112-PÄIVÄ 11.2.2009

 

Onnettomuuksien määrän vähentäminen

112-päivää vietetään, koska onnettomuuksien ja tapaturmien määrää halutaan vähentää. Maassamme kuolee tulipaloissa noin 100 ihmistä ja koti- ja vapaa-ajan tapaturmissa noin 2100 ihmistä joka vuosi. Pelkästään kaatumis- ja putoamistapaturmien vuoksi sairaalaan joutuu vuosittain 18 000 suomalaista. Useimmat näistä ikävistä onnettomuuksista olisi ehkäistävissä ennalta, jos vaaratilanteisiin osattaisiin varautua ja tiedettäisiin keinot niiden välttämiseksi.

 

Arjen sankari osaa torjua arjessa piilevät vaaratilanteet

 

Helmikuussa 2009 on 112-päivän teemana arjen sankaruus. Arjen sankari on ihminen, joka osaa torjua arkipäivän vaaratilanteet.

Tavallinen arkipäivä sisältää monia vaaratilanteita. Niistä selviäminen on yleensä ihmisestä itsestä kiinni, hänen kyvystään tarkkailla ympäristöään, ennakoida tulevaa ja tehdä tilanteessa oikeita päätöksiä.

Jotkut vaaratilanteet, esimerkiksi tieliikenteessä, tulevat eteen äkillisesti. Niihinkin voi yrittää varautua pohtimalla erilaisia toimintatapoja etukäteen. On kuitenkin monia vaaratilanteita, jotka voidaan kokonaan välttää suunnitelmallisella toiminnalla. Arkipäivänsä voi tehdä turvallisemmaksi usein pienilläkin toimenpiteillä.

 

Tulipalot ja kaatumiset ovat vältettävissä

 

Esimerkiksi tulipalot saavat usein alkunsa sähkölaitteista, eritoten ihmisen oman huolimattomuuden tai virheellisen toiminnan vuoksi. Sähkölaitteiden kunnossapito, käyttöohjeiden noudattaminen ja huolellisuus omassa toiminnassa ehkäisee tulipalojen syttymistä.

Yleisimpiä koti- ja vapaa-ajan tapaturmia ovat kaatumiset ja putoamiset. Kun kaatumiseen ja putoamiseen liittyviin riskeihin kiinnitetään huomiota ja tehdään asian hyväksi tarvittavat toimenpiteet, vähennetään riskejä merkittävästi. Esimerkiksi talviliukkailla pysyy paremmin pystyssä, kun kengissä on oikeanlaiset liukuesteet tai niiden pohjat ovat muuten pitävät. Portaikossakin kulkeminen on turvallisempaa, jos ne on varustettu liukuesteillä ja tukevilla käsijohteilla.

 

Lisätietoa ja järjestettävien tapahtumien yhteystietoja löytyy seuraavasta linkistä:

www.112-paiva.fi

 

Kimmo Vaani, valistusmestari

etunimi.sukunimi@satapelastus.fi                                         

www.satapelastus.fi

 

 

                      KUULUTUS

 

Seuraavista eläimistä haetaan VUODEN 2008 ETELÄ-SUOMEN KANSALLINEN KOTIELÄINTUKI lomakkeella nro 101C II osa: vuonna 2008 teurastetut lihasiat ja lihasiipikarja (poislukien broilerit) sekä siitoksen myydyt nuoret karjut ja emakot. Hakulomakkeet liitteineen on palautettava kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle viimeistään 30.1.2009.

 

ELÄINPALKKIOIDEN HAKUAJAT VUONNA 2009 ovat seuraavat:

UUHIPALKKION ja KANSALLISEN UUHITUEN (Lnro 107A) hakuaika on 2.-27.2.2009. Uuhipalkkiokiintiöiden haku samaan aikaan.

 

Sika- ja siipikarjatalouden kansallisen tuotannosta irrotetun tuen perusteeksi muodostettavan viitemäärän ja kotieläintukien ennakoiden hakuajankohtia ei ole vielä päätetty. Todennäköisesti hakuajankohdat ajoittuvat maaliskuulle 2009.

 

SONNIPALKKIOIDEN hakuajat ovat 2.-16.2.2009, 16.-30.4.2009, 3.-17.8.2009 sekä 9.-23.11.2009. Hakemuksiin on liitettävä ajantasainen nautaeläinluettelo.

 

Sonnipalkkion haku on mahdollista sähköisesti Vipu:n kautta.

 

Viljelijätukien hakemuksia voi vuonna 2009 jättää sähköisesti. Tämä edellyttää Vipu-käyttöoikeuksien hakemista lomakkeella 405 viimeistään 31.3.2009. Vanhojen Vipu-käyttöoikeuksien voimassaolo sähköisessä tukihaussa päättyy 31.3.2009.

Sähköisen tukihaun edellytyksenä on, että tarvittavat peruslohkojen hallinnan siirrot, poistot, jaot ja yhdistämiset (Lnro 102C) on tehty kuntaan viimeistään 31.3.2009.

 

Lisätietoja ja hakemuslomakkeita maaseutusihteeriltä

 

Jämijärven maaseutulautakunta

 

 

 

VUODEN 2009 KORJAUS-, ENERGIA-, JA TERVEYSHAITTA-AVUSTUKSET

ilmoitetaan haettaviksi

 

Korjaus-, energia-, ja terveyshaitta-avustuksia myönnetään ympärivuotisessa asuinkäytössä olevien asuntojen tai asuinrakennusten korjauksiin sekä kiinteistökohtaisten talousjätevesijärjestelmien parantamiseen.

 

Kunnan myöntämät avustukset:

Korjausavustukset

-          vanhusväestön (väh. 65 v.) ja vammaisten asuntojen sekä veteraanien asuntojen korjaamiseen sosiaalisin perustein

-     asuinrakennuskannan perusparannustoimenpiteiden suunnitteluun sekä kuntotutkimuksen laadintaan

-     kiinteistökohtaisten talousjätevesijärjestelmien parantamiseen sosiaalisin perustein

                                          

Energia-avustukset pientaloille:

-          energia-avustuksella tuetaan uuden, pääasiallisen lämmitysjärjestelmän käyttöönottoa. Avustuksen piiriin kuuluvat tarvittavat laiteinvestoinnit.

 

Valtion asuntorahaston myöntämät avustukset:

Avustukset

-          hissin suunnitteluun, rakentamiseen ja korjaamiseen liikuntaesteiden poistamiseksi

-          muun liikuntaesteen poistamiseksi

-          terveyshaittojen poistamista edellyttäviin korjaustoimenpiteisiin sosiaalisin perustein tai asunnon hankkimiseen / rakentamiseen taloudellisiin vaikeuksiin joutuneille, mikäli asunto on jäänyt korjauskelvottomaksi

 

Kuntien myöntämien korjaus- ja energia-avustusten hakuaika päättyy 03.04.2009.

 

Terveyshaittojen poistamista ja uusien hissien rakentamista sekä suunnittelua koskevia hakemuksia voidaan ottaa vastaan jatkuvasti ja niitä tullaan myöntämään käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa.

 

Hakemuslomakkeita ja lisätietoja saa Jämijärven kunnan teknisestä toimistosta Juhani Viilolta, puh (02) 5729 7400, (0500)  843 426 tai Riikka Koivumäeltä puh (02) 57297401.

 

Hakemukset tulo- ja varallisuusselvityksineen tulee toimittaa osoitteella: Jämijärven kunta, tekninen toimisto, Peijarintie 5 A, 38800 JÄMIJÄRVI

 

Hakuohjeet ja –lomakkeet saatavissa myös asuntorahaston kotisivuilta www.ara.fi.

 

Hakemukset tulee palauttaa viimeistään hakuajan päättymiseen mennessä.

 

JÄMIJÄRVEN KUNNANHALLITUS

 

 

LATURETKI JÄMILLÄ

SU 22.2.2009

 

Kaikille avoin ja maksuton koko perheen ulkoilutapahtuma. Ilmoittautumiset ja lähtö sopivalle hiihtolenkille klo 12.30-13.00

Jämi-Areenalta, jonne palataan mehulle/ kahville.

Osallistujien kesken arvotaan ulkoilupukuja ja muita palkintoja.

 

Tervetuloa kaikki mukaan!

 

Jämijärven vapaa-aikatoimi ja Jämin Latu ry

 

 

KIRJASTO

 

Kirjastossa on pienimuotoinen näyttely namibialaisia esineitä.

(Suomen ev.lut. kirkon lähetystyö 150 v.)

 

Poistettujen kirjojen ja muun aineiston myynti alkaa maanantaina 9.2.2009

 

 

RINNEDISCOT

Jämin laskettelurinteellä järjestetään rinnediskot viikoilla 8 ja 9.

Tiistaina 17.2. ja 24.2. klo 19.00-21.00

Menosta vastaa Semy Sound.

Hissinousut ilmaiset klo 19-21.

Välinevuokrat normaalit.

VÄLINEVUOKRAT ()

 

Sukset

Minarit

Lumilaudat

1

Tunti

6,00

5,00

7,00

2

Tuntia

8,00

6,00

10,00

3

Tuntia

9,00

7,00

13,00

4

Tuntia

10,00

8,00

15,00

 

Päivävuokra

11,00

9,00

17,00

 

Järj. Jämijärven vapaa-aikatoimi ja Jämin Jänne

 

 

LASKIAISTIISTAINA

24.2. klo 13-15 Jämillä Soinin laavulla tarjolla kuumaa mehua, sekä nuotiolla mahdollisuus paistaa omia makkaroita.

 

Tervetuloa pulkkamäkeen ja muihin Jämin alueen palveluihin!

Järj. Jämijärven vapaa-aikatoimi

 

 

 

Jämijärven kunnassa on meneillään esiselvityshanke asukkaiden hyvinvointiin positiivisesti vaikuttavista tekijöistä. Hankkeen tavoitteena on kartoittaa asukkaiden hyvinvointia ja kerätä monipuolisia ideoita jatkokehittelyyn. Onko kunnassamme jokin epäkohta tai puute, johon mielestäsi olisi puututtava? Mikä kunnan niin yksityisistä kuin julkisistakin palveluista saa osaltasi ruusuja ja risuja? Onko kunnassa jokin resurssi, jonka hyödyntämistä ei ole vielä osattu käyttää? Ilmoittaudu vapaaehtoiseksi haastatteluun ja kerro mielipiteesi! 02-5729 7204/Leena Saloniemi; leena.saloniemi@centrum.cz

 

 

 

Innokkaat teatterinharrastajat ovat kokoontuneet ensimmäistä kertaa ja kesän näytelmän harjoitukset alkavat ke 18.2 klo 18 Raharinteen kokoustiloissa. Monia tuttuja ja uusiakin kasvoja tullaan näyttämöllä sekä teatteritoiminnassa tänä kesänä näkemään. Mukaan kaivataan vielä talkoolaisia mm. liikenteenohjaukseen, äänentoistoon ja lipunmyyntiin. Edelleen näyttelijöiden osalta etsintäkuulutetaan sinua 30 kieppeissä oleva mies, joka muuntaudut lutuseksi äidinpojaksi. Tule mukaan hauskaan joukkoomme! Lisätietoja Lelleltä 040-7663 663; leena.saloniemi@centrum.cz

Jämijärvi-Seura ry

 

 

 

Löytyykö vaatekaappiesi kätköistä tai mummolan vintin uumenista unohdettuja helmiä ensi kesäksi Jyllin Korsukylän teatteriin? Perään kuulutetaan 50-luvulta lähtien Jämijärven eri yritysten ja seurojen lippalakkeja, verryttelypukuja, tuulitakkeja, varsilenkkareita ym. muita ajan kaunottaria ja kammotuksia puvustuksen sekä rekvisiitan väritykseksi. Vieläkö kaapeissasi on tallella aikuisten kokoa mintunvihreä ”Jämpän nuoriso tulee” –collegepaita? Kerro, millaista nostalgiaa sinulla olisi tarjolla! 040-7663 663/ Lelle; leena.saloniemi@centrum.cz

Jämijärvi-Seura ry

 

 

 

JÄMIN LADUN TOIMINTAA:

 

-          ma 9.2. keilaus Kankaanpään Kuntoutuskeskuksessa klo  17-18 sekä uinti. Lähtö OP:ltä klo 16.30 omilla autoilla.

-          maanantaisin hiihto/sauvakävely Niinimajalta klo 17.30

-          torstaisin kuntosali klo 16-17  Jämillä ja sulkapalloa Jämi Areenalla klo 17.30-19.00

-          kesäretki Ruissalon Kylpylään 1.-2.8.2009. Käyntikohteita mm. Turussa.

Tiedustelut ja ilmoittautumiset Matille

p. 050 340 3106

 

 

Keskiviikkokisat alkavat Niinimajalla 4.2.2009 vapaalla hiihtotavalla klo19.00 alkaen. Kilpailussa on sarjoja neljä vuotiaista kuusitoista vuotiaisiin.

 

Keskiviikkokisat järjestetään viiden kilpailun sarjana 4.2- 4.3 välisenä aikana.

 

Kolmeen kisaan osallistuneet kaikki palkitaan ja Jämin Jänteen mestaruushiihdoissa arvotaan kaikkien neljään keskiviikkokisaan osallistuneiden kesken laadukas juniorikilpahiihtopaketti (sukset, sauvat ja monot, voittajalle sopivat)

 

Lisäksi jokainen alle 13 v. hiihtäjä saa pääsylipun (nimellisarvo 123 €) miljoona tivoliin Tuuriin 

6-10.5 2009.  

Jämin Jänne ry

 

4H-KERHOT KOKOONTUVAT:

 

maanantaisin (12.1. alkaen)                 klo 17.00 - 18.15 Palokosken koululla

                                                                  klo 18.45 - 20.00 Vihun Möökelissä

tiistaisin         (13.1. alkaen)                  klo 18.00 - 19.30 Tykköön koululla

keskiviikkoisin (14.1. alkaen)               klo 16.30 - 18.30 Kokkikerho Keskuskoululla

torstaisin        (15.1. alkaen)                  klo 17.00 - 18.00 Suurimaan koululla

 

TERVETULOA MUKAVAAN JOUKKOON SEKÄ UUDET ETTÄ JO TUTUT KERHOLAISET!

Toivottelee Anna-Liisa Leppihalme p. 040 589 9188

 

 

TEATTERIMATKA

Jämijärven Työväenyhdistys järjestää teatterimatkan Poriin perjantai-iltana 27.2.2009.

Lähtö Osuuspankin pihasta klo 17.30.

Menemme katsomaan näytelmää ”Linda ja Joel”.  Hinta 20 (sis. lipun ja matkan). Ilmoittautumiset Kati Mansikkamäelle puh. 0500-932712.

 

 

VIHUN KYLÄN LASKIAISRIEHA LASKIAISSUNNUNTAINA 22.02.2009

Eija ja Jarmo Silmunmaan rannassa klo 12.00.

 

- pulkkamäki

- luistelua

- pilkkimistä

- makkaran paistoa nuotiolla

 

Kyläyhdistys tarjoaa makkarat, kahvit ja mehut.

 

TERVETULOA KOKO PERHEEN VOIMALLA!

 

VIHUN KYLÄYHDISTYS

 

 

Jämijärven Martat järjestää

 

Kokataan yhdessä –kurssin

 

Keskuskoulun opetuskeittiöllä 6-12 –vuotiaille lapsille yhdessä aikuisen kanssa

(äiti, isä tai vaikkapa mummi tai kummi).

 

Kokoontumiskerrat ovat maanantaisin 16.3, 23.3. ja 30.3. kello 17.00.

Mukaan mahtuu 8 ensin ilmoittautunutta kokkausparia.

Hinta kokkausparilta 10 € (sis. kaikki kolme kertaa ja raaka-aineet).

Kurssin vetäjänä toimii Sari Raininko Satakunnan Martoista.

Ilmoittautumiset Pirjolle 6.3. mennessä

puh. 040 547 0363 klo 15.00 jälkeen.

 

Lähetystyön hyväksi hernekeittoa!

 

 

 

Osuuspankin kerhohuoneella
24.2.2009 klo 9.30

OMA ASTIA MUKAAN!

 

 

 

 

 

 

MLL:n perinteiset Nappulahiihdot alle kouluikäisille keskuskoululla sunnuntaina 8.2.2009 klo 14.00, ilmoittautuminen klo 13.30.

Kaikki palkitaan!

Tervetuloa hiihtäjät ja kannustusjoukot!

 

Järj. MLL:n Jämijärven paikallisyhdistys ry

 

 

Ikaalisten kansalaisopisto/Jämijärven osasto

 

Talviloma 23.-28.2.2009.

 

Uudet kurssit:

 

Posliininmaalaus Suurimaalla (21 h)

To 18.30-20.45                                      5.2.-26.3.        

Maamiesseurantalo

Anne Sälkänmäki

Kurssimaksu 20 euroa

Maalaamme posliinille kaikkea kaunista. Tule mukavaan porukkaan harrastamaan. Kurssi sopii vasta-alkajille ja jo pidempään posliininmaalausta harrastaneille.

 

Mosaiikin taikaa kerran kuukaudessa (18 h)
Keskuskoulu
teknisten töiden tila

La 14.2., 14.3. ja 18.4. klo 10-15
Kurssimaksu 20 euroa + materiaalit
Sitova ilmoittautuminen Soilille 9.2. mennessä puh. 044 7301271

Tutustumme mosaiikin erilaisiin käyttömahdollisuuksiin ja kokeilemme erilaisia materiaaleja kuten kaakelin- ja posliininpaloja sekä kiviä. Voit tehdä ruukkuja, kehyksiä, pannunalusia ym. Ilmoittautuneille lähetetään lista tarvittavista materiaaleista ennen kurssin alkua.


Servettitekniikalla itselle tai lahjaksi (12 h)
Keskuskoulu
taideluokka

La 7.3 ja su 8.3. klo 10-15
Kurssimaksu 15 euroa + materiaalit
Sitova ilmoittautuminen Soilille 27.2. mennessä puh. 044 7301271

 

Koristelemme ja maalaamme puuesineitä, keramiikkaa, posliinia ja lasia erilaisilla servettitekniikoilla. Koristelemme esim. pipari-, kahvi- ja sipulipurkkeja, ruukkuja, onnittelukortteja ym. Opettajalta voi ostaa puupurkkeja. Mukaan sakset, servettejä ja koristeltavat esineet.

 

Lisätietoja osoitteesta www.ikaalinen.fi/palvelut/koulut/ikaalisten_kansalaisopisto/

tai osastonjohtaja Marjut Saarenpää-Nummiselta,

 puh. 040-5646041.

 

 

Kuntatiedote 3/ 09

Aineiston viimeinen jättöpäivä on 2.3.2009.

Voit jättää aineiston

-           sähköpostilla, osoitteella jamijarvi@jamijarvi.fi,

-           puh. (02) 572 970

-           faksilla numeroon (02) 5729 7151

Seuraava kuntatiedote ilmestyy 5. – 9.3.2009