

 

Jämijärven Osuuspankilla pe 22.3.2013 klo 19.00

 

Paikallisyhdistyksien vuosikokoukset:

Kirkonkylän             to 21.3. klo 19.00 Keskuskoulun

                                 oponluokassa

Palokosken ja Vihun yht.  pe 15.3. klo 19.00 Palokosken koululla

Suurimaan              ke 13.3. klo 19.00 Suurimaan

                                 Kyläkeskuksessa

Tykköön                   ke 20.3. klo 19.00 Tykköön Kylätalolla

 

Kahvitarjoilu

 

Tervetuloa!                    Johtokunnat

 

 

 

Jämijärven 4H –yhdistyksen sääntömääräinen VUOSIKOKOUS

ke 20.3.2013 klo 19.00 Nuorisovintillä.

 

Tervetuloa!

 

Hallitus

 

 

 

Jämijärven eläkkeensaajat

 

Kerho Osuuspankilla ma 11.3. klo 14.00 ja ma 25.3 klo 14.00 

 

Kutsuja:

Porin eläkkeensaajat kutsuvat Ruosniemen Koittoon to 14.3. klo 12-16

(Ruosniementie 115, 28220 Pori),

 

Meri Porin eläkkeensaajat Toejoen Seuratalolle ke 20.3. klo 12.00 (Hyveläntie 12, Pori) ja

 

Kankaanpään eläkkeensaajat Soihtulaan ke 27.3. klo 12-16.

 

 

Jämin Joulukyläyhdistys osallistuu Tampereella 11.-12.4. 2013 pidettävään surukonferenssiin.

Jos olet kiinnostunut lähtemään tilaisuuteen, ota yhteyttä Minna Hakalaan, p. 040 577 8444.

 

 

 

Jämijärven Työväenyhdistys ry

 

KEVÄTKOKOUS

 

Sunnuntaina 24.3. klo 16.00 Torpalla.

 

Tervetuloa                        Johtokunta

 

 

 

VIRKISTYSLOMA 3 VRK

 

HÄRMÄN KYLPYLÄSSÄ  1.-4.4.2013.

Lisätiedot ja ilmoittautumiset pikaisesti, viim. tarinapäivänä 13.3.

p. 040 732 2917 Liisa

 

Tule virkistymään!

 

Eläkeliiton Jämijärven yhdistys

 

 

JÄMIJÄRVEN SEURAKUNTA TIEDOTTAA

 

PÄÄSIÄISVAELLUS 2012 –valokuvakirja
on valmistunut. Tervetuloa tutustumaan kirjaan vanhaan pappilaan päiväkerhon tiloihin ma-pe 11.-15.3. klo 9-16 välillä.

Voit tiedustella kirjaa Virpiltä p. 040 355 9531 (huom. 19.3. jälkeen uusi numero 040 804 9646). Kirjan hinnaksi tulee tilausten määrästä riippuen noin 25 euroa. Tilaus lähtee matkaan 15.3.

 

Uudet puhelinnumeromme 19.3.2013 alkaen

 

Kirkkoherranvirasto 040 804 9640 (jamijarven.seurakunta@evl.fi )

 

Jorma Pitkänen, khra, 1.4. lähtien                              040 804 9641

 

Heikki Havi, kanttori                                                     040 804 9642

 

Saila Kuuskoski, diakoniatyöntekijä, 1.4. lähtein     040 804 9643

 

Hannamari Kekkonen, talouspäällikkö                      040 804 9644

 

Timo Saarenmaa, suntio                                             040 804 9645

 

Virpi Havi, lastenohjaaja                                              040 804 9646

 

Rauni Kannisto, nuorisotyönohjaaja                           040 804 9647

 

www.jamiajarvenseurakunta.fi

 

 

PÄÄSIÄISVALKEAT
30.3.2013 klo 18.00 Tykkööllä,
Linnanperäntie 1, JÄMIJÄRVI

Olemmeko satakuntalaisia vai pirkanmaalaisia?
Kun ei siitä ole edelleenkään selvyyttä,
niin piretään jälleen oikiat pohojalaaset
pääsiäisvalkiat!

TERVETULOA TYKKÖÖN AITOILLE!

é   Pääsiäispupu jakaa pikku Trulleille karkkia

é   Maksutonta kasvomaalausta lapsille

é   Myynnissä kahvia ja makkaraa

é   PARAS PIKKU TRULLI -äänestys

é   Arvontaa

Tykköön seudun kyläyhdistys ry


Tykköön kyläyhdistyksellä vuokrattavana kesän juhliin!

- Juhlateltta 9x5,4 m
- Taittojalkaiset pöydät ja tuolit telttaan tai kotijuhliin.
- Koottava tanssiparketti telttaan tai esim. suuliin koottuna.


Kylätalolla on vielä muutamia vapaita aikoja kesälle ja syksylle.
Kesää 2014 varataan jo!
Katso www.tykkoo. com / päivyri kalenteri vapaat ajat

 

KEVÄTTORI TAPAHTUMAAN 27.4. MYYNTIPAIKKOJA VARATTAVISSA!
Puh. 044 547 4516 /Timo Sorvali

 

 

Kuntatiedote 4/2013

Aineiston viimeinen jättöpäivä 1.4.2013.

Voit jättää aineiston

      • sähköpostilla, osoitteelle jamijarvi@jamijarvi.fi

      • p. 02 572 970

      • faksilla numeroon 02 5729 7151

Seuraava kuntatiedote ilmestyy 5.-9.4.2013