Satakunnan pelastuslaitoskin on huolissaan kattojen

lumikuormista

 

Suomen ympäristökeskuksen mukaan lumikuorma on tällä hetkellä selvästi keskimääräistä suurempi etelärannikolla ja Lounais-Suomessa. Eniten lunta on Länsi-Lapissa ja Kuusamon seudulla. Näillä runsaslumisimmilla alueilla ja etelärannikolla kattojen mitoituskuormat voivat joillain katoilla ylittyä, vaikka maastossa mitatut keskimääräiset lumikuormat eivät niitä ylitäkään. Tämä johtuu lumen epätasaisesta jakautumisesta ja mahdollisesta kinostumisesta katoille. Paikoitellen lunta voi olla maastomittausten perusteella saatuihin keskiarvoihin nähden jopa 1,5-kertainen määrä eli etelärannikolla 180 kg/m2 ja Lapissa 240 kg/m2.

Lumikuorma muodostuu epätasaiseksi erityisesti monitasoisilla ja loivilla katoilla tuulen nietostaessa lunta epätasaisesti. Jos katolla on lunta epätasaisesti, lumikuormaa on syytä tasata pudottamalla sitä paksuimmista kohdista. Jos maan etelä- ja keskiosassa katolla on lunta enemmän kuin puoli metriä tai jos paksu lumikerros on vettymisen vuoksi painunut, lumikuorman kevennys on paikallaan. Lapissa ja Kainuussa lumien luonti on suotavaa jos katolla on enemmän kuin 80 cm. Katoille on hyvä jättää n. 10 cm kerros lunta katteen suojaksi. Koska talvi jatkuu suuressa osassa Suomea vielä ainakin kuukauden, lunta voi kertyä lisää merkittävästi ja lumikuorman vähentäminen keskellä talvea on useissa tapauksissa suotavaa. Kattojen mitoituslumikuormien ylittymistä voi seurata vesistöjärjestelmän varoitussivulta.

ÄLÄ UNOHDA TYÖTURVALLISUUTTA!

Lisätietoa: www.ymparisto.fi

Satakunnan pelastuslaitos

Kimmo Vaani, valistusmestari

etunimi.sukunimi@satapelastus.fi

www.satapelastus.fi

044-701 74 55

 

 

Ryhmiksellä avoimet ovet

26.3.2010 klo 13-16

 

Tervetuloa tutustumaan uusiin tiloihin!

Uusi osoite, Peijarintie 3

(ent. perusturvakeskus)

 

Muistamiset

JOP 472210-241494

 

 

TOIMINTA-AVUSTUSTEN HAKEMINEN

 

Jämijärven kunnanhallitus julistaa vuoden 2010 veteraani-, eläkeläis- ja lapsityöjärjestöjen toiminta- ja kannatusavustukset haettavaksi.

Vapaamuotoiset hakemukset palautetaan 31.03.2010 mennessä kunnanvirastoon.

 

 

A. UUSIEN OPPILAIDEN KOULUUN ILMOITTAUTUMINEN

 

Kouluun ilmoitetaan kaikki vuonna 2003 syntyneet lapset sekä muut oppivelvolliset lapset, jotka syksyllä ovat aloittamassa koulunkäynnin Jämijärven peruskouluissa.

 

Pyydämme ilmoittamaan uudet oppilaat lukuvuodelle 2010- 2011 sivistystoimistoon ma 22.3.2010 mennessä puhelimitse numeroon 02- 57297 301/Ritva Mäkinen.

Anomukset koulunkäynnin aloittamisen lykkää-

misestä tai alaikäisen lapsen kouluun

pääsemiseksi tulee toimittaa asianmukaisin lau-

sunnoin varustettuna 31.3.2010 mennessä

sivistyslautakunnalle osoitettuna, Jämijärven

kunnan sivistyslautakunta, Peijarintie 5 A,

38800 JÄMIJÄRVI.

 

Henkilö, joka tarjoaa kouluun toisen lasta, on esitettävä selvitys siitä, että lapsi on hänen kasvattilapsensa tai että hän muulla perusteella on tullut lapsen huoltajaksi.

Myöhemmin tapahtuvasta kouluun tutustumisesta ja koulutulokkaiden vanhempainillasta ilmoitetaan kirjeitse jokaiselle ilmoittautuneelle tarkemmin.

         * * *

B. ESIOPETUKSEEN ILMOITTAUTUMINEN

 

Esiopetusta järjestetään Pääskyn päiväkodilla ja Tykköön esikoulussa. Pääskyn päiväkodissa tapahtuvaan esiopetukseen tulevat ensisijaisesti ne lapset, joilla on päivähoidon tarvetta. Esiopetukseen ilmoitetaan vuonna 2004 syntyneet lapset. Kuljetus järjestetään alkuopetuksen kuljetusperusteiden mukaan.

          * * *

C. LASTEN PÄIVÄHOITOPAIKAT 1.8.2010 ALKAEN

 

haettavina. Päivähoitoon haku koskee kunnalliseen päivähoitoon tulevia uusia lapsia. Samalla kunnallisessa päivähoidossa jo olevat voivat hakea hoitopaikan vaihtamista.

          * * *

D. KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA    

 

Koululaisten iltapäivätoimintaa järjestetään Pääskyn päiväkodilla ja Tykköön esikoulun tiloissa tarpeen mukaan. Toiminta on tarkoitettu 1-2 luokan oppilaille sekä kaikkien vuosiluokkien erityisopetukseen otetuille tai siirretyille oppilaille.

 

B-D –kohtien haku/ilmoittautumislomakkeen saa Pääskyn päiväkodilta, Tykköön esikoulusta sekä koulutoimistolta. Hakemuksia otetaan vastaan edellä mainituissa paikoissa 31.3.2010 saakka. Lisätietoja B-D kohtiin antavat: Pääskyn päiväkoti /Leena Peurala 040-5793 263 tai Tykköön esikoulu ja perhepäivähoito / Susanna Luomaniemi  040 -5481 581.

 

Sivistyslautakunta

 

 

VETERAANIKUNTOUTUS

 

Jämijärven kunnanhallitus julistaa rintamatunnuksen omaavien sekä kotirintamaolosuhteissa toimineiden henkilöiden haettavaksi kunnan järjestämän kuntoutuksen.

Hakulomakkeita saa kunnanviraston keskuksesta, jonne hakemukset palautetaan 31.3.2010 mennessä.

Tiedustelut puh. 02-5729 7101 Anne Ranta.

 

 

Jämijärven kunta ja Satafood Kehittämisyhdistys ry järjestävät

 

HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVESIEN KÄSITTELY

Ajankohtainen informaatio- ja keskustelutilaisuus

 

Paikka:         Jämi – Areena

Aika:             Tiistai 23.3.2010 klo 18.00 – 20.30

Ohjelma:

-         Ajankohtaiskatsaus jätevesiasetuksen vaatimuksiin

-         Jämijärven kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelmasta

-         Vaihtoehdot jätevesien käsittelyyn

-         Kylän yhteinen viemäröintihanke vaihtoehtona kiinteistökohtaiselle järjestelmälle

(Esimerkkinä rakenteilla oleva Vatulan alueen jätevesiosuuskunnan hanke)

 

Tilaisuuteen on varattu aikaa kysymyksille.

Tilaisuus on kaikille avoin ja maksuton.

 

Ilmoittautumiset 19.3.2010 mennessä

Elisa Martikainen, p. 044 – 309 5979, elisa.martikainen@satafood.net

Katja Mäkinen, p. 044 – 516 3515, katja.makinen@satafood.net

 

 

VUODEN 2010 KORJAUS-, ENERGIA-, JA TERVEYSHAITTA-AVUSTUKSET

              ilmoitetaan haettaviksi

 

Korjaus-, ja energia-, ja terveyshaitta-avustuksia myönnetään ympärivuotisessa asuinkäytössä olevien asuntojen tai asuinrakennusten korjauksiin sekä kiinteistökohtaisten talousjätevesijärjestelmien parantamiseen.

 

Kunnan myöntämät avustukset:

Korjausavustukset

-                          vanhusväestön (väh. 65 v.) ja vammaisten asuntojen sekä veteraanien asuntojen korjaamiseen sosiaalisin perustein

-                          asuinrakennuskannan perusparannustoimenpiteiden suunnitteluun sekä kuntotutkimuksen laadintaan

-                          kiinteistökohtaisten talousjätevesijärjestelmien parantamiseen sosiaalisin perustein

 

Tarveharkintaiset pientalojen energia-avustukset:

-                          energia-avustuksella tuetaan uuden, pääasiallisen lämmitysjärjestelmän käyttöönottoa. Avustuksen piiriin kuuluvat tarvittavat laiteinvestoinnit..

 

Valtion asuntorahaston myöntämät avustukset:

-                          hissin suunnitteluun, rakentamiseen ja korjaamiseen liikuntaesteiden poistamiseksi

-                          muun liikuntaesteen poistamiseksi

-                          terveyshaittojen poistamista edellyttäviin korjaustoimenpiteisiin sosiaalisin perustein tai asunnon hankkimiseen / rakentamiseen taloudellisiin vaikeuksiin joutuneille, mikäli asunto on jäänyt korjauskelvottomaksi

 

Kuntien myöntämien korjaus- ja energia-avustusten hakuaika päättyy 09.04.2010.

 

Terveyshaittojen poistamista ja uusien hissien rakentamista sekä suunnittelua koskevia hakemuksia voidaan ottaa vastaan jatkuvasti ja niitä tullaan myöntämään käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa.

 

Hakemuslomakkeita ja lisätietoja saa Jämijärven kunnan teknisestä toimistosta Pentti Virtaselta, puh (02) 5729 7402, (040) 732 1678, tai Riikka Koivumäeltä puh (02) 5729 7401.

 

Hakemukset tulo- ja varallisuusselvityksineen tulee toimittaa osoitteella: Jämijärven kunta, tekninen toimisto, Peijarintie 5 A, 38800 JÄMIJÄRVI

 

Hakuohjeet ja –lomakkeet saatavissa myös asuntorahaston kotisivuilta www.ara.fi.

 

Hakemukset tulee palauttaa viimeistään hakuajan päättymiseen mennessä.

 

JÄMIJÄRVEN KUNNANHALLITUS

 

 

SÄHKÖ- JA ELEKTRONIIKKAROMU (SER)

 

Sähkö- ja elektroniikkaromun vastaanottopiste sijaitsee kunnan varastolla, Puhdistamontie 16. Vastaanottopisteeseen sähkö- ja elektroniikkaromua voivat tuoda kotitaloudet / kuluttajat.

Vastaanottopisteessä romut lajitellaan neljään luokkaan:

-         kylmälaitteet

-         suuret kodin koneet

-         kuvaputkelliset laitteet

-         muu sähkö- ja elektroniikkaromu

Kaikista laitteista on poistettava niistä roikkuvat virtajohdot ym.

 

Keräykseen ei saa tuoda:

-         yritys- ja ammattikäyttöön tarkoitettuja laitteita

-         purettuja laitteita tai niiden osia

-         irrallisia akkuja tai paristoja

Lisätietoja saa teknisestä toimistosta, puh. 5729 7401 tai kunnan internet-sivulta www.jamijarvi.fi

 

 

Viljelijöiden sähköinen tukihaku

Vuonna 2009 noin 10 % suomalaisista tiloista jätti tukihakemuksensa sähköisesti (Jämijärvellä 1,2 %). Vuoden 2010 sähköisen tukihaun tavoitteita on nostettu. Maaseutuvirasto odottaa, että tänä vuonna noin 25 % tiloista jättää tukihakemuksensa Vipu-palvelun kautta.

 

Vuoden 2010 viljelijätukien sähköiseen hakuun on tulossa mukaan uusia lomakkeita. Hallinnan siirrot eli peruslohkojen poistot ja lisäykset on nyt mahdollista tehdä lomakkeella 102A. Sen lisäksi hevosten ja kuttujen kansallisia kotieläintukia voi hakea sähköisesti lomakkeella 101C. 

Sähköisen tukihakemuksen jättäminen onnistuu, jos viljelijällä tai hänen valtuuttamallaan neuvojalla on voimassaolevat Vipu-käyttöoikeudet tai oikeuksia haetaan ajoissa ennen tukihaun alkamista. Käyttöoikeuksien hakulomake 405 on toimitettava kuntaan 31.3.2010 mennessä. Kevään 2009 tukihakua varten hankitut Vipu-käyttöoikeudet ovat edelleen voimassa, mutta sitä ennen myönnetyt oikeudet on muistettava uusia. Sähköisen tukihaun onnistumiseksi tilan on tehtävä ennakkoon (Lnro 102C) tarvittavat peruslohkojen yhdistämiset, jaot ja uusien perustamiset kuntaan 31.3.2010 mennessä.

Lisää tietoa sähköisestä tukihausta saa maaseutusihteeriltä sekä Maaseutuviraston internetsivuilta osoitteesta www.mavi.fi/vipu, josta löytyvät myös sähköisen tukihaun opetusvideot ja linkit Vipu-palveluun. Vipu-palvelun suora osoite on https://vipu.mavi.fi ja tutustumisversion http://tukihaku-demo.mavi.fi

 

 

JÄTEVEDESTÄ PERITTÄVÄT KÄYTTÖMAKSUT

 

1.2.2010 alkaen:

- Jäteveden käyttömaksu 1,48 € / m³ (alv 0%)

- Jätevedenpuhdistamolle toimitettava umpikaivoliete

1,48 € / m³ (alv 0%)

- Jätevedenpuhdistamolle toimitettava sakokaivoliete

7,67 € / m³ (alv 0%)

 

 

Kirjastossa esillä maaliskuun ajan Teemu Vehviläisen Aku Ankka – piirustuksia. Tervetuloa tutustumaan!

 

Asiakkaat voivat arvioida kirjastopalveluja

 

Maaliskuussa kyselyyn voi vastata kirjaston nettisivuilla.

Osallistujien kesken arvotaan kustantajien lahjoittamia kirjapalkintoja.

 

Jämijärven kunnankirjasto

 

 

Jämijärvi-Seuran sääntömääräinen kevätkokous pidetään tiistaina 30.03 klo 19.00 Osuuspankin kerhohuoneella. Tervetuloa!

 

 

VIHUN KYLÄYHDISTYS RY

TEATTERIMATKA  Tampereen Työväenteatteriin 10.4.2010.

Esitys:  komedia Todellinen löytö

Lähtö Möökelistä klo 16.30, Jämijärven Neste klo 17.00. Mukaan pääsee myös reitin varrelta.

Markan hinta: Jäsenet ja toiminnassa mukana olleet 20 € muut 40 €. Hinta sisältää linja-automatkan, pääsylipun sekä ruokailun paluumatkalla. Paikkoja 40 kpl.

Sitovat ilmoittautumiset 16.3. mennessä

Ari 0400-168 947 tai Jari 0400-508624

 

 

Erityisympäristötuen suojavyöhyke- ja

kosteikkopäivä keskiviikkona 24.3.2010

Jämi Areenalla klo 10.00 – 14.00

 

Jämijärven ja Lavian suojavyöhykeyleissuunnitelmien toteutus uuteen vauhtiin!

 

Jämijärven ja Vihteljärven – Karhijärven alueille tehtiin suojavyöhykeyleissuunnitelmat vuonna 1999. Alueen pelloille on sen jälkeen perustettu aktiivisesti suojavyöhykkeitä. Kaikkia yleissuunnitelmaan merkittyjä suojavyöhykekohteita ei kuitenkaan ole vielä perustettu. Tartu nyt tilaisuuteen ja hyödynnä ympäristötukijärjestelmän mahdollisuudet.

Sanna Seppälä ProAgria Satakunnasta tekee tilaisuudessa suojavyöhykkeen perustamiseen ja hoitoon liittyvien erityisympäristötukihakemusten suunnitelmia yleissuunnitelmassa tarpeellisiksi merkityille kohteille. Suunnitelman hinta on vain 20 euroa. Yleissuunnitelmakartat ovat esillä tilaisuudessa. 

 

Paikalla on myös Satakunnan ja Varsinais-Suomen ELY-keskusten edustajia neuvomassa erityistukien hakuun liittyvissä asioissa

 

klo10.00  Tavoitteet suojavyöhykeyleissuunnitelmien toteutuksessa Varsinais-Suomen ELY-keskus

 

10.10            Suojavyöhykkeen hoito, Satakunnan ELY-keskus

 

10.30   Sanna Seppälä tekee suojavyöhykesuunnitelmia, neuvontaa, mahdollisuus tutustua yleissuunnitelmakarttoihin

 

Kahvitarjoilu

 

Tilaisuus on maksuton ja järjestetään, mikäli vähintään 10 viljelijää ilmoittautuu mukaan.

 

Ilmoittaudu materiaalin ja tarjoilun varaamiseksi viimeistään 15.3. Satakunnan ELY-keskukseen Mirja Auraselle ensisijaisesti s-postilla mirja.auranen@ely-keskus.fi tai puhelimitse 050-395 2496. Mainitse ilmoittautumisen yhteydessä, tehdäänkö sinulle tilaisuudessa suojavyöhykesuunnitelma. Ota suojavyöhykekohteen lohkokarttakopio mukaan tilaisuuteen.

 

Tervetuloa!

                     

Järjestäjinä Varsinais-Suomen ja Satakunnan ELY-keskukset, ProAgria Satakunta, MTK Jämijärvi, MTK Lavia, Jämijärven ja Lavian kunnat

 

 

Logo/nimi kilpailu vapaa-aikatoimelle

-         keksi Jämijärven vapaa-aikatoimelle naseva nimi, jota käyttää mainoksissa yms

-         liitä nimeen kuva, jota voi käyttää myös yksistään

-         ehdotuksista valitaan parhaat, joista äänestetään Jämijärven kouluissa paras.

-         Toimita ehdotuksesi viimeistään 31.3.2010 vapaa-aikatoimistoon tai sähköpostilla jonna.haavisto@jamijarvi.fi

-         parhaan ehdotuksen tekijälle 50€ lahjakortti.

 

 

SPORTTISPURTTI-KERHO KESKUSKOULULLA

TIISTAISIN KLO 16.30-18.00    6-11 –VUOTIAILLE

 

Ilmainen liikuntakerho, päälle sisäliikunta varusteet, mukaan juomapullo, ei limsaa!

Kerhossa pelataan suurimmaksi osaksi pallopelejä sekä muita

vauhdikkaita lajeja! Ohjaajina Kankaanpään opiston 2. vuoden opiskelijat Anu ja Katariina.  Järj. Jämijärven kunta / vapaa-aikatoimi

 

 

Kuntovihoista on joulukuussa suoritettu arvonta.

Tuulipuvun saavat noutaa seuraavat henkilöt:

Anniina Silmunmaa, Tauno Harhala, Katri Lehto, Jenna Välimäki, Tauno Uurasjärvi, Seppo Leponiemi, Jone Mäensivu, Yrjö Alarotu, Anna-Maria Koskela, Leena Narvi, Laila Stenfors, Pertti Välimaa, Heini Lehtinen, Kauko Mäki ja Leena Mäkelä.

Tuulipukuja rajoitetusti!

 

 

Uusi harrasteopas löytyy kunnan kotisivuilta kohdasta vapaa-aika.

 

 

JÄMI AREENALLA YHDISTYKSIEN VUOROT JATKUVAT EDELLEEN SAMOINA AINA TOUKOKUUN LOPPUUN ASTI.

Tiedossa on, että vuorot eivät toimi viikoilla 12 ja 16 eikä 20.5.10.

 

KLO

VIIKKO

Keskiviikko

Torstai  

18.00-19.00

PARILLINEN viikko

 Vihun kyläyhdistys

MLL Jämijärvi 

 

PARITON viikko

 ARP

Jämijärven Opettajayhdistys 

 

19.00-20.00

 

PARILLINEN viikko

Jämin Jänne 

 

Jämijärven Martat

 

PARITON viikko

 

 Jämin Latu

 

 

KUNTOKELLARISSA KIRKOLLA ON VARATUT SEURAAVAT VUOROT:

 

maanantai, keskiviikko, torstai klo 16-17 JAT

parittomien viikkojen torstai klo 13-14 Onnikoti Oy

ma-pe yli 65-vuotiaille jämijärveläisille ilmainen käyttö klo 8.00-10.00.

 

 

ZUMBA jatkuu huhtikuun loppuun Jämi Areenalla JOKA tiistai klo 18.30-19.30 5€/hlö/krt. Mukaan kannattaa uskaltautua ikään, kokoon, sukupuoleen katsomatta ja antaa rytmin viedä mukanaan. 23.3. ja 20.4. tila on muussa käytössä, joten näinä päivinä ei ole zumbaa. Opettajana Susana Donosor-Niskala. Järj. Jämijärven kunta / vapaa-aikatoimi

 

 

JÄMIJÄRVI – KANKAANPÄÄ HIIHTOKAMPANJA TAMMIKUUN PUOLESTA VÄLISTÄ HELMIKUUN PUOLEEN VÄLIIN ON RATKENNUT:

KUNTOSUORITUKSIA TULI KAIKKIAAN KANKAANPÄÄHÄN 2616 JA JÄMIJÄRVELLE 372.

 

KAIKKIEN KUNTOILIJOIDEN KESKEN ARVOTTIIN TUOTEPALKINTOJA, JOIDEN SPONSERINA JÄMIJÄRVEN JA KANKAANPÄÄN LISÄKSI TOIMI KESPORT JÄMI.

 

PALKINNOT, JOTKA TULEE NOUTAA KESPORT JÄMISTÄ, JÄMIJÄRVELTÄ HIIHTOTUNNELILTA:

 

TÄYDELLINEN SUKSIPAKETTI (SUKSET, SITEET, SAUVAT)

MARJAANA HEINONEN, KANKAANPÄÄ

 

SUKSET JA SITEET                  SAUVAT

MERJA HEISKALA, JÄMIJÄRVI   RITVA RAHIKKA, KANKAANPÄÄ

 

PIPO                  HANSKAT

TUOMO KIANEN, JÄMIJÄRVI    PASI VÄÄNÄNEN, KANKAANPÄÄ

REINO LIIMU, KANKAANPÄÄ    JARMO MIKKOLA, JÄMIJÄRVI

HEIDI MIKKOLA, JÄMIJÄRVI     MIRJA KANNOSTO, JÄMIJÄRVI

AIMO PALOMÄKI, KANKAANPÄÄ REIJO RANTALA, KANKAANPÄÄ

LEENA MÄKELÄ, JÄMIJÄRVI    OSMO JUSSILA, JÄMIJÄRVI

 

LÄMMITTELY-ASU

ULLA KIANEN 

           

KANKAANPÄÄN LIIKUNTAKESKUKSESTA VOI NOUTAA:

           

ULKOILUPUKU   MUKI+LIPPALAKKI

SAMI RANTASALO  ARJA JUNTTILA

MAIRE SIVULA    

TAPANI ALAROTU

TIIA KIIRIKKA    

 

SUKAT+ EA-LAUKKU               UIMALIPUT + HEIJASTIN      HIIHTOLIPUT + HEIJASTIN

JENNI JÄRVINEN   PERTTI JOKINIEMI     JORMA JÄRVINEN

KIRSTI DUFBA    TEEMU SANTAHUHTA   EINO KULMALA

MATTI SIMONEN                      JARI VIHAKARA

RIITTA SILMUNMAA                    OLLI LATVALA

PAULI HAAPALA                      MATTI NIEMENSIVU

                                  LEENA KUUSINEN

          

HIIHTOTUNNELIN KAHVIOSTA JÄMIJÄRVELTÄ VOI NOUTAA:

 

MUKI+LIPPALAKKI SUKAT+EA-LAUKKU  PUUKKO

MIRELLA KOSKELA RAUNI UURASJÄRVI    ANSA RAJAHALME

               TERTTU KIVELÄ

UIMALIPUT+HEIJASTIN              PIA LAHTI       HIIHTOLIPUT+ HEIJASTIN

ANJA JUSSILA     PIRKKO LAITAJÄRVI    JENNI RAJALA

HANNU KANGASNIEMI                  SISKO KAURAMÄKI JANETTE RANTANEN

ELISA KOKEMÄKI                     RAIMO RITAKORPI

                                  KAIJA KONTTI

 

 

Vapaa-aikalautakunta julistaa yhdistyksille

haettavaksi kunnan myöntämät vuosiavustukset, maaliskuun 26. päivään klo 15.00 mennessä. Hakukaavakkeita saa kunnanvirastolta sekä ladattua kunnan kotisivuilta. Muista merkitä miltä osa-alueelta haette avustusta nuoriso-, kulttuuri- vai liikuntatoimelta.

 

 

Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry

pitää yhdistyksille pienhankkeista tiedotetilaisuuden Osuuspankin kerhohuoneella keskiviikkona 10.3. klo 18.

 

 

Nuorisovintillä perjantaina 26.3. klo 20 alkaen biljardi- ja darts-kilpailut. Järjestää ystävinä yhdessä/Marita.

 

 

ENNAKKOTIEDOTUS

Jämi Areenalla 12.4. 2010 Kenguru Meininkiä.
Liput 5 €, alle 3v. ilmaiseksi.

Lisätietoja lähempänä kunnan kotisivuilta.

 

 

Yrittäjien Sporttipäivä ja SM-hiihdot Jämillä

Tervetuloa yrittäjät koko perheen voimalla Sporttipäivään

Jämille lauantaina 20.3.2010 kello 13.00-17.00

 

Ohjelmassa mm. koiravaljakoita, kisailuja, lumigolfia,

lumikenkävaellusta, lumijumppaa ym.

Katso tarkemmin mukaansatempaava ohjelma www.psyrittajat.fi

 

Osallistumismaksu Sporttipäivään 10€/aikuinen, alle 15v.

ilmaiseksi. Ilmoittautumiset viimeistään 12.3.2010 satakunnan.yrittajat@satakunnan.yrittajat.fi

 

Hiihtojen osallistumismaksu 10€/hiihtäjä. Sprinttihiihdon

maksu 10€/joukkue (joukkueessa 3 hiihtäjää)

Ilmoittautumiset 5.3.2010 mennessä

riikka.saloniemi@pp.inet.fi

 

Kilpailuun voi osallistua yrittäjä, hänen perheenjäsenensä tai hänen työntekijät.

 

 

SUUR-IKAALISTEN SUKUTUTKIJAT ry

 

Järjestää sukututkimusneuvontaa Jämijärven kirjastossa Perjantaina 19.3. klo 12-14 ja perjantaina 16.4. klo 12-14

Tervetuloa joukolla mukaan

terveisin SIS:n hallitus

 

 

MERTSUN KARAOKETÄHTI 2010 -KISA

 

13.3.2010 alkaen klo 13.00

 

Mertsun Karaoketähti kilpailu on yksipäiväinen valtakunnallinen avoin kilpailu kaikille harrastajille.

Osallistumismaksu on 5 €/ kilpailija.

Sekä Lumiveistoskisa, näyttävin pulkkakisa ym. talviriehaa.

Paikalla buffetti ja arvontaa.

Lisätietoja www.kvtl.fi/sivu/mertioranta tai 020 771 8271

 

TAPAHTUMASSA MUKANA www.karaokecentrum.eu

Tervetuloa!

Mertiörannan Kurssikeskus, Vihuntie 21, 38800 JÄMIJÄRVI

Kehitysvammaisten tukiliitto

 

 

 

HYVÄT JÄMIJÄRVELÄISET OMAISHOITAJAT!

Jämijärven Lions Club järjesti viimekesän elomarkkinoiden yhteydessä arpajaiset, joiden tuotto suunnataan jämijärveläisten omaishoitajien virkistäytymiseen. Pyydämmekin omaishoitajia ottamaan yhteyttä Timo Vehviläiseen joko puhelimitse 050-553 4565 (klo 14.00 jälkeen) tai sähköpostilla osoitteeseen timo.vehvilainen@jamijarvi.fi. Samalla voi esittää toiveita ja ehdotuksia, minkälaista virkistäytymistä voitaisiin järjestää tai tukea.

 

Lions Club Jämijärvi

 

 

Satutunnit 2010

Kevään korvilla sadun kiehtovat maailmat valloittavat jälleen Jämijärven kirjastossa seitsemänä perjantaina klo 10-10.45. Satutunneille voi osallistua 3-vuotiaista ylöspäin itsenäisesti ja sitä nuoremmat yhdessä vanhemman kanssa. Tilaisuus on maksuton. Tervetuloa satutunneille!

pe 9.4 Fantasia & Sirkus

pe 16.4 Mauri Kunnas

pe 23.4 Eläinsadut

pe 30.4 Astrid Lindgren

pe 7.5 Tove Jansson

pe 14.5 Nopolan sisarukset

pe 21.5 Pekka Töpöhäntä

Muutokset mahdollisia.

T:Tarinatäti Lelle ja Jämijärven kunta

 

 

Kesäteatteriharjoitukset pääsevät vauhtiin ke 24.3 klo 18.00 keskuskoululla. Etsimme joukkoomme vielä joko juorunkipeää vanhapoika postimiestä tai tohvelisankarin ja teräsmiehen risteyttämää pankinjohtajaa. Myös 80-luvun ”kaunista” rekvisiittaa otetaan mielellään vastaan, sekä auto että mopo. Tule mukaan kokeilemaan teatterin tekemisen hauskuus loistavassa porukassamme! Esitysajat näet jo www.jamijarviseura.fi sekä www.jamimyynti.fi, josta tuttuun tapaan myös lippuvaraukset. Lisätietoja Lelleltä 040 7663 663/ leena.saloniemi@centrum.cz.
Jämijärvi-Seura ry

 

 

Luminen ja pakkasten hellimä talvi on saanut suomalaiset villasukkavillityksen valtaan. Jämijärvi-Seura julistaa kilpailun, jossa haetaan Jämijärvi-villasukkia. Ota siis puikot käteen ja suunnittele mallisi. Tai vaikka kaksi! Kilpailuaikaa on toukokuun loppuun. Ensimmäinen palkinto 70 euroa, toinen ja kolmas villalankoja. Sukista kootaan näyttely kirjastoon sekä julkaistaan teko-ohjeet pdf-tiedostona seuran nettisivuilla. Lisätietoja löydät www.jamijarviseura.fi tai voit kysyä Lelleltä 040 7663 663/ leena.saloniemi@centrum.cz, jolle myös kilpailuun osallistuvat sukat/sukka tulee toimittaa. Kauniita kudonnaisia odotellen!  Jämijärvi-Seura ry

 

 

SYÖTÄVÄN HYVIÄ SALAATTEJA JA LÄMPIMIÄ KASVISLISÄKKEITÄ –KURSSI

 

torstaina 25.3. klo 18.00 keskuskoulun opetuskeittiöllä.

Tule hakemaan uusia vinkkejä salaattien ja lämpimien kasvislisäkkeiden valmistukseen.

 

Ohjaajana Sari Raininko Satakunnan Martoista.

Tarvikemaksu.

 

Tervetuloa!

 

Jämijärven Martat

 

 

Kaipaatko uutta sykäystä liikuntaan sekä vinkkejä ravitsemukseen ja pysyvään painonhallintaan?

 

Tule mukaan Painonhallintaryhmään “Kevyempää tulevaisuutta”

 

Osallistujalla on mahdollisuus onnistua ryhmän tuella tekemään itselleen sopivaa, terveyttä edistävää pysyvää painonhallintaa ja yleiskuntoa kohottavaa elämäntapamuutosta.

Ryhmä kokoontuu maanantaina 22.3.2010

klo 18.00 Jämijärven osuuspankin kerhohuoneella.

Aiheena: Elintapamuutosten vaikutus terveyteen.

 

Onko sinulla metabolinen oireyhtymä?

Luennoi:   Työterveyshoitaja, työnohjaaja Aila Tahvanainen

                             Tuolijumppa

 

Järjestää: Parempi mieli Parempi olo Ry

Yhteistyössä Jämijärven Peruspalvelukeskuksen kanssa

 

 

Kuntatiedote 4/ 10

Aineiston viimeinen jättöpäivä on 29.3.2010

Voit jättää aineiston

-       sähköpostilla, osoitteella jamijarvi@jamijarvi.fi

-       puh. (02) 572 970

-       faksilla numeroon (02) 5729 7151

Seuraava kuntatiedote ilmestyy 6.- 8.4.2010