Kunnanvirasto on suljettu helatorstain jälkeisenä perjantaina, 22.5.2009

 

 

 

 

KUNNANVIRASTO ON SULJETTU

6.-26.7.2009 (eli viikot 28 – 30)

Avoinna normaalisti 27.7. lähtien

 

Puhelinpäivystys kesäloma-aikana:

 

Rakennustarkastus:

ma – pe klo 9.00 – 10.00

Vko 28 – 30                                           

p. (02) 5729 7401

 

 

 

EUROPARLAMENTTIVAALIT 2009 JÄMIJÄRVEN KUNNASSA

 

Europarlamenttivaalien vaalipäivä on sunnuntai 7.6.2009

Äänestyspaikka on Jämijärven keskuskoulu, Koulutie 6.

Äänestysaika on kello 9.00-20.00.

                                                                                                                                   

Ennakkoäänestys  toimitetaan 27.5-30.5.2009 ja 1.-2.6.2009.

Ennakkoäänestystä ei toimiteta helluntaipäivänä 31.5.2009.

Ennakkoäänestyspaikka on valtuuston kokoushuone

kirjaston alakerrassa, osoite Koulutie 2 B.

Ennakkoäänestyspaikka on avoinna

maanantai-perjantai kello 10.00-18.00

lauantai kello 10.00-16.00

 

Äänestäjä on velvollinen esittämään vaalitoimitsijalle

selvityksen henkilöllisyydestään.

 

Kotiäänestykseen oikeutetun on kirjallisesti tai puhelimitse

ilmoitettava keskusvaalilautakunnalle halukkuudestaan

äänestää kotonaan ennakolta viimeistään tiistaina 26.5.2009

ennen kello 16.00.

 

Lisätietoja äänestyksestä sekä kotiäänestyslomakkeita saa kunnan keskusvaalilautakunnalta os. Peijarintie 5 A 38800 JÄMIJÄRVI

puh. 572970 tai keskusvaalilautakunnan sihteeriltä puh.

57297103.

Jämijärvellä 16.4.2009

 

JÄMIJÄRVEN KUNNAN KESKUSVAALILAUTAKUNTA

 

 

ONGELMAJÄTEKERÄYS 6.6.2009

 

Jämijärven kunnan alueella järjestetään kotitalouksien ongelmajätteiden keräystempaus

lauantaina 6.6.2009

Tempauksen järjestävät yhteistyössä Jämijärven kunta ja Lassila & Tikanoja Oyj. Kotitalouksien ongelmajätteiden vastaanotosta ei peritä maksua.

 

Keräily suoritetaan seuraavan aikataulun mukaisesti:

* Suurimaan koulu                             9.00 – 9.45

* Kuusijoen entinen kauppa             10.00 – 10.45

* Tykköön koulu                                 11.00 – 11.45

* Palokosken koulu                           12.00 – 12.45

* Vihun Möökeli                                 13.00 – 13.45

* Vauhdin lava                                   14.00 – 14.45

* Kunnan varasto (Puhdistamontie)      15.00 – 18.00

 

MUINA AIKOINA ONGELMAJÄTTEIDEN TUONTI KERÄYSPAIKOILLE ON KIELLETTY!

 

Tavallisimpia kotitalouksien ongelmajäteryhmiä ovat:

-         jäteöljyt

-         akut

-         raskasmetalleja sisältävät paristot

-         lääkkeet

-         maalit, liimat ja lakat

-         liottimet

-         elohopeaa sisältävät kuumemittarit yms.

-         elohopeaa sisältävät loistelamput

-         torjunta-aineet ja myrkyt

-         hapot ja emäkset tms. kemikaalit

 

Ongelmajätteet tulee toimittaa keräysautolle jäteryhmittäin lajiteltuna. Lisätietoja saa kunnan teknisestä toimistosta ja Lassila & Tikanoja Oyj:stä, Juha Reunavuori 0500 – 594 005

 

JÄMIJÄRVEN KUNTA

Tekninen lautakunta

 

 

VARASTOALUEEN PUOMI

 

Varastoalueen puomi pidetään kesäaikana (touko- ja kesäkuu)

avoinna myös lauantaisin ja sunnuntaisin klo

10 – 14.

Varastoalueelle voi tuoda maatuvat puutarhajätteet (ruoho, oksat yms.) sekä sähkö- ja elektroniikkaromua.

 

Tekninen lautakunta

 

 

ENNAKKOTIETO:

Wasalandia/Tropiclandia kuljetus lauantaina 4.7.09, tarkemmin seuraavassa kuntatiedotteessa!

Järj. Vapaa-aikatoimi

 

 

JÄMIJÄRVEN KUNTA / Tekninen lautakunta ilmoittaa ns. pikkuteiden haettavaksi

YKSITYISTIEAVUSTUKSET

 

1) Avustusta voi hakea tien kunnossapitoon, jos tien vaikutuspiirissä on ympärivuotista asutusta ja siihen käytettävä tien pituus on vähintään 300 m.

Avustusta määrättäessä tien pituudesta vähennetään omakustannettavana tien osana 150 m / asunto ja 50 m / loma-asunto.

2) Avustusta voi hakea myös tärkeisiin peruskunnostustoimenpiteisiin, kuten mm. siltojen ja isohkojen rumpujen uusintaan tai peruskunnostukseen.

Peruskunnostustöistä on esitettävä selvitys ja kustannusarvio.

Peruskunnostuksen osalta tiellä ei ole pituusvaatimusta.

 

Niiden teiden osalta, jotka ovat saaneet aikaisemmin kunnan avustusta, tulee toimittaa tositteet viimeksi saadun avustuksen käytöstä.

Hakemuslomakkeita saa Jämijärven kunnan teknisestä toimistosta, jonne myös hakemukset on jätettävä 15.05.2009 klo 15.00 mennessä osoitteella:

Jämijärven kunta, Tekninen lautakunta

Peijarintie 5 A

38800 JÄMIJÄRVI

Lisätietoja puh.

(02) 5729 7400 Viilo  tai  (02) 5729 7401 / Koivumäki

 

Tekninen lautakunta

 

 

Ohjeita avotulesta, juhannuskokoista ja kulotuksesta Satakunnan pelastuslaitoksen alueella.

 

Ohjeita

● Jätelaki kieltää jätteiden polttamisen. Varmista sallitaanko asianomaisen kunnan ympäristö- ja jätehuoltomääräyksissä risujen ja muun puhtaan puutavaran tai vastaavan avopoltto. Useassa kunnassa avopoltto on kielletty taajaan asutulla - / kaava-alueella.

Kunnissa on yleensä puutarhajätteen keräyspisteitä.

Avotulista ja juhannuskokoista ei ilmoiteta Satakunnan pelastuslaitokselle. Metsämaan kulotuksesta ja muustakin kulotuksesta on ennakolta ilmoitettava hätäkeskukselle. Pelastuslaitos suosittelee kertomaan lähinaapureille kaikista edellä mainituista tapahtumista.

Neuvoja

• Valitse paikka avotulen teolle huolellisesti. (riittävä etäisyys metsään, tuulen suunta, palamaton tai kasteltu ympäristö)

 

• Varaa riittävä määrä alkusammutuskalustoa. (vesiletku, vesitynnyri, ämpäreitä, kastelukannu, hosa ja lapio, vpk:n yksikkö)

 

• Maanomistajalta on oltava lupa avotuleen.

 

• Sytyttäjä on aina vastuussa avotulesta.

 

• Pelastuslaitos lähettää yksiköt, mikäli ohikulkija tekee hätäilmoituksen (112).

 

• Matkapuhelin ja tieto avotulen sijainnista ovat hyväpaketti, jos kuitenkin tapahtuu vahinko.

 

• Käytä sytytykseen siihen soveltuvia tuotteita. (kaarnaa, risuja, sytytysnestettä)

 

• Valvo avotulta ilman alkoholia ja huolehdi riittävästä jälkivartioinnista.

 

Satavarmaa turvallisuutta – lähellä sinua

 

 

VAPAA-AIKATOIMI TIEDOTTAA:

 

Kuntovihkot ovat vihreissä postilaatikoissa ja on merkitty keltaisilla kylteillä. Ne löytyvät seuraavilta paikoilta:

 1. Palokosken koulu
 2. Vihu, Kuninkaanlähteen th
 3. Lahden th
 4. Rannanperän th
 5. Raharinne
 6. Sipilän lenkki th
 7. Mertiönperä
 8. Ahola, Rajalahden th
 9. Niiniharjun laavu
 10. Mielahti
 11. Kontti, lamminperän th
 12. Ruupanperä, lammin th
 13. Tykköön koulu
 14. Kuusijoki
 15. Suurimaan koulu

 

Innolla kuntoilemaan!

Näihin vihkoihin tulleiden merkintöjen

kesken vapaa-aikatoimi arpoo vuoden

lopussa palkintoja.

__________

 

HAASTEPYÖRÄILY on alkanut! Vapusta juhannukseen…

Kirjaukseen oikeuttava pyörämatka vähintään 10 km.

 

Mahdollisuus suorittaa Mestari- tai kisälliliikkujan arvo pyöräillen, rullaluistellen tai sauvakävellen. Mestariliikkujakorttien hinta on 10 € ja kisällikorttien 6 €. Kortit voi ostaa Jämijärven kunnanvirastosta.

 

Mestariliikkujien/ Kisälliliikkujien vaadittavat suoritusmatkat ja kriteerit.

Suoritusaika 1.5.-21.6.2009, suorituksia tulee olla vähintään 30 eri päivänä.

 

 

Mestariliikkuja

Kisälliliikkuja

Pyöräily

900 km

450 km

Rullaluistelu

600 km

300 km

Sauvakävely

200 km

100 km

 

HAASTEPYÖRÄILYN LAATIKOT ovat merkitty omilla tarroilla ja sijaitsevat seuraavissa paikoissa:

Palokosken koulu, Raharinne, Suurimaan koulu, Tykköön koulu, Vihun (Kuninkaanlähteen) TH, Vauhdin lava.

__________

 

MUKILA TOIMINTAA

Vapaa-aikatoimi järjestää toimintaa perheen pienimmille, 4-8 vuotiaille, viikolla 24–27 maanantaista perjantaihin.

Vanhemmat voivat jättää lapsensa keskustan leikkipuistoon

klo 10.00-13.00 väliseksi ajaksi, jossa ohjaajina toimivat vapaa-aikasihteeri ja kunnan palkkaamat nuoret. Sateen sattuessa toiminta siirretään keskuskoulun sisälle tai Nuorisovintille, joissa on myös mahdollisuus käyttää vessoja, koko toiminnan ajan.

Vanhemmat huolehtivat lapsille mukaan pienet eväät ja juomaa.

__________

 

UIMAKOULU KANKAANPÄÄSSÄ

Alaikäraja on 5 vuotta eli vuonna 2004 syntyneet pääsevät vielä mukaan.

Vapaa-aikatoimi järjestää kuljetuksen Kankaanpäähän ja takaisin joka päivä. Uimakoululaisilta otetaan osallistumismaksu 20 €, joka sisältää opetuksen, kuljetuksen ja todistuksen. Uimamerkit jokainen kustantaa itse. Lapsilla tulee olla asialliset uima-asut.

40 ensiksi ilmoittautunutta otetaan mukaan. Ilmoittautumiset 10.6. mennessä vapaa-aikasihteerille p. 0500-591 772.

Viikko 25, 15.-19.6.2009. Uima-altaassa pitää olla klo 9.00. Kuljetusaikataulusta ilmoitetaan tarkemmin osallistujille. Vapaa-aikatoimi toivoo, että lasten vanhemmista löytyisi vapaaehtoisia, jotka voivat lähteä mukaan uimahallille katsomaan lasten perään.

__________

 

KULJETUS LIKKOJEN LENKILLE 23.5.

KULJETUS 10 €/ HLÖ, JOKAINEN HOITAA ILMOITTAUTUMISET JA MUUT MAKSUT ITSE.

ILMOITTAUTUMINEN VAPAA-AIKASIHTEERILLE

p. 0500-591 772

 

 

NUORISOKILPAILUT

 

Vuosikymmenten ajan jatkuneet suositut nuorisokilpailut ovat edelleen voimissaan. Entistä nuoremmat urheilijanalut ovat isolla joukolla kerääntyneet maanantaisin urheilukentälle.

Kilpailut pidetään urheilukentällä maanantaisin klo 18.30.

Ilmoittautuminen alkaa klo 18.00 ja kaikki kolmesti osallistuneet palkitaan.

Kisapäivät:

1.6., 8.6., 15.6., 22.6., 29.6., 6.7., 13.7., 20.7., 3.8.

 

Yhteyshenkilönä toimii Jari Sillanpää. Järjestelyistä vastaa yhdessä Palokosken Urheilu- ja liikuntaseuran kanssa Jämijärven vapaa-aikatoimi.

 

 

KIRJASTO

 

Kirjastossa on esillä keramiikkatöitä toukokuun ajan.

Näyttelyä voit käydä katsomassa myös ulkoa käsin kirjaston ollessa suljettuna,

sillä osa töistä on ikkunalla.

 

Tervetuloa!

 

Helatorstain aattona ke 20.5. kirjasto on avoinna

klo 10 - 15.

 

 

Toukokuussa satutunnit kokoontuvat vielä kolmena perjantaina Jämijärven kirjastossa klo. 10-10.45. Satutunneille voi osallistua 3-vuotiaista ylöspäin itsenäisesti ja sitä nuoremmat yhdessä vanhemman kanssa. Ota mukaan halutessasi oma lisätyyny. Tilaisuus on maksuton.

 

pe 8.5            Perhe/välittäminen

pe 15.5          Suomalaisia satuja

pe 22.5          Erilaisuus/suvaitsevaisuus; maailman satuja

 

Tervetuloa!                                                            

 Tarinatäti Lelle/ Jämijärvi-Seura ry

 

 

”Jokaisella suvulla on oma herkullinen tarinansa kerrottavana. Niin se on myös Suutarilaisilla. Perussuomalaisella maalaisperheellä, joka on kokenut pystypäin ne monet elämän ilot ja surut, onnenhetket ja musertuneet unelmat. Suutarilaisilla on rohkeutta, sisua, huumoria, rakkautta ja...sukulaisia. Siinä se perimmäisen onnen ja onnettomuuden salaisuus taitaa piillä.”

 

Jämijärvi- Seura esittää kevyen paikallismausteella höystetyn kesäkomedian ”KOSINTA”  Jyllin Korsukylän kesäteatterissa.

 

su 14.6. TUPLANÄYTÖKSILLÄ klo 13.00 & 18.00

ti 16.6. klo 18.30

ti 23.6. klo 18.30

ke 24.6. klo 18.30 LOPPUUNMYYTY

su 28.6. klo 14.00

ti 30.6. klo 18.30

su 5.7. klo 18.30

 

Fiktiivistä tarinassa vilahtelee aitoja historian helmiä vuosien varsilta. Tervetuloa viettämään nostalgisia hetkiä naurun säestämänä! Ennakkovaraukset Jämi Myynnistä 02/573 6510

Liput 10 €. Lapset alle 12v. -50% ja alle 5v. ilmaiseksi.

 

 

Etsimme reipasta nuorta KESÄTYÖNTEKIJÄÄ kotiseutumuseolle.

 

Kotiseutumuseo on avoinna heinäkuun sunnuntaisin klo 11.00 – 13.00.

Vapaamuotoiset hakemukset 1.6.2009 mennessä osoitteella Jämijärvi-Seura ry,

Kati Mansikkamäki, Patonokantie 8, 38800 JÄMIJÄRVI.

Lisätietoja: miel. iltaisin puh. 0500-932 712/ Mansikkamäki 

 

 

PoSa /PERUSPALVELUKESKUS JÄMIJÄRVI tiedottaa kesän 2009 palveluista AJALLA

06.07- 02.08.2009

 

PUHELINKESKUS  puh: 5773700 Avoinna arkisin ma – to 08.00-16.00, pe 08.00-14.00.

 

PERUSPALVELUKESKUKSESSA OVET AVOINNA arkisin 08.00 – 12.00  ja iltapäivisin avataan ajanvarausasiakkaille ovet

Puhelinneuvonta, ohjaus ja ajanvaraus peruspalvelukeskuksen vaihteesta hoitajalta

 

LÄÄKÄRINVASTAANOTTOA ei ole 6.7. – 02.08.09 Jämijärvellä.  PÄIVÄ- JA ILTAPÄIVYSTYS hoidetaan Posa Kankaanpäässä ja YÖPÄIVYSTYS Satakunnan Keskussairaalassa.  Uusia lääkäriaikoja annetaan Jämijärvelle vk 31/ tiistai 28.7 alkaen.

 

RESEPTIEN UUSINTA pyydetään hoitamaan mahdollisuuksien mukaan jo touko- kesäkuussa, heinäkuussa on varauduttava pidempään uusimisaikaan.

 

HOITAJIEN VASTAANOTTO toimii ajanvarauksella supistetusti.

 

LABORATORIONÄYTTEENOTTO toimii ajanvarauksella ti ja to 7.30 – 10.00

 

PERHEPALVELUT :

ÄITIYSHUOLTO, LASTENNEUVOLA, KOULUTERVEYDENHUOLTO: ei perhepalvelutyöntekijän käyntejä heinäkuussa. Tarvittaessa peruspalvelukeskuksen hoitaja ottaa yhteyttä perhepalvelutyöntekijään Kankaanpäähän

PERHESUUNNITTELU: hoidetaan vain pakolliset peruspalvelukeskuksen hoitajan toimesta ja tarvittaessa ohjataan Kankaanpäähän

 

SOSIAALIPALVELU OHJAAJA on paikalla arkisin klo 9.00 -12.00. Iltapäivisin ajanvaraus puh 5773708

 

HAMMASHUOLLON PALVELUA EI OLE Jämijärvellä 29.06.  - 02.08.09 ( 5 VK) välisenä aikana Tarvittaessa voi ottaa yhteyttä Kankaanpään hammashoitoon.

 

KOTIHOITOPALVELUT Kotihoidon työntekijät tavoitettavissa puh: 050-3627107, tai 050-3627108

 

TYÖTERVEYSHUOLTO ei työterveyshoitajan, eikä työterveyslääkärin käyntejä

 

Hyvää ja terveellistä kesää kuntalaisille ja kesäasukkaille

 

toivottaa PoSa Jämijärven peruspalvelukeskuksen henkilökunta!

 

 

ÄITIENPÄIVÄMYYJÄISET

 

perjantaina 8.5. klo 9 – 11 OP:n edessä.

Myynnissä mm. kakkupohjia ja muita herkkuja.

Paikalla myös pika-arvontaa.

 

TERVETULOA!

 

Järj. Tykköön koululaiset

 

 

Lasten kesäteatterimatka, Eemeli metkuilee!

Tampereen komediateatterin katetulla ulkoilmanäyttämöllä maanantaina 29.6.2009 klo 18.00.
Lähtö Osuuspankin edestä klo 16.30.
Lipun hinta 15 €, matka ilmainen.
Sitovat ilmoittautumiset 30.5.09 mennessä Ninalle

p. 040-580 0669 (miel.iltaisin)

MLL:n Jämijärven paikallisyhdistys

 

 

Lähde mukaan iloiseen Puuhapäivään!

Lähde viettämään Hermannin kesäpäivää Pelle-Hermannin puistoon Porin Kirjurinluodolle ke 3.6.2009 klo 16-20. Hermannin kesäpäivä on avoin ulkoilmatapahtuma lapsiperheille, jossa seikkaillaan saduissa toimintarataa kiertäen.
Lähtö Osuuspankin edestä klo 15.30.
Matkan hinta 2 €/ henkilö, tapahtuma ilmainen.
Sitovat ilmoittautumiset 30.5.09 mennessä Merville

p. 040-549 6333

 

MLL:n Jämijärven paikallisyhdistys

 

 

JÄMIN LADUN TAPAHTUMIA:

 

Ma 11.5.       Pyöräillään Mielahteen ollen perillä klo 18.30. Kävelijät lähtevät Mielahdesta jo klo 17.30. Päälle illanvietto Pikku-Itävallassa.

 

To 9.7.          Mennään bussilla Pyynikin kesäteatteriin. Näytelmä on Isoheikkilän isäntä ja hänen renkinsä Kalle.

Tiedustelut ja ilmoittautumiset Timolle p. 0400-339 023 tai Matille p. 050-340 3106 24.6. mennessä. Lähtö Jämijärven Op:lta klo 16.30 ja Ikaalisten Nesteeltä klo 17.00.

 

la-su

1.-2.8.           Kesäretki Ruissalon Kylpylään. Käynti Turun kasvitieteellisessä puutarhassa Aarno Kasvin opastuksella. Useita käyntikohteita Turussa.

                      Tiedustelut ja ilmoittautumiset Matille p. 050-340 3106 kesäkuun aikana.

 

 

ILMOITTAUTUMINEN Jämijärven seurakunnan PÄIVÄKERHOIHIN lukuvuodeksi 2009-2010

 

Syksyn kerhoihin pääsevät mukaan vuosina 2003-2006 syntyneet lapset. Ilmoita lapsesi ma 11.5. ja 25.5. tai ke 13.5. ja 27.5. klo 12-16 soittamalla 040 355 9531 tai 578 2214/ Virpi Havi tai käymällä vanhassa pappilassa. (Viikolla 22 myös käytettyjen lastenvaatteiden noutopöytä vanhassa pappilassa ma ja ke klo 12-16. Tervetuloa katsomaan, löytyisikö sopivia!)

 

 

LASTEN KEVÄTKIRKKO

 

tiistaina 26.5. klo 18.30, jonka jälkeen kahvi- ja mehutarjoilu seurakuntakodilla. Tervetuloa!

 

Jämijärven seurakunta

 

 

ILOA JA KUNTOA LIIKUNNASTA

Palokosken seudulle on jälleen tulleet PULS:n kuntovihkolaatikot kuntovihkoineen.

Näin kevään myötä toivommekin että liikuntakärpänen iskisi ja kuntoilusta innostuneet  alkaisivat keräämään kuntosuorituksia, pyöräillen, juosten, luistellen tai kävellen, mikä liikuntamuoto kenellekin sopii.

Suorituskertoja pitää olla vähintään kymmenen ennenkuin pääsee loppukesän arvontaan mukaan. Matkan pitää olla vähintään viisi kilometriä ja suoritukset henkilökohtaisia eli emme ota huomioon aivan pienten lasten mukanaoloa jotka matkaavat esim. pyörän tarakalla.

Kuntomerkintöjä voi tehdä seuraavissa paikoissa:

Palokoskella Jari Sillanpään th kohdalla

Korvenkylässä Sauli Ritakorven th

Palojoenkylässä Peltolantien th

Naurisjoella Kotosalontien th

Vihunkylässä Teelmäentien th

 

Kuntoilukausi on  1.5 - 30.8.2009

 

Kevätterveisin PULS

 

 

LANNOITE- JA SUURSIEMENSÄKKIKERÄYS 2009

 

Paikalliset 4H-yhdistykset järjestävät käytettyjen muovisten lannoite- ja siemensäkkien keräyksen hyötykäyttöön. Perinteinen keräys on jatkunut vuodesta 1975 alkaen.

 

Jämijärven 4H-yhdistyksen KERÄYSPISTE:

OSOITE: Mutkalan teollisuusalue

Keräysaika: toukokuusta juhannukseen

Keräykseen kelpaavat säkit:

Keräykseen kelpaavat edelleen Yaran käytetyt lannoitesäkit ja lavahuput sekä Agrimarketin ja

K-maatalouden suursiemensäkit. Uutena kerätään tänä kesänä Tilasiemen suursiemensäkkejä.

 

·        SUURSÄKIT

·        Yaran suursäkit  (painatus Yara, Kemira GrowHow, Kemira Agro, Kemira)

·        Tilasiemenen suursäkit

·        Agrimarketin suursäkit  (painatus ’Hankkija-Maatalous’ tai ’Agri-Market)

·        K-maatalouden suursäkit

·        PIENLANNOITESÄKIT

·        40 kg lannoitesäkit

·        LAVAHUPUT

·        lannoitelavojen suojahuput

 

MUITA MUOVEJA JA SÄKKEJÄ KERÄYSPISTEESEEN EI SAA TUODA!

 

Kerättäessä ja pakattaessa tulee piensäkit lavahuppuineen pitää erillään suursäkeistä, koska viimeistään varastopisteessä ne on pakattuina lajiteltava omiin kasoihinsa.

Piensäkeistä, lavahupuista ja suursäkeistä valmistetaan uusiomuovia.


Lannoitesäkkejä ei tarvitse erikseen puhdistaa niihin tarttuneesta liasta, hiekasta tms. vaan ne kelpaavat keräykseen sellaisenaan. Sen sijaan mitään vieraita esineitä, kiviä yms. tai muuta muovia ei saa olla joukossa. Jos säkkeihin on jäänyt lannoitetta on ne tyhjennettävä (muutama lannoiterae ei haittaa).

 

  

Kuntatiedote 6/ 09

Aineiston viimeinen jättöpäivä on 1.6.2009.

Voit jättää aineiston

-           sähköpostilla, osoitteella jamijarvi@jamijarvi.fi,

-           puh. (02) 572 970

-           faksilla numeroon (02) 5729 7151

Seuraava kuntatiedote ilmestyy 4. – 8.6.2009