KUULUTUS

Jämijärven kunnanhallituksen kokoukset vuonna 2007 pidetään pääsääntöisesti kolmen viikon välein tiistaisin alkaen kello 18.30,
tai milloin tämä on pyhäpäivä, kokous pidetään lähinnä seuraavana arkipäivänä samaan aikaan.
Kokouspäivät ovat 20.2., 13.3., 3.4., 24.4., 15.5., 5.6., 26.6., 7.8., 28.8., 18.9., 9.10., 30.10., 20.11. ja 11.12.

Kokouksen pöytäkirja pidetään nähtävänä kokousta seuraavan viikon tiistaina klo 10.00 - 12.00 kunnanvirastossa tai päivän sattuessa pyhäpäiväksi,
lähinnä seuraavana arkipäivänä samaan aikaan.

Viranhaltijapöytäkirjat ovat nähtävänä kuukauden ensimmäisenä maanantaina kello 10.00 - 12.00.

Jämijärven kunnan perusturvalautakunnan kokoukset pidetään tarvittaessa. Lautakunnan ja sen alaiset viranhaltijapöytäkirjat pidetään soveltuvin osin
nähtävänä sosiaalitoimistossa kuukauden ensimmäisenä maanantaina klo 10.00 - 12.00.

Perusturvakeskus on avoinna maanantaisin, tiistaisin, torstaisin ja perjantaisin klo 9.00 – 13.00, keskiviikkoisin suljettu. Muuna aikana tapaamisesta voi sopia
puhelimitse 5729 7200 tai 5729 7201.

Jämijärven sivistyslautakunta pitää kokouksensa tarvittaessa kokouspäivän ollessa pääsääntöisesti torstai, kokoukset pidetään pääsääntöisesti klo 18.00.

Sivistyslautakunnan tarkastetut pöytäkirjat ja viranhaltijapöytäkirjat pidetään nähtävinä pöytäkirjan tarkistamista seuraavana arkipäivänä virastoaikana kunnanviraston
sivistysosastolla. Rehtorin viranhaltijapäätökset annetaan tiedoksi sivistyslautakunnalle neljännesvuosittain ja pidetään nähtävillä vastaavan lautakunnan kokouksen
pöytäkirjan nähtävänäoloaikana.

Jämijärven kunnan teknisen lautakunnan säännölliset kokoukset vuonna 2007 pidetään kunnan virastotalon kokoushuoneessa alkaen klo 9.00 seuraavina päivinä:
27.2., 27.3., 24.4., 22.5., 19.6, 14.8., 11.9., 9.10., 6.11. ja 5.12. Ylimääräisiä kokouksia pidetään tarpeen mukaan.

Teknisen lautakunnan käsiteltäväksi tarkoitetut hakemukset ym. asiat on toimitettava tekniselle lautakunnalle osoitettuna, kunnanvirastoon tekniseen toimistoon.

Teknisen lautakunnan pöytäkirjat pidetään nähtävillä teknisessä toimistossa kahden viikon kuluttua kokouksesta klo 9.00 - 11.00.

 

*****************************************

 

KUULUTUS KOIRANOMISTAJILLE

JÄMIJÄRVEN KUNNASSA

 

Jämijärven kunnalle on maksettava koiravero viittä kuukautta vanhemmista koirista, jotka ovat vuoden 2006 lopussa olleet pysyvästi kunnan alueella.

 

Mikäli koiranomistaja, jolla verovuoden aikana on ollut koira omistuksessa, ei ole ilmoittanut aikaisemmin koiraansa, on hän velvollinen tekemään
koirailmoituksen Jämijärven kunnan keskustoimistoon.

 

Koiranomistajan on tehtävä koirasta muutosilmoitus, jos verovuoden 2006 aikana

 

1) koiran pysyväinen pitopaikka on muuttunut

2) koira on luovutettu uudelle omistajalle tai

3) koira on kuollut.

 

Ilmoitus tulee tehdä viimeistään 28.2.2007 tätä varten laaditulla lomakkeella. Ilmoituslomakkeita saa Jämijärven kunnan keskustoimistosta, osoite:
Peijarintie 5 A 38800 Jämijärvi, puh. 02-5729 7104.

 

Koiravero vuodelta 2006 on 17,00 €. Vero maksuunpannaan toukokuussa 2007.

Jämijärvellä 02.02.2007

 

JÄMIJÄRVEN KUNNANHALLITUS

 

*****************************************************

 

 

EDUSKUNTAVAALIT 2007 JÄMIJÄRVEN KUNNASSA

 

Eduskuntavaalien vaalipäivä on sunnuntai 18.3.2007.

Äänestyspaikka on Jämijärven keskuskoulu, Koulutie 6.

Äänestysaika on kello 9.00 - 20.00.

Ennakkoäänestys toimitetaan 7. – 13.3.2007

Ennakkoäänestyspaikka on valtuuston kokoushuone kirjaston alakerrassa, osoite Koulutie 2 B.

Ennakkoäänestyspaikka on avoinna

maanantai-perjantai kello 10.00-18.00

lauantai-sunnuntai kello 10.00-16.00

 

Äänestäjä on velvollinen esittämään vaalitoimitsijalle selvityksen henkilöllisyydestään.

 

Kotiäänestykseen oikeutetun on kirjallisesti tai puhelimitse ilmoitettava keskusvaalilautakunnalle halukkuudestaan

äänestää kotonaan ennakolta viimeistään 6.3.2007 ennen kello 16.00.

 

Lisätietoja äänestyksestä sekä kotiäänestyslomakkeita saa kunnan

keskusvaalilautakunnalta os. Peijarintie 5 A 38800 JÄMIJÄRVI

puh. 572970 tai keskusvaalilautakunnan sihteeriltä puh. 57297103.

 

Jämijärvellä 5.2.2007

 

JÄMIJÄRVEN KUNNAN KESKUSVAALILAUTAKUNTA

 

 

LATURETKI JÄMILLÄ 18.2.2007

 

Arvonnan takia ilmoittautuminen ja liukuva lähtö klo 12.30–13.00 hiihtohissin Niinimajalla, jonne palataan sopivalta hiihtolenkiltä

(kuntokymppi, -vitonen tai muu lenkki). Tapahtuma on kaikille avoin ja maksuton. Osallistujien kesken arvotaan ulkoilupukuja ym..

Mehutarjoilu Niinimajalla.

 

Jämin Latu ja vapaa-aikalautakunta

 

*****************************************

 

 

UUSIEN OPPILAIDEN KOULUUN ILMOITTAUTUMINEN

 

Kouluun ilmoitetaan kaikki vuonna 2000 syntyneet lapset sekä muut oppivelvolliset lapset, jotka syksyllä ovat aloittamassa koulunkäynnin Jämijärven peruskouluissa.

 

Pyydämme ilmoittamaan uudet oppilaat lukuvuodelle 2007-2008 sivistystoimistoon 26.02. - 08.03.2007 välisenä aikana puhelimitse numeroon 02- 57297 301/Ritva Mäkinen.

Anomukset koulunkäynnin aloittamisen

lykkäämisestä tai alaikäisen lapsen kouluun

pääsemiseksi tulee

toimittaa asianmukaisin lausunnoin varustettuna

31.03.2007 mennessä sivistyslautakunnalle

osoitettuna,

osoite Jämijärven kunnan sivistyslautakunta,

Peijarintie 5 A, 38800 JÄMIJÄRVI.

 

Henkilö, joka tarjoaa kouluun toisen lasta, on esitettävä selvitys siitä, että lapsi on hänen kasvattilapsensa tai että hän muulla perusteella on tullut lapsen huoltajaksi.

(Mikäli huoltaja haluaa lapsensa muuhun kuin lähimpään kouluun, tällöin kunta ei ole velvollinen järjestämään koulukuljetusta !)

 

Myöhemmin tapahtuvasta kouluun tutustumisesta ja koulutulokkaiden vanhempainillasta ilmoitetaan kirjeitse jokaiselle ilmoittautuneelle tarkemmin.

 

Sivistyslautakunta

*****************************************

 

Jämijärven Kunta:

 

Tammikuussa Jämijärven vapaa-aikatoimessa aloitti nuoriso-ohjaajana Juha Rantanen. Toimi on

osa-aikainen. Juhan löytää Törmälästä maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin. Muina aikoina tavoitat Juhan puhelinnumerosta 050-5643373.

 

Kunta on myöntänyt n. 4000 euroa avustusta Jämijärveläisten yhdistysten käyttöön. Avustus kohdennetaan liikuntavuoroihin Jämi-Areenassa. Hakemus vuoroista tulee toimittaa

vapaa-aikatoimelle 18. helmikuuta mennessä. Suunnitelmasta selviää realistisesti vuorojen tarve ja suunniteltu toiminta vuodelle 2007.

Nyt innolla uutta toimintaa järjestämään!

 

Lisätietoja:

Juha Rantanen

050-5643373

Peijarintie 5, 38800 JÄMIJÄRVI

juha.rantanen@jamijarvi.fi

 

******************************************

 

112-päivä

112-päivä on valtakunnallinen turvallisuustapahtuma, jota vietetään joka vuosi helmikuun 11. päivänä. Tänä vuonna 112-päivää vietetään Suomessa 11. kerran.

112-päivän tavoitteena on kiinnittää ihmisten huomio vahinkojen ja onnettomuuksien ennalta ehkäisemiseen. Monet tapaturmat, tulipalot ja rikokset on vältettävissä suunnitelmallisella toiminnalla.

Jokainen voi tehdä paljon oman ja läheistensä turvallisuuden eteen, esim. tarkistamalla palovaroittimensa toimintakunnon.

112-päivänä muistutetaan myös hätänumerosta 112 ja siitä, miten tulee toimia, jos hätätilanne kaikesta huolimatta yllättää. 112-päivän teemana vuonna 2007 on “Sosiaalipäivystys″.

112-päivän järjestäjiä ovat pelastustoimi, hätäkeskuslaitos, poliisi, sosiaali- ja terveystoimi sekä Rajavartiolaitos meripelastuksineen. 112-päivää on vietetty Suomessa vuodesta 1997.

Miksi?

112-päivää vietetään, koska onnettomuuksien ja tapaturmien määrää halutaan vähentää. Maassamme kuolee tulipaloissa noin 100 ihmistä ja koti- ja vapaa-ajan tapaturmissa noin 2100 ihmistä joka vuosi. Pelkästään kaatumis- ja putoamistapaturmien vuoksi sairaalaan joutuu vuosittain 18 000 suomalaista. Useimmat näistä ikävistä onnettomuuksista olisi ehkäistävissä ennalta, jos vaaratilanteisiin osattaisiin varautua ja tiedettäisiin keinot niiden välttämiseksi.

 

Lisää 112-päivästä: www.112-paiva.fi

 

Kimmo Vaani, aluepalomestari

etunimi.sukunimi@satapelastus.fi

www.satapelastus.fi

044-701 74 55

 

 

*****************************************

 

KIRJASTO

 

MYYTÄVÄNÄ ERÄ POISTETTUJA KIRJOJA JA LEHTIÄ

-          KIRJAT 1 EURO/ KPL

-          LEHDET 0,10 EUROA/ KPL

 

 

*****************************************

Jämijärven Puolesta-yhdistyksen vuosikokous pidetään ma 19.2.2007 klo 19.00

kunnanviraston kokoushuoneessa.

Hallitus kokoontuu klo 18.00

 

Tervetuloa!

 

Jämijärven Puolesta-yhdistys

 

**************************************

 

UPEA PIKKU-ITÄVALTA

Jämijärven mielahdessa vuokrattavissa edullisesti

-          kokouksiin

-          saunailtoihin

-          majoitukseen

(15 majoituspaikkaa)

 

Varaukset, tiedustelut

Jämi-info

(02) 573 6530

 

*****************************************

 

KESKUSTAN JÄMIJÄRVEN KUNNALLISJÄRJESTÖ R.Y.


järjestää linja-auto kuljetuksen su 18.2.2007 Keskustan Satakunnan piirin yhdistettyyn

90-vuotis- ja suureen vaalijuhlaan Poriin.
Tilaisuudessa on mukana pääministeri Matti Vanhanen ja Keskustan satakuntalaiset kansanedustajaehdokkaat.

Tiedustelut ja ilmoittautumiset Juhanille 15.2.2007 mennessä.

 puh 5787479 gsm 0400-127900

" TORITAPAHTUMA " Jämijärven torilla pe 9.3.2007 klo 10.00 - 12.00.
Tarjolla grillimakkaraa ja pullakahvit ym... Paikalla kansanedustaja
KAUKO JUHANTALO
.

 

*****************************************

 

VERENLUOVUTUS


TIISTAINA 20.2 KLO 14-18.00 JÄMIJÄRVEN OSUUSPANKIN KERHOHUONEELLA. TARJOLLA LASKIAISPULLA KAHVIT.

 

TERVETULOA!


OLE HYVÄ JA OTA VIRALLINEN HENKILÖTODISTUS MUKAASI.

PUNAINEN RISTI VERIPALVELU JA JÄMIJÄRVEN OSASTO

 

*************************************************

 

Kansalaisopiston kevään uusia kursseja!

 

Tanssitaitoa kesäksi

Perjantaisin 2.3–30.3 ja 13.4 klo 19.30–21.00

Keskuskoulun liikuntasali

Tanssinohjaaja Tarja Nieminen

Kurssilla aloitamme lavatanssiemme alkeista, mahd. paria vaihtaen, joten oma pari ei pakollinen. Opit perusaskeleet mm. valssiin, foxiin, humppaan, tangoon ja lavajiveen.

Mukavat kengät jalkaan ja iloinen mieli.

Kurssimaksu 20 euroa.

 

Korikurssi

Lauantai ja sunnuntai 17.–18.3 ja 31.3 ja 1.4

klo 10.00–14.00

Suurimaan maamiesseurantalo

Anne Sälkänmäki

Korimaalausta de coupé -koristemenetelmällä.

Kurssimaksu 20 euroa + tarvikemaksu, tarvikkeet saat opettajalta.

Ilmoittautuminen Annelle 12.3 mennessä 040 509 0646.

 

Pääsiäisaskartelu

Tiistaina 27.3 klo 18.00-21.00

Keskuskoulun taideluokka

Anne Rotikko

Tarvikemaksu

Tule askartelemaan kivat koristeet pääsiäiseksi.

Ilmoittautuminen 20.3 mennessä 040 552 4134.

 

Täytekakkukurssi

Tiistaina 3.4 klo 18.00–21.00

Keskuskoulun opetuskeittiö

Ohjaajana kotitalousneuvoja Sari Raininko

Tarvikemaksu

Kevään juhlien häämöttäessä harjoittelemme täytekakkujen leipomista ja koristelua.

Mukaan mahtuu 12 kurssilaista.

Ilmoittautuminen 27.3 mennessä 040 552 4134.

 

3D- ja leimasinkortit kesän juhliin

Perjantaina 13.4 klo 18.00–21.00

Keskuskoulu

Terhi Alarotu

Vapaa pääsy.

Kortit äitienpäivään, ylioppilasjuhliin, rippijuhliin, häihin, ristiäisiin ja muihin onnitteluihin.

Tarvikkeet voi ostaa opettajalta.

Ilmoittautuminen 5.4 mennessä 040 552 4134.

 

Tervetuloa mukaan!

Ikaalisten kansalaisopisto/ Jämijärven osasto

vs. osastonjohtaja Raili Haapala

puh. 040 552 4134

raili.haapala@saunalahti.fi

 

*********************************************

 

MLL:n Jämijärven paikallisyhdistyksen kokous tiistaina 13.2.2007 klo 18.30 Manner-vintillä (Tykköön koulu, B-rappu).

Tervetuloa mukaan myös kaikki uudet toiminnasta kiinnostuneet isät, äidit, kummit ja kaimat!

 

**************************************

 

Vielä muutama paikka vapaana

LASTEN TEATTERIMATKALLE

Vaasaan 3.3.2007 klo 14.00 katsomaan

RISTO-RÄPPÄÄJÄ JA PAKASTAJA-ELVI -lastennäytelmää.

Lähtö Op:n edestä klo 10.00. Lipun ja matkan hinta yhteensä 10€.

Ennen esitystä käymme ruokailemassa omakustanteisesti.

Toimi nopeasti ja varaa paikkasi Ninalta

p. 040-5800669 (miel.ilt.).

 

MLL:n Jämijärven paikallisyhdistys

 

********************************

 

NAPPULAKISAT 50-VUOTTA

 

MLL:n Jämijärven paikallisyhdistys järjestää 50. nappulakisat sunnuntaina 25.2.2007 Keskuskoululla.

Kisat alkavat klo 14.00, ilmoittautumiset klo 13.30 alkaen.

Sarjat 0v. - esikouluikäiset.

Kutsumme kaikki vuosien varrella kisailleet isot ja pienet "nappulahiihtäjät" paikalle kannustamaan juhlavuoden hiihtäjiä.

Urakan päätteeksi tarjoamme kakkukahvit.

 

TERVETULOA!

 

MLL:n Jämijärven paikallisyhdistys

 

*****************************************************

 

 

Kuntatiedote 3 / 07

Aineiston viimeinen jättöpäivä on 5.3.2007.

Voit jättää aineiston

-           sähköpostilla, osoitteella jamijarvi@jamijarvi.fi,

-           puh. (02) 572 970

-           faksilla numeroon (02) 5729 7151

Seuraava kuntatiedote ilmestyy 8. – 12.3.2007