KUNNANVIRASTO PIDETÄÄN SULJETTUNA

helatorstain jälkeisenä perjantaina 10.5.2013

sekä kesällä 1.-21.7.2013

 

 

Jämijärven kunta myöntää hakemusten perusteella kesätyötukea jämijärveläisille yrityksille, jotka työllistävät jämijärveläisen, vuonna 1989 – 1997 syntyneen koululaisen tai opiskelijan vähintään 4 viikon ajaksi.

Työajan tulee olla vähintään 6 tuntia / päivä.

 

Tuen suuruus on 400 € / kesätyöntekijä. Tukea maksetaan yhden kesätyöntekijän osalta yritystä kohti. Kahden kesätyöntekijän työllistäminen yritystä kohti on mahdollista määrärahojen puitteissa. Kesätyöntekijä ei saa olla yrittäjän perheenjäsen tai osakas yrityksessä. Hänen tulee ilmoittautua kesätyönhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistoon ennen työn alkamista.

 

Hakemukset toimitetaan Jämijärven kunnanvirastoon tai Satakunnan työ- ja elinkeinotoimiston Kankaanpään palvelupisteeseen 30.4.2013 mennessä.

 

 

YHDYSKUNTAJÄTTEEN KULJETUKSEN JÄRJESTÄMINEN

 

Uusi jätelaki velvoittaa kunnan järjestämään vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan asunnossa, sekä sosiaali- ja terveyspalveluissa, koulutustoiminnassa ja julkisessa hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvän yhdyskuntajätehuollon järjestämisen.

 

Jätteenkuljetus voidaan järjestää kunnassa kahdella eri tavalla:

1) kunnan järjestämänä jätteenkuljetuksena

2) kiinteistön haltijan järjestämänä jätteenkuljetuksena

 

Uuden jätelain mukaan niissä kunnissa, joissa on voimassa oleva kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus, tulee päättää jatketaanko kiinteistön haltijan järjestämänä vai vaihdetaanko kunnan järjestämäksi kuljetukseksi.

Jämijärven kunnassa on tällä hetkellä voimassa kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus.

Kesäasukkaille kunta on perustanut aluekeräyspisteitä. Aluekeräyspisteiden hyväksyttyjä käyttäjiä on tällä hetkellä n. 255 kiinteistöä.

 

Jos kiinteistön haltijan järjestämästä kuljetuksesta siirrytään kunnan järjestämään kuljetukseen, niin siirtymäaika on vähintään 3 vuotta päätöksestä tai enintään 5 vuotta uuden jätelain voimaantulosta. Kunnan jätehuoltoviranomaisen tulee tehdä valituskelpoinen päätös kuljetusjärjestelmästä 1.5.2013 mennessä.

 

Päätöksen valmistelua varten varataan kaikille asianosaisille mahdollisuus lausua ko. asiasta. Lausunto tulee toimittaa kirjallisena tekniseen toimistoon 11.4.2013 mennessä osoitteella Jämijärven kunta / tekninen toimisto, Peijarintie 5 A, 38800 JÄMIJÄRVI.

Kuoreen merkintä ”Yhdyskuntajätteen kuljetus”.

 

Tekninen lautakunta

 

 

UFF ry:n VAATEKERÄYSASTIA JÄMIJÄRVELLÄ

 

UFF:n vaatekeräysastia tulee kokeilukäyttöön Jämijärvelle huhtikuussa.

Vaatekeräysastia tulee sijoittumaan Keskustan hyötyjätepisteen läheisyyteen.

 

UFF:n keräyspisteisiin voi toimittaa ehjiä ja puhtaita vaatteita, kenkiä ja kodintekstiilejä sekä leluja ja urheiluvälineitä.  Keräysastiaan vaatteita tuotaessa tuotteiden pakkaaminen on tärkeää. Paras tapa suojata vaatteet lialta ja kosteudelta on pakata ne normaalikokoisiin muovipusseihin. Myös muovipussit lajitellaan UFF:lla erikseen uusiokäyttöä varten.

 

 

JÄMIJÄRVEN KUNTA / Tekninen lautakunta ilmoittaa ns. pikkuteiden haettavaksi

 

YKSITYISTIEAVUSTUKSET

 

1) KUNNOSSAPITOAVUSTUS

Avustusta voivat hakea sellaiset yksityiset pikkutiet, joiden vaikutuspiirissä on vakituista asutusta. Avustettavan tienosan pituus on vähintään 300 metriä vähennettynä omavastuuosuus 50 m / asunto ja 150 m / vapaa-ajan asunto. Avustusta ei myönnetä pelkästään loma- ja vapaa-ajan asunnoille johtaville teille, eikä metsäautoteille. Avustusta maksetaan vuoden 2012 hyväksyttyjen maksukuittien perusteella.

 

Avustusta määrättäessä tien pituudesta vähennetään omakustannettavana tien osana 50 m / vakituinen asunto ja 150 m / loma-asunto.

 

2) PERUSKUNNOSTUSAVUSTUS

Avustusta voi hakea myös tärkeisiin peruskunnostustoimenpiteisiin, kuten mm. siltojen ja isohkojen rumpujen uusintaan tai peruskunnostukseen.

Peruskunnostustöistä on esitettävä selvitys ja kustannusarvio.

Vaatimukset: Tien vaikutuspiirissä tulee olla vakituista asutusta. Ei pituus vaatimusta.

 

Peruskunnostusavustus maksetaan vasta, kun työ on tehty ja kustannukset alkuperäisin laskuin esitetty. Mikäli laskuja ei ole hakemus vuoden loppuun (31.12.2013) mennessä toimitettu tekniseen toimistoon, avustusta ei makseta.

 

Niiden teiden osalta, jotka ovat saaneet aikaisemmin kunnan avustusta, tulee toimittaa tositteet viimeksi saadun avustuksen käytöstä.

 

Hakemuslomakkeita saa Jämijärven kunnan teknisestä toimistosta ja kunnan internet-sivuilta, hakemukset on jätettävä 30.4.2013

klo 12.00 mennessä osoitteella:

Jämijärven kunta, Tekninen lautakunta

Peijarintie 5 A

38800 JÄMIJÄRVI

                            

Lisätietoja puh.

02 5729 7400 / Virtanen tai 02 5729 7401 / Koivumäki

www.jamijarvi.fi

 

Tekninen lautakunta

 

 

ONGELMAJÄTEKERÄYS 13.6.2013

 

Jämijärven kunnan alueella järjestetään kotitalouksien ongelmajätteiden keräystempaus

torstaina 13.6.2013

Tempauksen järjestävät Jämijärven kunta ja Lassila & Tikanoja Oyj.

 

Aikataulu:

* Suurimaan koulu                                                     9.00 – 9.45

* Kuusijoen entinen kauppa                                    10.00 – 10.45

* Tykköön koulu                                                        11.00 – 11.45

* Palokosken koulu                                                   12.00 – 12.45

* Vihun Möökeli                                                         13.00 – 13.45

* Vauhdin lava                                                            14.00 – 14.45

* Kunnan varasto(Puhdistamontie)                      15.00 – 18.00

Ongelmajätteet tulee toimittaa keräysautolle jäteryhmittäin lajiteltuna.

 

MUINA AIKOINA ONGELMAJÄTTEIDEN TUONTI KERÄYSPAIKOILLE ON KIELLETTY!

 

Tavallisimpia kotitalouksien ongelmajäteryhmiä ovat:

-         jäteöljyt, akut, raskasmetalleja sisältävät paristot, lääkkeet, maalit, liimat ja lakat, liuottimet, elohopeaa sisältävät kuumemittarit yms., elohopeaa sisältävät loistelamput, torjunta-aineet ja myrkyt, hapot ja emäkset tms. kemikaalit

 

HUOM!!

Öljyauto kiertää erikseen noutamassa isommat jäteöljyerät (tynnyrit) suoraan kotitalouksilta. Pyydämme ilmoittamaan yhteystiedot ja jäteöljyn määrän kunnan tekniseen toimistoon

numeroon 02 572 97401/Koivumäki, viimeistään maanantaina 3.6.2013.

Pienet jäteöljyerät voi toimittaa keräyspaikoille yllämainittuina aikoina.

 

JÄMIJÄRVEN KUNTA

Tekninen lautakunta

 

 

KIINTEISTÖJEN KEVÄT SIIVOUS

 

Kunnan ylläpitämät sekajätemolokit ovat tarkoitettu kesäasukkaille, joiden kanssa on tehty sopimus aluekeräyspisteiden käytöstä.

MOLOKKIEN ULKOPUOLELLE EI SAA JÄTTÄÄ JÄTTEITÄ!

 

Paperi,- metalli- ja lasinkeräyspisteet ovat kaikkien maksuttomassa käytössä.

 

Sähkö- ja elektroniikkaromua voi viedä kunnan varastolla olevaan keräyskonttiin. Vietäessä sähkö- ja elektroniikkaromua keräyskonttiin, on laitteesta poistettava roikkuvat johdot.

 

Kotitaloudet voivat viedä vähäisiä määriä rautaromua kunnan varastolla olevaan keräyslavaan.

 

Risu- ja oksajätteet voi viedä kunnan varastolle. Huom! Ei orapihlajanoksia.

Varastolle ei saa tuoda haravointijätettä, kiviä, maa-aineksia eikä rakennusjätettä.

Haravointijätteet voi kompostoida omalla kiinteistöllä.

 

Varasto avoinna arkisin klo 8.00 – 16.00. Alueella kameravalvonta.

 

Käytäthän keräyspisteitä oikein, kiitos.

 

Lisätiedot teknisestä toimisto p. 02 5729 7400/ Virtanen tai 02 5729 7401/ Koivumäki

 

 

AJANKOHTAISTA KIINTEISTÖVEROSTA

 

·        Vuosittainen kiinteistöverolaskelma on saavuttanut kiinteistöjen omistajat

·        Kiinteistövero perustuu rakennusten ja maan arvoon

·        Jos verotiedoissa on virheitä tai puutteita ne tulee korjata ja ilmoittaa ilmoitusosalomakkeella viimeistään 7.5.2013 tai 14.5.2013. Yhteisöillä ja yhteisetuuksilla viimeinen palautuspäivä on 30.4.2013.

·         Huom! Viimeinen palautuspäivä on merkitty kiinteistöveropäätöksen ilmoitusosaan.

·        Jos kiinteistöverolaskelmasta puuttuu rakennuksia kokonaan tai rakennus on purettu, niistä tulee ilmoittaa. Perusparannus- ja huomattavista korjaustoimenpiteistä pitää myös ilmoittaa.

·        Kiinteistöveroasioissa ota yhteyttä verotoimistoon.

 

Jämijärven kunta tekninen lautakunta

 

 

VAPAA-AIKATOIMI

 

BILJARDIMESTARUUSKILPAILUT

Nuorisovintillä perjantaina 19.4. klo 19.00-24.00. Sarjat 8-12v. ja 12-17v. Mikäli aikataulu antaa myöden voidaan ratkoa vielä 18-19v. mestari. Ilmoittautumiset paikan päällä. Nuorimpien sarja pelataan ensin.

 

 

Ennakkotietona:

 

Kesän uimakoulu v. 2008 ja sitä aikaisemmin syntyneille lapsille, järjestetään Kankaanpään uimahallissa 17.6.-20.6. Lähtö Jämijärveltä n. klo 7.50 paluu n. klo 10.30. Uinti aika uimahallissa on klo 8.30-9.45. Uimakouluun osallistuvat lapset olisi hyvä käyttää perheen kanssa uimahallissa tutustumassa veteen jo muutaman kerran aikaisemmin. Ensimmäisiä kertoja mukana olevat lapset opettelevat toimimaan vedessä, jolloin vettä pärskytetään ja päätä kastellaan vedessä, joten vesi elementtinä olisi hyvä olla tuttu.

 

Nuorisovintillä järjestetään 9-12v:lle päiväleiri 17.-20.6. Mukaan mahtuu ensimmäiset 12 leiriläistä. Kellonajat tarkentuvat lähempänä ajankohtaa, mutta leirille voi osallistua niin, että tulee suoraan uimakoulusta. Leirillä tarjotaan välipala.

 

Pikku-Itävallassa leireillään 27.-29.6. mukaan mahtuu 12 2004-2001 syntynyttä leiriläistä.

 

Näistä tulee tarkempia tietoja toukokuulla.

 

 

KANSALLISEN VETERAANIPÄIVÄN JUHLA

LAUANTAINA  27.4.2013

 

Kankaanpään kaupungin rintamaveteraaniasiain neuvottelukunta järjestää kansallisen veteraanipäivän juhlan Kankaanpään Yhteislyseon juhlasalissa

LAUANTAINA 27.4.2013 klo 15.00

kahvitus alkaa klo 14.00

Teemana ”Veljeä ei jätetä, nuoria ei unohdeta”

 

Esitämme veteraani- ja sotainvalidijärjestöille samoin kuin niiden naisosastoille kutsun saapua juhlaan.

 

Kuljetuksen järjestämiseksi ota yhteyttä Timo Rantaan viimeistään keskiviikkona 24.4.2013 puh 0400 724 110.

 

Jämijärven kunnanhallitus

 

 

1.5.2013 KOKO PERHEEN VAPPUKARKELOT KESKUSKOULULLA

 

klo 17.00 alkaen, osallistumismaksu 2 € / lapsi, aikuiset ilmaiseksi. Paikalla buffetti, kaasuilmapallojenmyynti, ongintaa, kasvomaalausta…

 

Alkuun lapsia leikittää Kankaanpään opiston nuoriso- ja vapaa-aikaohjaaja –opiskelijat.

 

Illan päätteeksi klo 18 alkaen esiintyvät Nelli ja Niilo –pellepariskunta.

 

 

KIRJASTO

 

Lukupiiri

Seuraava kokoontuminen ke 17.4. klo 16 – 17.30.

Luemme Ulla-Lena Lundbergin ”Jään”

ja keskustelemme sen pohjalta.

Ohjaajana Marita Frigård (045 843 7477).

 

 

 

Tervetuloa keskuskoulun Näytön paikka –tapahtumaan keskiviikkona 10.4.2013 klo 17.00-19.00.

 

Tapahtumassa on esillä muun muassa oppilaiden käsityö- ja kuvaamataidontunneilla tekemiä töitä.

 

Oppilaiden esitys salissa klo 18.00 alkaen.

 

Tapahtumassa on oppilaskunnan puffetti.

 

 

 

Satakuntaliitto järjestää 11.4. klo 18-20 kyläillan Keskuskoulun ruokalassa

 

Tule kertomaan, mikä on sinusta kauneinta Jämijärveä. Kyläillan aiheena on Jämijärven maisema ja miten maisema koetaan.  Illan aikana kerätään jämijärveläisten kokemuksia järven ympärillä olevasta maisema-alueista.  Kyläilta liittyy Satakuntaliiton ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksen rahoittamaan hankkeeseen, jossa inventoidaan Satakunnan arvokkaat maisema-alueet.

 

Maisema aiheeseen meidät johdattavat Satakuntaliitosta maakunta-arkkitehti Susanna Roslöf ja Katso maalaismaisemaa -hankkeen projektisuunnittelija Jenny Alatalo. Satakunnan kulttuuriympäristöt -hankkeen projektipäällikkö Niina Uusi-Seppä kertoo erilaisista maisemakäsityksistä ja -käsitteistä.  Illan aikana yleisön on mahdollista kertoa omista maisemakäsityksistä ja tärkeäksi koetuista maisemakokonaisuuksista. Illan ohjelma on vapaamuotoinen ja toivomme keskustelua aiheeseen liittyen.

 

Kahvitarjoilun takia toivomme ilmoittautumista 9.4.2013 mennessä.

 

Ilmoittautumiset ja lisätietoa aiheesta:

Jenny Alatalo, 044 711 4370 tai

 jenny.alatalo@satakunta.fi

 

 

Martat järjestää matkan Seinäjoelle lauantaina 27.4.2013 puutarhamessuille.

Lähtö Osuuspankin edestä klo 8.00.

 

Hinta martoilta 12 €, muilta 17 €  (sis. matkan ja sisäänpääsyn.)

 

Ilmoittautumiset 24.4. mennessä Marja-Liisa puh. 040 7413 368

 

 

Jämijärven KESKUSTANAISTEN kevätkokous

tiistaina 16.4.2013 klo 12.00 Nuorisovintillä.

TERVETULOA.

 

 

Ikaalisten kansalaisopisto

Jämijärven osasto

 

Opintoryhmien taidonnäytteitä mm. kudonnaisia, puutöitä, keramiikkaa ja posliininmaalaustöitä on esillä kirjastossa 8.-28.4. 2013 välisenä aikana. Valtaosa töistä on esillä kirjaston ikkunoilla, joten näyttelyyn voi käydä tutustumassa myös muuna kuin kirjaston aukioloaikana.

 

Ensi lukuvuoden kurssisuunnittelu on aloitettu, joten nyt kannattaa esittää kurssitoiveita. Kirjastosta löytyy sitä varten oma lomake, jonka voi palauttaa siellä olevaan toivomuslaatikkoon. Kurssitoiveita voi esittää myös sähköpostitse osastonjohtajalle marjut.saarenpaanumminen@gmail.com, puhelimitse

p. 040 564 6041 tai opiston nettisivujen kautta

http://www.ikaalinen.fi/kaupunki/palvelut/kansalaisopisto/kurssitoiveet-ja-palaute/

Nyt kannattaa olla aktiivinen, niin oma kurssitoive saattaa hyvinkin toteutua!

 

 

JÄMIJÄRVI-SEURAN PERINTEINEN KESÄRETKI

 tehdään tänä vuonna la 25.5. Sastamalaan. Kohteista ja hinnoista myöhemmin lisätietoja kotisivuilta www.jamijarviseura.fi sekä seuraavassa kuntatiedotteessa. Pistä jo päivä kuitenkin muistiin!

 

 

Jämijärvi-Seura kokoaa kesällä kirjastolle nukke-/lelunäyttelyn. Onko sinulla tallella oma suloinen mollasi tai vaikka monet rallikisat voittanut pikkuautosi? Millainen tarina rakkaalla lelullasi on? Oletko saanut sen vaikka perintönä Atlantin takaa, mummo omin käsin ommellut tai pappa veistellyt? Auta meitä keräämään jälleen mielenkiintoinen pieni kesänäyttely ja ota yhteyttä leena.saloniemi@centrum.cz

 

 

Koska viimeksi vai oletko koskaan vieraillut Jämijärven kotiseutumuseolla? Heinäkuun kahtena sunnuntaina

(14 ja 28) sinulle tulee siihen loistava tilaisuus, kun järjestämme draamallisia museokierroksia. Museon hiljaiset hirret heräävät eloon ja pääset seuraamaan kotipaikkasi arjen historian havinoita omin silmin. Otamme mukaan projektin toteuttamiseen mielellämme myös lisää innokasta väkeä, joten jos kiinnostuit, olet sydämellisesti tervetullut joukkoomme! Niin kuin aina, miehet ja pojat varsinkin odotettuja.  Ota yhteyttä, leena.saloniemi@centrum.cz

 

 

Nyt saadaan viime kesän tanssikurssille jatkoa…

 

T A N S S I K U R S S I

Jämijärvellä Vihun Möökelissä

maanantaisin 8.4. / 15.4. / 22.4. / 29.4.

klo 18.30-20.

Tanssiopettajana Eija Puranen.

 

Houkuttele itsellesi pari mukaan ja lähtekää

opettelemaan tai kertaamaan polkan, jenkan ja hitaan valssin askeleita.

 

Hinta 40 € / pari (sis. 4 iltaa)

Ilmoittaudu Helille puh 040 534 9625 (iltaisin klo 18 jälkeen)

 

Järj. Palokosken Urheilu- ja Liikuntaseura

PULS ry.

 

 

ELÄKELÄISTEN KUNTOSALIOHJAUSAJAT

syyskuun alkuun asti

 

Yleensä kuntosaliohjaus parittomina viikkoina torstai - aamuisin mutta alla on myös joitakin POIKKEUKSIA. Kellonaika on aina sama.

 

To 28.3. klo 8.30 - 10.00

To 11.4  

Ke 24.4.            HUOM! Päivä.

Ke 8.5              HUOM! Päivä.

To 23.5 

To 6.6.   

To 20.6.

To 4.7.   

To 18.7. 

To 25.7.            HUOM! Parillinen viikko.

To 1.8.    Ei ohjattua kuntosalia,vaikka pariton viikko.

To 8.8    klo 8.30 - 10.00             HUOM! Parillinen viikko.

To 15.8 

To 29.8.

 

LEIKKAA TALTEEN!

 

TERVETULOA!

 

Marita Frigård

 

 

KEVÄTMARKKINAT TORPALLA

Lauantaina 11.5. klo 10-13.

 

Kirppis- tai uusien tuotteiden myyntipaikkoja voi tiedustella

 

Kati Mansikkamäeltä p. 0500 932 712

Kristiina Kotaojalta p. 050 381 7972

 

Jämijärven Työväenyhdistys ry

 

 

JÄMIJÄRVEN LIONS CLUB LADYT VUOKRAAVAT

KAHVINKEITTIMIÄ

 

Vuokraamme 5 litran ja 10 litran pergolaattorikahvinkeittimiä

kokouksiin, juhliin ym. kahvitustilaisuuksiin.

 

Tarkemmat tiedot ja varaukset Pirjo Kerola p. 040 551 5826.

 

 

Pienhankintakoulutus

yrittäjille ja kunnan henkilökunnalle

 

Paikka: Jämijärven Osuuspankin kerhohuone, Jämijärventie 22 b

Aika: tiistaina 21.05.2013 klo 17.30-21.00

 

Pienhankinnat ovat kunnille ja yrittäjille suuri mahdollisuus

Pidämme yhteisen työpajatyyppisen hankintakoulutus-tilaisuuden kunnan hankintoja tekeville henkilöille sekä Jämijärven yrittäjille, joilla on mahdollisuus toimia toimittajina kunnan pienhankinnoissa. Tilaisuus on avoin kaikille yrittäjille.

 

Tervetuloa!

 

Järjestää: Jämijärven kunta ja Yrittäjät

 

 

Jämin Latu järjestää yhdessä Kankaanpään Sydänyhdistyksen kanssa kävelyretken Jämillä ma 15.4. Lähtö klo 17.30 Jämi Areenalta.

Tarjoamme pullakahvit ja makkarat.

Kaikki tervetulleita.

 

 

Jämin Ladun sääntömääräinen kevätkokous ma 15.4.2013 Jämi Areenan kahviossa klo 19.30.

 

 

SPR:n Jämijärven osasto tiedottaa

 

Virkistysleiri 1-.5.7.2013

 

Tarjoamme kahdelle Jämijärveläiselle omaishoitajalle mahdollisuuden osallistua Pastuskerissa (Meri-Porissa) järjestettävään virkistysleirille

1-5.7.2013.

 

Leirillä mukavaa yhdessä oloa ja aiheeseen liittyviä luentoja.

 

Osasto kustantaa osallistumismaksun 200 €/ henkilö.

 

Vapaamuotoinen hakemus tulee toimittaa 15.5. mennessä SPR Jämijärven osasto, Loukkulantie 2, 38800 Jämijärvi tai ottaa yhteyttä puhelimitse

040-5667517 Lahdenpää

 

Jos hakemuksia tulee useampi, arvomme lähtijät. Ensisijalla ensimmäistä kertaa osallistuvat.

 

 

Vaate/tavarakeräys

 

Tulossa toukokuun aikana Kontti- kierrätystavaratalon uusi keräyslaatikko kunnan torialueelle, siihen voi lahjoittaa puhtaita, ehjiä vaatteita ja kodin tavaroita.

Ilmoittamme tarkan ajankohdan ilmoitustauluilla.

 

 

Vihun Vesiosuuskunnan  varsinainen

OSUUSKUNTAKOKOUS

pidetään Möökelissä su 21.4.2013 klo 12.00

Käsitellään 16 §:n osuuskuntakokoukselle määräämät asiat.

Hallitus kokoontuu klo 11.45.

 

Hallitus

 

 

JÄMIJÄRVEN RESERVIUPSEERIKERHO RY


Kevätkokous tiistaina 23.04.2013 klo 19.00

Niinisalon Sotilaskodilla.

Käsitellään sääntömääräiset asiat.


Tervetuloa!

Hallitus

 

 

Jämijärven yrittäjien sääntömääräinen kevätkokokous

Torstaina 25.4.2013 klo 18.00

Paikka: Jämijärven Osuuspankin kerhohuone, Jämijärventie 22 b

Kokouksen aluksi Jämijärven Osuuspankin toimitusjohtaja Marjut Järvinen kertoo pankin ajankohtaisista asioista.

 

Tarjolla pieni iltapala.

 

Tervetuloa!

 

Kahilaluoman yksityistien

tiekunnan yleinen kokous

 

Tapio Kemillä pe 12.4. klo 19.00

 

asioina mm. peruskorjauksen loppuunsaattaminen

 

Hoitokunta

 

 

MLL:n Jämijärven paikallisyhdistys ry:n

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS

pidetään Manner-vintillä torstaina

18.4.2013 klo 19.00

Hallitus kokoontuu klo 18.30.

 

TERVETULOA!

 

MLL:n Jämijärven paikallisyhdistys ry