Tekstikehys: JÄMIJÄRVEN KUNNAN KUNTATIEDOTE 5/2010

Joka talouteen Jämijärvellä jaettava kunnan tiedote
Kunnanvirasto puh (02) 572 970 fax 5729 7151
Sähköpostiosoitteet 	jamijarvi@jamijarvi.fi 
etunimi.sukunimi@jamijarvi.fi
 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kunnanvirasto pidetään suljettuna

helatorstain jälkeisenä perjantaina 14.05.2010

sekä kesällä 2010 05.07.2010-23.07.2010.

 

 

Ajotyyli – ajattele miten ajat

Ajotyylissä heijastuu kuljettajan koko persoona. Se näkyy muun muassa siinä, millä tempolla hän

ajaa, miten tarkasti noudattaa liikennesääntöjä, miten arvioi tilannenopeuden ja miten reagoi

muiden tiellä liikkujien edesottamuksiin. Kuljettajan ajotyyli joko vahvistaa tai heikentää hänen

onnistumistaan liikenteessä.

 

Ennakoi. Tiedät kyllä miksi.

Suomalaisen liikenneturvallisuustyön yhteinen tavoite on, ettei kenenkään liikennesääntöjä

noudattavan tarvitse kuolla tai loukkaantua vakavasti liikenteessä. Määrällinen tavoite on päästä

vuonna 2025 neljännekseen nykytasosta eli korkeintaan 100 liikennekuolemaan. Liikenneturvan

kampanja pyrkii osaltaan pääsemään lähemmäs tätä valtioneuvoston asettamaa liikenneturvallisuustavoitetta.

 

Ennakoinnin periaatteet

Ennakoiva ajotapa on kykyä varautua etukäteen sekä jatkuvasti ajon aikana liikenteen yllättäviin

tilanteisiin. Ennakoiva kuljettaja tunnistaa oman ajamisensa, muun liikenteen ja olosuhteiden

luomat riskit. Hän pyrkii antamaan omalla toiminnallaan ja vuorovaikutuksella toisten kuljettajien

kanssa itselleen ja muille tielläliikkujille aikaa ja tilaa toimia myös yllättävissä tilanteissa.

 

Ennakointi ajon aikana lyhyesti

Noudata nopeusrajoituksia. Pudota ajonopeuksia pimeällä ja liukkaalla.

Pysähtyminen vaatii aikaa ja tilaa. Pudota vartti pois vauhdista – jarrutusmatkasi lyhenee

puoleen.

Pidä huolta näkemisestä ja näkymisestä. Käytä tehokkaasti ajovaloja ja opettele katsomaan

myös valokentän äärirajoille. Älä katso vastaantulevan auton valoihin.

Tarkkaile kokonaistilannetta. Katso riittävän kauas eteen. Maantiellä katseen tulisi ulottua

 

jopa 400 metrin päähän. Silloin sinulla on 10 sekuntia pelivaraa tuleviin tapahtumiin.
Älä yllätä muita tielläliikkujia. Ilmaise aikeesi ajoissa ja selvästi.

Pidä huolta turvallisuusvälistä. Maantienopeuksilla turvallinen välimatka on sama kuin

mittarin osoittama luku, kun taas taajamanopeuksilla vähimmäisetäisyys on vähintäänkin puolet mittarin osoittamasta luvusta metreinä. www.liikenneturva.fi

 

Satakunnan pelastuslaitos

Kimmo Vaani, valistusmestari

etunimi.sukunimi@satapelastus.fi

www.satapelastus.fi

 044 701 7455

 

 

ONGELMAJÄTEKERÄYS 9.6.2010

 

Jämijärven kunnan alueella järjestetään kotitalouksien ongelmajätteiden keräystempaus keskiviikkona 9.6.2010

Tempauksen järjestävät yhteistyössä Jämijärven kunta ja Lassila & Tikanoja Oyj. Kotitalouksien ongelmajätteiden vastaanotosta ei peritä maksua.

 

Keräily suoritetaan seuraavan aikataulun mukaisesti:

* Suurimaan koulu                                  9.00 – 9.45

* Kuusijoen entinen kauppa                                        10.00 – 10.45

* Tykköön koulu                                      11.00 – 11.45

* Palokosken koulu                                12.00 – 12.45

* Vihun Möökeli                                      13.00 – 13.45

* Vauhdin lava                                                               14.00 – 14.45

* Kunnan varasto (Puhdistamontie)      15.00 – 18.00

 

MUINA AIKOINA ONGELMAJÄTTEIDEN TUONTI KERÄYSPAIKOILLE ON KIELLETTY!

 

Tavallisimpia kotitalouksien ongelmajäteryhmiä ovat:

-         jäteöljyt

-         akut

-         raskasmetalleja sisältävät paristot

-         lääkkeet

-         maalit, liimat ja lakat

-         liottimet

-         elohopeaa sisältävät kuumemittarit yms.

-         elohopeaa sisältävät loistelamput

-         torjunta-aineet ja myrkyt

-         hapot ja emäkset tms. kemikaalit

 

Ongelmajätteet tulee toimittaa keräysautolle jäteryhmittäin lajiteltuna. Lisätietoja saa kunnan teknisestä toimistosta.

 

Tekninen lautakunta

 

 

Ryhmis kiittää kaikkia muistaneita sekä avoimien ovien päivänä vierailleita!

 

 

JÄMIJÄRVEN JÄTEVEDEN KEHITTÄMISSUUNNITELMAN ESITTELYTILAISUUS

 

Esittelytilaisuus järjestetään Jämi Areenalla tiistaina 11.5.2010 klo 18.00-21.00.

Suunnitelman esittelee sen laatija Kati Lundén Oy Björn Backström Ab:stä.

 

Tervetuloa!

 

Tekninen lautakunta

 

 

YMPÄRISTÖKATSELMUS ti 1.6.2010

                     

Maankäyttö- ja rakennuslain 166, 167 ja 169 §: ien ym. määräysten noudattamiseksi kunnan rakennusvalvonnan viranomaistehtävistä huolehtiva tekninen lautakunta suorittaa ympäristökatselmuskatselmuksen tiistaina 1.6.2010 Kirkonkylä- Tykkööntie- Kuusijoentie- maantie 23- Palojoentie- maantie 261- Kirkonkylä välisellä alueella. Samalla tarkastetaan kohteet, joille on annettu toimenpidekehotus 26.10.2007.

 

Maankäyttö- ja rakennuslain MRL 166 § 1.mom:n mukaisesti rakennus ympäristöineen on pidettävä sellaisessa kunnossa, että se jatkuvasti täyttää terveellisyyden, turvallisuuden ja käyttökelpoisuuden vaatimukset eikä aiheuta ympäristöhaittaa tai rumenna ympäristöä.

MRL 166 § 2.mom: Jos rakennuksen kunnossapitovelvollisuus laiminlyödään, kunnan rakennusvalvontaviranomainen voi määrätä rakennuksen korjattavaksi tai sen ympäristön siistittäväksi. Jos rakennuksesta on ilmeistä vaaraa turvallisuudelle, tulee rakennus määrätä purettavaksi tai kieltää sen käyttäminen.

MRL 167 § 1mom:n mukaisesti rakennettu ympäristö on pidettävä rakennusluvan mukaisessa käytössä ja siistissä kunnossa.

MRL 169 §1.mom varastointi ulkosalla on järjestettävä niin, ettei se turmele tieltä tai muualta yleiseltä kulkuväylältä tai alueelta näkyvää maisemaa taikka häiritse ympäröivää asutusta.

MRL 169 § 2mom:n asemakaava- alueella ei aluetta saa käyttää häiriötä aiheuttavaan tai ympäristöä rumentavaan varastointiin taikka pitkäaikaiseen tai laajaan tavaroiden ulkosäilytykseen, jollei asemakaavasta muuta johdu.

 

Tekninen lautakunta

 

 

KIRJASTO PIDETÄÄN SULJETTUNA

HELATORSTAIVIIKOLLA

10.5. – 16.5.2010

 

 

Satutunnit 2010

Vielä kahdesti sadun kiehtovat maailmat
Jämijärven kirjastossa klo 10-10.45.

 

pe 7.5. Tove Jansson

pe 14.5. PERUTTU

pe 21.5. Pekka Töpöhäntä

 

 

Kaikki Mukaan Zumbaan !!!

Viikoilla 18-21: Ti  Klo: 17.30  Keskuskoululla

Käteismaksu 5€/tunti

Lisenssiohjaaja: Emma Junnila/0503595578

emmajunnila2@gmail.com

 

 

KUVITA KUNTA –kilpailu

4H järjesti valtakunnallisen kilpailun maaliskuun aikana. Jämijärven kouluista Suurimaalta, Palokoskelta ja Tykkööltä tuli kilpailutöitä, joista valtakunnalliseen loppukilpailuun lähtivät Timo Pihlajamäen ja Karoliina Koskensalon piirustukset. Tykköön koululaiset voittivat itselleen liikunnallisen iltapäivän, jonka järjestävät vapaa-aikatoimi ja Jämijärven 4H.

Kilpailutyöt, jotka eivät lähteneet valtakunnalliseen kilpailuun ovat nähtävillä kirjastossa toukokuun ajan.

 

 

HAASTEPYÖRÄILY on alkanut! Vapusta juhannukseen… Kirjaukseen oikeuttava pyörämatka vähintään 10 km.

 

HAASTEPYÖRÄILYN LAATIKOT on merkitty tarroilla ja sijaitsevat seuraavissa paikoissa:

Palokosken koulu, Raharinne, Suurimaan koulu, Tykköön koulu, Vihun (Kuninkaanlähteen) TH, Vauhdin lava.

 

Kaikkien haastepyöräilyyn osallistuneiden kesken arvotaan 100€ lahjakortti.

 

 

Voit joko pyöräillä, rullaluistella tai sauvakävellä saadaksesi Mestariliikkuja-tittelin. Pyöräile vähintään 30 kertaa eri päivinä yhteensä vähintään 900 km.

Rullaluistele vähintään 30 kertaa eri päivinä yhteensä vähintään 600 km.

Sauvakävele vähintään 30 kertaa eri päivinä yhteensä vähintään 200 km.

Suorituksien pitää tapahtua 1.5. - 25.6.2010.

 

Vaatimukset Kisälliliikkuja-tittelin saamiseksi:

Voit joko pyöräillä, rullaluistella tai sauvakävellä saadaksesi Kisälliliikkuja-tittelin. Pyöräile vähintään 30 kertaa eri päivinä yhteensä vähintään 450 km.

Rullaluistele vähintään 30 kertaa eri päivinä yhteensä vähintään 300 km.

Sauvakävele vähintään 30 kertaa eri päivinä yhteensä vähintään 100 km.

Kirjaa jokainen suorituksesi, sekä korttiin että kuntasi Haastepyöräily kirjausvihkoon.

 

Kaikki Mestariliikkujat palkitaan diplomilla ja mitalilla, Kisälliliikkujat diplomilla. Lisäksi arvomme osallistujien kesken palkintoja.

 

Ilmoittaudu ja tilaa Mestari- tai Kisälliliikkujakortti LiikU:n Porin toimistosta
tai kunnanvirastolta
hintaan 10 € tai 6 €.

 

 

MUKILA TOIMINTAA

Vapaa-aikatoimi järjestää toimintaa perheen pienimmille, 4-8 -vuotiaille. Viikolla 23–25 maanantaista perjantaihin, ei juhannusaattona.

Vanhemmat voivat jättää lapsensa keskustan leikkipuistoon klo 10.00-13.00 väliseksi ajaksi, missä ohjaajina toimivat kunnan palkkaamat nuoret. Sateen sattuessa toiminta siirretään keskuskoululle, missä on myös mahdollista käyttää vessoja koko toiminnan ajan. Vanhemmat huolehtivat lapsille mukaan pienet eväät ja juomaa.

 

 

UIMAKOULU KANKAANPÄÄSSÄ viikolla 25 21.-24.6.2010 klo 8.30-9.30.

Alaikäraja on 5 vuotta eli vuonna 2005 syntyneet pääsevät vielä mukaan.

Vapaa-aikatoimi järjestää edestakaisen kuljetuksen joka päivä. Lähtö OP:n pihasta klo 7.45 ja paluu n. klo 11.15. Uimakoululaisilta peritään osallistumismaksu 20 €, joka sisältää opetuksen, uintimaksun, kuljetuksen ja todistuksen. Mahdollisen uimamerkin jokainen kustantaa itse. Lapsilla tulee olla asialliset uima-asut. 40 ensiksi ilmoittautunutta otetaan mukaan. Ilmoittautumiset 11.6. mennessä vapaa-aikasihteerille p. 0500-591 772. Vapaa-aikatoimi toivoo, että lasten vanhemmista löytyisi vapaaehtoisia, jotka voivat lähteä mukaan uimahallille katsomaan lasten perään.

 

 

NUORISOKILPAILUT

 

Vuosikymmenten ajan jatkuneet suositut nuorisokilpailut alkavat jälleen urheilukentällä kesämaanantaisin klo 18.30.(Ilmoittautuminen alkaa klo 18.00).
Kaikki kolmesti osallistuneet palkitaan.

Kisapäivät:

7.6   14.6.  21.6.  28.6. 
5.7.  12.7.  19.7.  26.7.
2.8.  9.8.

 

KUNNANMESTARUUSKILPAILUT
pidetään maanantaikisojen jatkoksi 16.8.2010.

 

Yhteyshenkilönä toimii Jari Sillanpää.

 

Palokosken Urheilu- ja liikuntaseuran ja Jämijärven vapaa-aikatoimi.

 

 

NUORISOVINTILLÄ avataan kesäkausi ja hyvästellään Vintin nykyinen ilme torstaina 3.6. klo 16-20. Ohjelmassa kisailuja sekä kesäistä naposteltavaa.

 

NUORISOVINTTI ON 7.6. alkaen SULJETTU remontin vuoksi syksyyn asti. Yhdistyksiä, joilla on Vintillä tavaroita, pyydetään tyhjentämään varastonsa 7.6. mennessä.

 

 

KESÄLEIRI 26. - 29.7.2010 MIELAHDESSA

 

Leirimaksu 35 €/ leiriläinen.

Maksu maksetaan Jämijärven 4H-yhdistyksen tilille 472210-28204 tai heti leirin alussa käteisenä ohjaajalle. MAX 20 leiriläistä. Majoittuminen telttoihin. Ilmoitathan mahdolliset ruoka-aine allergiat.

Keskiviikkona 28.7. klo 19.00 vanhempien/ isovanhempien ilta

Ilmoittautumiset 9.7. mennessä. Lisätiedot 040-5899188/ Anna-Liisa annaliisa.leppihalme@4h.fi.

Jämijärven kunnan vapaa-aikatoimi ja Jämijärven 4H-yhdistys

 

 

KASEVA:n infotilaisuus Törmälässä (Peijarintie 5 B)

ma 17.05. klo 12.00.

Toiminnanjohtaja Susanna Leed kertoo KASEVA:n toiminnasta ja terveyspalveluista. Kahvitarjoilu.

Kaikki tervetulleita!

 

ti 01.06. terveysmittaukset 11-12.30 ilman ajanvarausta Törmälässä. (hemoglobiini, verensokeri, verenpaine, terveys- ja ravitsemusneuvontaa)

 

 

Jämijärven seurakunnan PÄIVÄKERHOON ILMOITTAUTUMINEN kerhokaudeksi
syksy 2010 – kevät 2011

 

Päiväkerho on tarkoitettu v. (2004), 2005-2007 syntyneille lapsille. Ilmoittautumiset lastenohjaaja Virpi Haville 31.5. mennessä puh. 040-355 9531 tai 02- 578 2214 tai vanhassa pappilassa ma 24.5. ja ke 26.5. klo 12-16. Tervetuloa!

 

 

Kirpputori Vauhdin lavalla la 15.5. peruttu
vähäisen kysynnän vuoksi.

 

Kontin-Pitkäniemen kyläyhdistys

 

 

Omaishoitajat

Aiemmin kuntatiedotteessa olleen tiedustelun johdosta Lions Club sai yhteydenottoja omaishoitajilta. Klubilla on nyt mahdollisuus tarjota heille ansaittu vapaapäivä.

 

Onnikoti järjestää majoitus- ja hoitopalveluita omaishoitoa tarvitseville henkilöille päiväksi tai pariksi klubin kustantamana. Vaihtoehtoisesti hoitajat voivat tiedustella klubilta muuta virkistysmatkaa.

 

Omaishoitajat voivat olla suoraan yhteydessä Onnikotiin 0400 953 270 tai Anne Laxiin 040 569 4799. Muut yhteydenotot Timo Vehviläinen 050 553 4565 (klo 14.00 jälkeen) tai timo.vehvilainen@jamijarvi.fi.

 

LC Jämijärvi

 

 

Tervetuloa siivoustalkoisiin!

Palokoskella tievarsien siivoustalkoot to 6.5 klo 17 alkaen.

Talkoiden lopuksi tarjolla on kaikille talkoisiin osallistuneille makkaraa, mehua sekä kahvit pullan kera.

Siisteyden puolesta!

PULS

 

 

ILOA JA KUNTOA LIIKUNNASTA

 

Palokosken seudulle on jälleen tulleet PULS:n kuntovihkolaatikot kuntovihkoineen.

 

Näin kevään myötä toivommekin, että liikuntakärpänen iskisi ja kuntoilusta innostuneet alkaisivat keräämään kuntosuorituksia, pyöräillen, juosten, luistellen tai kävellen. Mikä liikuntamuoto kenellekin sopii!

 

Suorituskertoja pitää olla vähintään kymmenen ennen kuin pääsee loppukesän arvontaan mukaan. Matkan pitää olla vähintään viisi kilometriä ja suoritukset henkilökohtaisia. Eli huomioon ei oteta aivan pienten lasten mukanaoloa, mitkä matkaavat esim. pyörän tarakalla.

 

Kuntomerkintöjä voi tehdä seuraavissa paikoissa:

Palokoskella Jari Sillanpään th. kohdalla

Korvenkylässä Sauli Ritakorven th.

Palojoenkylässä Peltolantien th.

Naurisjoella Kotosalontien th.

Vihunkylässä Teelmäentien th.

 

Kuntoilukausi on 1.5. - 31.8.2010

 

Kevätterveisin PULS

 

 

Korvenkylän yksityistien kokous

pe 14.05.2010 klo 18.00 Tauno Harhalalla (Harhalantien 130).

Käsiteltävänä tienvarsien puskien raivaus, ojankaivu asiaa, yksiköiden tarkistaminen ja hyväksyminen sekä muut esille tulevat asiat.

 

Tienhoitokunnan pj. Tauno Harhala

 

 

Vielä ehdit tilaamaan oman Jämijärvi -isännänviirin. Pyydämme halukkaita ostajia ilmoittautumaan sitovalla ostolupauksella mieluiten sähköpostitse 17.5.2010 mennessä leena.saloniemi@centrum.cz tai puhelimitse Anneli Pitkänen 040 5765 617.

 

Ennakkotilauksessa mukana olevat saavat viirin painatus- ja toimituskustannuksin (n.60 euroa/kpl). Myöhemmin viirin hinta on kalliimpi, eikä seura ota viirejä varastoonsa kuin muutaman. Isännänviirit voi noutaa lauantaina 12.6. kotiseutuarkistolta klo 12-15 ellei toisin ilmoiteta. Maksu käteisellä.                                            Jämijärvi-Seura ry.

 

 

Jämijärvi villasukka” –kilpailun palautuspäivä lähestyy. Muistathan toimittaa kudonnaiset Lellelle (Kotimäentie 8/ 040 7663 663) toukokuun loppuun mennessä. Lisätietoja www.jamijarviseura.fi.

 

 

Jämijärvi-Seura ry. esittää paikallismausteisen näytelmän

PALVARI Jyllin Korsukylän kesäteatterissa

 

ESITYKSET:

su 20.6. klo 18.30

ti 22.6. klo 18.30

ke 23.6. Yönäytös klo 21.00

ti 29.6. klo 18.30

to 1.7. klo 18.30

su 4.7. klo 18.30

ti 6.7. klo 18.30

ke 7.7. klo 18.30

to 8.7. klo 18.30

 

Liput 10 €

Lapset alle 12 v. -50%, alle 5 v. ilmaiseksi. Lippuvaraukset www.jamimyynti.fi; 02 5736 510.

 

 

 

Etsimme reipasta nuorta KESÄTYÖNTEKIJÄÄ kotiseutumuseolle

Kotiseutumuseo on avoinna heinäkuun sunnuntaisin klo 11.00 – 13.00. Vapaamuotoiset hakemukset 1.6.2010 mennessä osoitteella:

Jämijärvi-Seura ry.,
Kati Mansikkamäki,

Patonokantie 8,
38800 JÄMIJÄRVI.
Lisätietoja: miel. iltaisin
0500 932 712/ Mansikkamäki

 

 

Anna lahjaksi koulunsa päättäneelle, hääparille, merkkipäivän viettäjälle …

 

Nyt pieni erä Jokipiin Pellavan kutomia ja Jukka Rintalan suunnittelemia Ruusut-pöytäliinoja.

Kaksi kokoa: 145 x 240 cm ja 145 x 260 cm. Värit: turkoosi, vihreä, fuksia ja keltainen.

Hinta: 80 euroa.  Myynnissä Jämijärven Kukkakaupassa viikosta 18 lähtien.

 

Myös Jämijärvi-sukat ovat uudistuneet. Myynnissä kaksi uutta mallia. Sukkia saatavilla Jämijärven Kukkakaupasta ja Lomahotelli Jämiltä.

 

Jämijärvi-Seura ry.

 

 

Jämijärvi-Seuran kotiseuturetkelle la 15.5. Huittisten seudulle vielä muutama paikka vapaana! Vieraillaan mm. Jonkan kartanossa, Huittisten kirkossa ja Pahka-paratiisissa. Retken hinta 30 € sisältää matkat, ruokailun ja kahvin. Lähtö Nesteeltä 9.30. Ilmoittautumiset Helenalle iltaisin 040 8321 649.

 

 

Jämijärven Perinnepäivät viettävät tänä vuonna 30 v. juhlavuottaan. Perinteen alkuunpanijoina toimivat aktiivisesti mm. maatalousseuran naiset. Heidän ym. naisten työn kunnioitukseksi, Jämijärvi-Seura rakentaa morsiuspuku- ja häärekvisiitta juhlanäyttelyä. Jos sinulla on muistoja ym. muita mielenkiintoisia juttuja omista tai lähimmäisesi häistä, ota yhteyttä! Peräänkuulutamme niin tarinoita kuin asusteitakin eri vuosikymmeniltä. leena.saloniemi@centrum.cz/ 040 7663 663.

 

 

Pohjois-Satakunnan JHL ry. 411

Yhdistys järjestää etelänmatkan Kanariansaarille 23.10.-30.10.2010. Hinta jäsen 600 €, ei-jäsen 680 €. Sitovat ilmoittautumiset 31.05.2010 mennessä
merjasillanpaa@suomi24.fi.
Ilmoita nimesi, syntymäaika ja osoite (huonekunnittain). Yhdistys maksaa kuljetuksen lentokentälle. Paikkoja rajoitetusti. Katso www.tjareborg.fi/kanatiansaaret/maspalomas/club-maspalomas-1.

 

 

Kuntatiedote 6/ 10

Aineiston viimeinen jättöpäivä on 27.5.2010

Voit jättää aineiston

-       sähköpostilla, osoitteella jamijarvi@jamijarvi.fi

-       puh. (02) 572 970

-       faksilla numeroon (02) 5729 7151

Seuraava kuntatiedote ilmestyy 7.- 10.6.2010

Heinäkuulla ei ilmesty kuntatiedotetta!