VUODEN 2007 KORJAUS-, ENERGIA- JA TERVEYSHAITTA-AVUSTUKSET

ilmoitetaan haettaviksi

Korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksia myönnetään ympärivuotisessa asuinkäytössä olevien asuntojen tai asuinrakennusten korjauksiin sekä kiinteistökohtaisten talousjätevesijärjestelmien parantamiseen.

                     

Kunnan myöntämät avustukset:

Korjausavustukset

- vanhusväestön (väh. 65 v.) ja vammaisten asuntojen sekä veteraanien asuntojen korjaamiseen sosiaalisin perustein

- asuinrakennuskannan perusparannustoimenpiteiden suunnitteluun sekä kuntotutkimuksen laadintaan

- kiinteistökohtaisten talousjätevesijärjestelmien parantamiseen sosiaalisin perustein

 

Energia-avustukset pientaloille

- energia -avustuksella tuetaan uuden pääasiallisen lämmitysjärjestelmän käyttöönottoa. Avustuksen piiriin kuuluvat tarvittavat laiteinvestoinnit..

 

Valtion asuntorahaston myöntämät avustukset:

Avustukset

- hissin suunnitteluun, rakentamiseen ja korjaamiseen liikuntaesteiden poistamiseksi

- muun liikuntaesteen poistamiseksi

- terveyshaittojen poistamista edellyttäviin korjaustoimenpiteisiin sosiaalisin perustein tai asunnon hankkimiseen / rakentamiseen taloudellisiin vaikeuksiin joutuneille, mikäli asunto on jäänyt korjauskelvottomaksi

 

Kuntien myöntämien korjaus- ja energia-avustusten hakuaika päättyy 05.04.2007.

Terveyshaittojen poistamista ja uusien hissien rakentamista sekä suunnittelua koskevia hakemuksia voidaan ottaa vastaan jatkuvasti ja niitä tullaan myöntämään käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa.

 

Hakemuslomakkeita ja lisätietoja saa Jämijärven kunnan teknisestä toimistosta

rakennuspäällikkö Juhani Viilolta, puh. 02-5729 7400 tai 0500-843 426.

Hakemukset tulo- varallisuusselvityksineen tulee toimittaa osoitteella:

Jämijärven kunta tekninen toimisto, Peijarintie 5 A, 38800 JÄMIJÄRVI

 

Hakuohjeet ja -lomakkeet saatavissa myös asuntorahaston kotisivuilta www.ara.fi.

 

Hakemukset tulee palauttaa viimeistään hakuajan päättymiseen mennessä.

 

JÄMIJÄRVEN KUNNANHALLITUS

 

****************************************************

 

HEIKOT JÄÄT!

Maltti on aina valttia jäällä. Jään kantokyky pitää mitata ns. teräsjään mukaan (kiinteä syysjää). Jään vahvuus voi esimerkiksi virtauksista ja pohjan laadusta riippuen vaihdella paljon lyhyelläkin matkalla. Siksi on varmistettava, että jää on tarpeeksi vahvaa koko alueella, jolla aiotaan liikkua.

Kiinteä 5 cm:n paksuinen syysjää kestää yhden henkilön. Kun liikkeellä on suurempi joukko, on jään vahvuuden oltava jo 10 cm. Auringon haurastama kevätjää saattaa pettää jopa 30 cm:n paksuisena.

Vaaralliset paikat

Vaarallisia paikkoja ovat joet, järvien kapeikot, jokien ja purojen suistot sekä äkkijyrkästi veteen putoavien rantapenkereiden vierustat, järvessä olevien lähteiden kohdat, vedenalaisten karien ympäristö ja virtaavat paikat. Halkeaman kohdalla jään kantavuus heikkenee. Myös kaislat tekevät jäästä seulan ja samalla hauraan.

Jos jää pettää altasi

·         Säilytä malttisi ja yritä hengittää rauhallisesti.

·         Huuda heti apua.

·         Käänny siihen suuntaan, josta olit tulossa. Irrota sukset.

·         Riko jäätä edelläsi niin pitkälle kuin se särkyy.

·         Kohota itsesi uintipotkuilla vaaka-asentoon ja ponnista itsesi jään päälle. Käytä sauvoja naskaleina.

·         Kieri, ryömi ja konttaa kunnes olet varmasti kestävällä jäällä. Pysy liikkeessä.

·         Hakeudu nopeasti lämpimään. Tehokkaimmin lämmität itsesi laittamalla paljaat jalkasi korkeintaan 40-asteiseen veteen, juomalla lämmintä mehua ja pitämällä huopaa hartioillasi. Hieronta, alkoholi ja liian nopea lämmittäminen voivat aiheuttaa vaarallisen jälkijäähtymisen sekä vakavia sydämen rytmihäiriöitä.

·         Jos et pääse ylös, pidä kiinni jään reunasta, pysy liikkumattomana lämpöhukan pienentämiseksi ja huuda apua.

Jos toinen tarvitsee apuasi

·         Toimi ripeästi.

·         Etsi jotakin kättä pidempää, esimerkiksi köysi, riuku, oksa, airot tai oma takki.

·         Lähesty avantoa vahvan jään suunnasta, konttaamalla ja ryömimällä viimeiset metrit.

·         Jos auttajia on useampi, voitte muodostaa pelastusketjun.

·         Liikuttele kylmettynyttä varovaisesti.

·         Suojaa hänet lisäjäähtymiseltä ja toimita terveyskeskukseen.

 

Kimmo Vaani, aluepalomestari

etunimi.sukunimi@satapelastus.fi

www.satapelastus.fi

044-701 74 55

 

******************************************************

 

Jämijärven kunnan tekninen lautakunta pyytää

TARJOUKSIA

vuosina 2007- 2008 suoritettavista seuraavista töistä:

- kaivinkonetyöt

- teiden höyläys ja lanaus

- soranajo

- teiden pölynsidonta

- traktorityöt

- nurmikoiden leikkuu ja istutusten hoito

- kestopäällystettyjen kaavateiden harjaus     

- tienreunojen niitto syksyllä koskien asemakaava-alueen teitä

- aurausviittojen pystytys syksyllä asemakaava-alueen teillä

- ruoppaustyöt

 

Kunta pidättää oikeuden hylätä tarjoukset kokonaan tai osittain.

Lisäksi kunta pidättää oikeuden teettää em. alojen peruskorjaus- ja uudisrakennustyöt kokonaisurakkana.

 

Tarjousasiakirjoja saa Jämijärven kunnan teknisestä toimistosta puh. (02) 5729 7401.

 

Lisätietoja antaa rakennuspäällikkö Juhani Viilo,

puh. (02) 5729 7400 tai 0500-843426.

 

Tarjoukset tulee toimittaa kunnan tekniseen toimistoon 26.03.2007 klo 12.00 mennessä

os. Tekninen lautakunta, Peijarintie 5 A,

38800 JÄMIJÄRVI.

Kuoreen tunnus ”Konetyötarjous”.

 

Jämijärvi 27.02.2007

 

Tekninen lautakunta

 

**********************************************************************

 

VETERAANIKUNTOUTUS

Jämijärven perusturvalautakunta julistaa rintamatunnuksen omaavien sekä kotirintamaolosuhteissa toimineiden henkilöiden haettavaksi kunnan järjestämän kuntoutuksen.

Hakulomakkeita saa perusturvakeskuksesta, jonne hakemukset palautetaan 23.03.2007 mennessä. Tiedustelut p. 57297200 tai 0500-595422/Rantanen.

 

TOIMINTA-AVUSTUSTEN HAKEMINEN

Jämijärven perusturvalautakunta julistaa vuoden 2007 toiminta- ja kannatusavustukset haettavaksi.

 

Hakulomakkeita saa perusturvakeskuksesta, jonne hakemukset palautetaan 23.03.2007 mennessä. Tiedustelut p. 5729 7200 tai 0500-595422/ Rantanen.

 

Jämijärvellä 05.03.2007

 

PERUSTURVALAUTAKUNTA

 

******************************************

 

LASTEN PÄIVÄHOITOPAIKAT

01.08. 2007 alkaen haettavina.

Päivähoitoon haku koskee kunnalliseen päivähoitoon tulevia uusia lapsia.  Samalla kunnallisessa päivähoidossa jo olevat voivat hakea hoitopaikan vaihtamista.

 

ESIOPETUKSEEN ILMOITTAUTUMINEN

Esiopetusta järjestetään Pääskyn päiväkodilla ja Tykköön esikoulussa. Pääskyn päiväkodissa tapahtuvaan esiopetukseen tulevat ensisijaisesti ne lapset, joilla on päivähoidon tarvetta.

Kuljetus järjestetään alkuopetuksen kuljetusperusteiden mukaan.

 

KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA

Koululaisten iltapäivätoimintaa järjestetään Pääskyn päiväkodilla ja Tykköön esikoulun tiloissa. Toiminta on tarkoitettu ensisijaisesti 1-2 -luokan oppilaille sekä kaikkien vuosiluokkien erityisopetukseen

otetuille tai siirretyille oppilaille.

Hakulomakkeita saa Perusturvakeskuksesta, Pääskyn päiväkodilta sekä Tykköön esikoulusta. Hakemuksia otetaan vastaan edellä mainituissa paikoissa 31.3.2007 saakka.

Lisätietoja antavat:                     

Pääskyn päiväkoti/ Leena Peurala 5471724 tai 040-5793263

Tykköön esikoulu ja perhepäivähoito/Susanna Luomaniemi 040-5481581

 

************************************

 

KYLÄRAHA

Jämijärven maaseutulautakunta julistaa v. 2007 kylärahan haettavaksi. Raha on tarkoitettu keskustaajaman ulkopuolella kylien toiminnasta vastaaville tahoille (kyläyhdistykset yms). Rahaa voi

hakea sekä toimintaan että investointeihin. Vapaamuotoiset hakemukset on toimitettava Jämijärven maaseutulautakunnalle viimeistään 20.3.2007. Liitteeksi tarvitaan yhdistyksen toimintakertomus vuodelta 2006. Niiden hakijoiden, jotka saivat kylärahaa v. 2006, on lisäksi tehtävä selkoa siitä, miten viime vuoden rahat on käytetty. Lisätietoja maaseutusihteeriltä.

 

******************************************

PUHELINNUMEROMME OVAT MUUTTUNEET 01.01.2007 ALKAEN:

 

VANHAINKOTI/KIELOKOTI, HOITAJAT               0400-235 851

 

PALVELUTALOJEN JA KOTIHOIDON, KOTIPALVELUN

HOITAJAT                                                              0400-235 857 

 

KOTIHOITOON/-PALVELUUN LIITTYVISSÄ ASIOISSA VOI OTTAA YHTEYTTÄ MYÖS NUMEROON             050-362 7108

 

LAITOS- JA AVOPALVELUJOHTAJA                   0400-235 859 tai 050-301 5783

 

VANHAINKODIN KEITTIÖ                                     0400-235 856

 

************************************************************************

Viljelijöiden tukihakukoulutus

Kevään tukihakukoulutus järjestetään Kankaanpään Kuntoutuskeskuksen auditoriossa keskiviikkona 11.4.2007 klo 10.00-15.00. Aiheina Tilatuki, LFA-, ympäristötuet sekä lomakkeiden täyttäminen. Asiantuntijoina paikalla Kankaanpään maataloussihteeri

Laila Ryynänen sekä edustajat Satakunnan TE-keskuksesta ja ProAgria Satakunnasta. Kahvitarjoilu. Tilaisuus on ilmainen. Ilmoittautumiset oman kunnan maaseututoimistoon viimeistään 4.4.

Järjestäjinä MTK Satakunta sekä Jämijärven ja Kankaanpään maaseutulautakunnat.

Tervetuloa!

 

Täydentävät ehdot

Kaikkia viljelijöitä koskevien ns. täydentävien ehtojen noudattaminen on kaikkien EU:n maksamien suorien tukien vaatimuksena. Tänä vuonna täydentäviin ehtoihin tuli uutena eläinten hyvinvointi. Aiheesta järjestetään koulutustilaisuus keskiviikkona

28.3.2007 klo 12.00-14.00 Kankaanpään kaupungintalon valtuustosalissa. Kouluttajina läänineläinlääkäri Riitta Armfelt, agronomi Timo Välimäki ProAgria Satakunnasta sekä tarkastaja Hanna Mäntylä Satakunnan TE-keskuksesta. Tilaisuus on ilmainen

eikä vaadi ennakkoilmoittautumista.

Järjestäjinä MTK Satakunta, ProAgria Satakunta sekä Jämijärven

ja Kankaanpään maaseutulautakunnat

Tervetuloa!

 

**************************************************************

KIRJASTO

Näyttelyssä on vanhoja Arabian ja Nuutajärven astioita maaliskuun loppuun asti.

 

***************************************************

 

UPEA PIKKU-ITÄVALTA

Jämijärven mielahdessa vuokrattavissa edullisesti

-           kokouksiin

-           saunailtoihin

-           majoitukseen

(15 majoituspaikkaa)

 

Varaukset, tiedustelut

Jämi-info

(02) 573 6530

 

************************************

Hei!

Kiinnostaako sinua pyhäkoulutyö?

Haluaisimme säilyttää pyhäkoulutyön yhtenä toimintamuotona seurakunnassamme. Etsimme pyhäkoulutyöstä kiinnostuneita suunnittelemaan ja kehittämään pyhäkoulutyötämme. Jos olet kiinnostunut,

ota yhteyttä Leikkolan Marjoon, puh. 050-4101636.

 

Terveisin Jämijärven seurakunnan lapsityön johtokunta

 

******************************************

Jämijärven Puolesta -yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidetään

ti 13.3.2007 klo 19.00 Osuuspankin kokoushuoneessa.

Hallitus kokoontuu klo 18.30

 

Tervetuloa!

Jämijärven Puolesta -yhdistys

 

********************************************************************

 

Jämijärven yrittäjien ja Jämijärven kunnan yhteinen aamukahvitilaisuus 3.4.2007 klo 8.00 Jämijärven Nesteellä.

Tilaisuus on tarkoitettu kunnan edustajille ja kaikille yrittäjille.

Aiheena ovat yleiset asiat ja elinkeinopoliittisen ohjelman esittely.

 

**************************************************************************

Hei!

Muksula on Mannerheimin Lastensuojeluliiton perhekerho. Sinne ovat tervetulleita äidit, isät, mummut, vaarit ja hoitajat lastensa kanssa. Muksulaan kokoonnutaan tapaamaan tuttuja ja tutustumaan uusiin ihmisiin. Muksulan toiminta on hyvin vapaata yhdessä oloa. Siellä aikuiset voivat vaihtaa kuulumisia lasten puuhaillessa keskenään. Joskus askartelemme, jumppaamme, leivomme, tms. Joka kerta pyrimme järjestämään pienen leikki- ja lauluhetken.

 

Kokoonnumme perjantaisin klo 10-12.00 Manner-vintillä, Tykköön koululla. Seuraavan kerran kokoonnumme perjantaina 16.3. poikkeuksellisesti Nuorisovintillä, perusturvatoimiston yläkerrassa.

Tule rohkeasti mukaan ja tuo ystäväsikin!

TERVETULOA!

 

******************************************

MERTIÖPILKKI

17.3.2007    klo: 11.00

Kehitysvammaisten SM-pilkki

sekä yleinen sarja

 

Lisäksi tapahtumassa

Kehitysvammaisten karaoketähtikisa

Hevosajelua, puffetti ym

Tervetuloa!

Mertiörannan kurssikeskus

******************************************

Jämijärven Keskusta järjestää
" TORITAPAHTUMAN"

Jämijärven torilla pe 9.3.2007 klo 10.00 - 12.00.

Mukana myös kansanedustaja Kauko Juhantalo.
Tarjolla grillimakkaraa ja munkkikahvit ym...

Tervetuloa!


******************************************

Jämijärven Keskustanuorten sääntömääräinen kevätkokous

27.3. klo 19.00 Nuorisovintillä.

Tervetuloa kaikki Keskustanuorten toiminnasta kiinnostuneet!

 

Jos kiinnostuksesi heräsi voit myös ottaa yhteyttä

Johannaan p. 040 778 2204 tai

Satuun p. 050 524 0595

 

***************************************

 

ENSIAPU RYHMÄN KEVÄT 2007

JÄMIJÄRVELLÄ KOKOONTUU ENSIAPURYHMÄ - OLET LÄMPIMÄSTI TERVETULLUT ILTOIHIMME TUTUSTUMAAN TOIMINTAAN JA TIETYSTI MYÖS TOIMIMAAN!!!

05.03                      * Henkinen ensiapu (Anja)
19.03                      * Tajuttoman EA
                             * Sairaskohtaukset
24.-25.03                Päivystys EA-kurssi (paikka avoin)
02.04                     * "Kolari tilanne" (sis. esim. murtuma, peittely,

  siirrot...)
16.04                     * Tapaturmat (sis. esim. sidonta, kolmioliinan

käyttö...)
                             * Mahdollisesti mainostusta EA kerrasta??
21.(-22).04             Päivystys; Satakunnan Yrittäjät, Jämi Areena

klo 13-01
28.04.                    Satakunnan Piirin vuosikokous (Kokemäki?)
30.04                     * "Kevätjuhla"
05.05.                     Piirien EA-kisat (Salo/Kisko)
14.05                      * Silmävamman EA
                             * Päivystys pläjäys (Risto)
28.05                      * Tutustumiskäynti Satakunnan Veripalveluun

(Pori)
13.-14.07                 Päivystys; JämiFlying (pe klo 14-20, la klo 10-20)

ps. aiheisiin saattaa tulla muutoksia mutta niistä kyllä ilmoitellaan...

terveisin Johanna ja Satu (050-5240595)

 

******************************************************

KADONNEEN VYÖTÄRÖN METSÄSTYS JATKUU

 

keskiviikkona 28.maaliskuuta 2007

klo 18.00 terveysasemalla

 

Kevyemmin kesää kohti…

 

Lähde sinäkin harkinnasta tositoimiin!

 

 

Kankaanpään ktt ky/ terveysaseman terveydenhoitajat

 

Haastekisan tukijoina Jämijärven kunta

Kankaanpään Seutu

 

**************************************************

 

Jämijärven Kunnalliset JHL

KEVÄTKOKOUS

Keskuskoululla 30.3.2007 klo 18.00

Kevätkokousasiat

 

Tervetuloa!

 

Hallitus

 

**************************************************************************

 

Kansalaisopiston kevään lyhytkurssit!

 

Korikurssi

Lauantai ja sunnuntai 17.-18.3 ja 31.3 ja 1.4

klo 10.00-14.00

Suurimaan maamiesseurantalo

Anne Sälkänmäki

Korimaalausta de coupé -koristemenetelmällä.

Kurssimaksu 20 euroa + tarvikemaksu, tarvikkeet saat opettajalta.

Ilmoittautuminen Annelle 12.3 mennessä 040 509 0646.

 

Pääsiäisaskartelu

Tiistaina 27.3 klo 18.00-21.00

Keskuskoulun taideluokka

Anne Rotikko

Tarvikemaksu

Tule askartelemaan kivat koristeet pääsiäiseksi.

Ilmoittautuminen 20.3 mennessä 040 552 4134.

 

Täytekakkukurssi

Tiistaina 3.4 klo 18.00-21.00

Keskuskoulun opetuskeittiö

Ohjaajana kotitalousneuvoja Sari Raininko

Tarvikemaksu

Kevään juhlien häämöttäessä harjoittelemme täytekakkujen leipomista ja koristelua.

Mukaan mahtuu 12 kurssilaista.

Ilmoittautuminen 27.3 mennessä 040 552 4134.

 

3D- ja leimasinkortit kesän juhliin

Perjantaina 13.4 klo 18.00-21.00

Keskuskoulun ruokala

Terhi Alarotu

Vapaa pääsy.

Kortit äitienpäivään, ylioppilasjuhliin, rippijuhliin, häihin, ristiäisiin ja muihin onnitteluihin.

Tarvikkeet voi ostaa opettajalta.

Ilmoittautuminen 5.4 mennessä 040 552 4134.

 

Tervetuloa mukaan!

Ikaalisten kansalaisopisto/ Jämijärven osasto

vs.osastonjohtaja Raili Haapala

puh. 040 552 4134

raili.haapala@saunalahti.fi

 

******************************************************

MLL:n Jämijärven paikallisyhdistyksen kokous tiistaina 27.3. klo 18.30 Manner-vintillä Tykkööllä.

Tervetuloa!

************************************

 

 

Kuntatiedote 4 / 07

Aineiston viimeinen jättöpäivä on 2.4.2007.

Voit jättää aineiston

-           sähköpostilla, osoitteella jamijarvi@jamijarvi.fi,

-           puh. (02) 572 970

-           faksilla numeroon (02) 5729 7151

Seuraava kuntatiedote ilmestyy 4. – 10.4.2007