JÄMIJÄRVEN KUNNAN KUNTATIEDOTE 3/2011

 

Joka talouteen Jämijärvellä jaettava kunnan tiedote

Kunnanvirasto puh 572970 fax 57297151

Sähköpostiosoitteet jamijarvi@jamijarvi.fi

etunimi.sukunimi@jamijarvi.fi

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


LIUKASTUMIS- JA KAATUMISTAPATURMAT

 

Suomalaisille sattuu vuosittain lähes 390 000 kaatumista ja liukastumista, joista lähes puolet johtaa sairaala- tai lääkärinhoitoon. Jokaisena talvikuukautena noin 20 000 suomalaista loukkaantuu ulkona liukastumisen seurauksena. Lievien vammojen lisäksi kaatumiset ja liukastumiset aiheuttavat runsaasti vakavia vammoja, kuten murtumia, nivelten sijoiltaanmenoja ja päävammoja, joista voi seurata pitkäaikaista haittaa. Jää- tai lumikelillä kaatumisten takia yön yli sairaalahoitoon joutuu vuosittain yli 5000 henkilöä.

 

Liukastumisia sattuu aikuisille kaikissa ikäryhmissä lähes yhtä paljon. Kaatumisten määrä lisääntyy huomattavasti iän myötä ja iäkkäille kaatumisen seurauksena syntyvät vammat ovat yleensä vakavampia kuin nuoremmilla. Yleisimmin kaadutaan kotona tai kodin piha-alueella, mutta noin 20 % vakavista kaatumisista sattuu julkisilla liikennealueilla. Jalankulkijan kannalta vaarallisin keli on, kun jäisen pinnan päälle sataa kuivaa pakkaslunta tai kun jään pinnalle muodostuu vesikalvo jään sulaessa.

 

Suomen talviolosuhteissa kevyen liikenteen väylien sekä tie- ja piha-alueiden kunnossapito on ensiarvoisen tärkeää kaatumisten ja liukastumisten vähentämiseksi.

 

Vinkki:

Hiekoitushiekkaa ja kenkien liukuesteitä pitäisi olla helposti saatavilla.

 

Kimmo Vaani, valistusmestari

etunimi.sukunimi@satapelastus.fi

www.satapelastus.fi

044 701 7455

 

 

 

 

NUORTEN TYÖLLISTÄMINEN KESÄLLÄ 2011

 

Kunta työllistää kahden viikon ajaksi jämijärveläisiä

1992 – 1996 syntyneitä nuoria omissa työkohteissaan. Työjaksolta maksetaan palkkaa 200 euroa.

 

Jätä vapaamuotoinen työhakemus 30.4.2011 mennessä osoitteella Jämijärven kunta, kunnanhallitus,

Peijarintie 5 A, 38800 Jämijärvi.

Mainitse hakemuksessasi, missä kohteessa haluat toimia ja mihin aikaan kesästä. Lisätietoja saat

puh. 5729 7101/Anne Ranta.

 

Henkilön, joka on työllistynyt yritysten kesätuen tai muun tahon kautta, ei ole mahdollista päästä tämän työllistämisen piiriin.

 

Kunnanhallitus

 

 

 

 

A. UUSIEN OPPILAIDEN KOULUUN ILMOITTAUTUMINEN

 

Kouluun ilmoitetaan kaikki vuonna 2004 syntyneet lapset sekä muut oppivelvolliset lapset, jotka

syksyllä ovat aloittamassa koulunkäynnin

Jämijärven peruskouluissa.

 

Pyydämme ilmoittamaan uudet oppilaat lukuvuodelle 2011- 2012 sivistystoimistoon pe 18.3.2011 mennessä puhelimitse numeroon 02- 57297 301/Ritva Mäkinen.

                       

Anomukset koulunkäynnin aloittamisenlykkäämisestä tai alaikäisen lapsen kouluun pääsemiseksi tulee toimittaa asianmukaisin lausunnoin varustettuna 18.3.2011 mennessä sivistyslautakunnalle osoitettuna, osoite

Jämijärven kunnan sivistyslautakunta,

Peijarintie 5 A, 38800 JÄMIJÄRVI.

 

Henkilö, joka tarjoaa kouluun toisen lasta, on esitettävä selvitys siitä, että lapsi on hänen kasvattilapsensa tai että hän muulla perusteella on tullut lapsen huoltajaksi.

Myöhemmin tapahtuvasta kouluun tutustumisesta ja koulutulokkaiden vanhempainillasta ilmoitetaan kirjeitse jokaiselle ilmoittautuneelle tarkemmin.

* * *

B. ESIOPETUKSEEN ILMOITTAUTUMINEN

Esiopetusta järjestetään Pääskyn päiväkodilla ja Tykköön esikoulussa. Pääskyn päiväkodissa tapahtuvaan esiopetukseen tulevat ensisijaisesti ne lapset, joilla on päivähoidon tarvetta. Esiopetukseen ilmoitetaan vuonna 2005 syntyneet lapset. Kuljetus järjestetään alkuopetuksen kuljetusperusteiden mukaan.

* * *

C. LASTEN PÄIVÄHOITOPAIKAT 1.8.2011 ALKAEN

haettavina. Päivähoitoon haku koskee kunnalliseen päivähoitoon tulevia uusia lapsia. Samalla kunnallisessa päivähoidossa jo olevat voivat hakea hoitopaikan vaihtamista.

* * *

 

D. KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA    

Koululaisten iltapäivätoimintaa järjestetään Pääskyn päiväkodilla ja Tykköön esikoulun tiloissa tarpeen mukaan. Toiminta on tarkoitettu 1-2 luokan oppilaille sekä kaikkien vuosiluokkien erityisopetukseen otetuille tai siirretyille oppilaille.

 

Esiopetuksen ja päivähoidon ilmoittautumis-/hakemuslomakkeen saa Pääskyn päiväkodilta, Tykköön esikoulusta sekä koulutoimistolta. Hakemuksia otetaan vastaan edellä mainituissa paikoissa 18.3.2011 saakka. Lisätietoja B-D kohtiin antavat: Pääskyn päiväkoti /Marianne Sairio 040-5793 263 tai

Tykköön esikoulu ja perhepäivähoito / Susanna Luomaniemi  040 -5481 581.

 

 

Sivistyslautakunta  

 

 

 

 

EDUSKUNTAVAALIT 2011

JÄMIJÄRVEN KUNNASSA

 

Eduskuntavaalien vaalipäivä on sunnuntai 17.4.2011

Äänestyspaikka on Jämijärven keskuskoulu, Koulutie 6.

Äänestysaika on kello 9.00-20.00.

                                                                                                                                   

Ennakkoäänestys  toimitetaan 6.4. – 12.4.2011.

Ennakkoäänestyspaikka on valtuuston kokoushuone kirjaston alakerrassa, osoite Koulutie 2 B.

Ennakkoäänestyspaikka on avoinna

maanantai-perjantai kello 10.00-18.00

lauantai-sunnuntai kello 10.00-16.00

 

Äänestäjä on velvollinen esittämään vaalitoimitsijalle selvityksen henkilöllisyydestään.

 

Kotiäänestykseen oikeutetun on kirjallisesti tai puhelimitse ilmoitettava keskusvaalilautakunnalle halukkuudestaan äänestää kotonaan ennakolta

viimeistään tiistaina 5.4.2011 ennen kello 16.00.

 

Lisätietoja äänestyksestä sekä kotiäänestyslomakkeita saa kunnan keskusvaalilautakunnalta

os. Peijarintie 5 A 38800 JÄMIJÄRVI puh. 572970 tai keskusvaalilautakunnan sihteeriltä puh. 57297103.

 

Jämijärvellä 25.2.2011

 

JÄMIJÄRVEN KUNNAN KESKUSVAALILAUTAKUNTA

 

 

 

 

VETERAANIKUNTOUTUS

 

Jämijärven kunnanhallitus julistaa rintamatunnuksen omaavien sekä kotirintamaolosuhteissa toimineiden henkilöiden haettavaksi kunnan  järjestämän kuntoutuksen.

Hakulomakkeita saa kunnanviraston keskuksesta. Hakemukset tulee palauttaa 31.3.2011 mennessä, osoite: Jämijärven kunta, Peijarintie 5 A,

38800 Jämijärvi.

Tiedustelut puh. 02-5729 7101 Anne Ranta.

 

 

 

TOIMINTA-AVUSTUSTEN HAKEMINEN

 

Jämijärven kunnanhallitus julistaa vuoden 2011 veteraani-, eläkeläis- ja lapsityöjärjestöjen toiminta- ja kannatusavustukset haettavaksi. Hakemuslomakkeita saa kunnanviraston keskuksesta. Hakemuslomakkeet  tulee palauttaa 31.03.2011 mennessä, osoite Jämijärven kunta, Peijarintie 5 A, 38800 Jämijärvi.

 

 

 

KYLÄRAHA

Jämijärven maaseutulautakunta julistaa v. 2011 kylärahan haettavaksi. Raha on tarkoitettu keskustaajaman ulkopuolella kylien toiminnasta vastaaville jämijärveläisille tahoille (kyläyhdistykset yms). Rahaa voi hakea sekä toimintaan että investointeihin. Vapaamuotoiset hakemukset on toimitettava Jämijärven maaseutulautakunnalle viimeistään 18.3.2011. Liitteeksi tarvitaan yhdistyksen toimintakertomus vuodelta 2010. Niiden hakijoiden, jotka saivat kylärahaa v. 2010, on lisäksi tehtävä selkoa siitä, miten viime vuoden rahat on käytetty. Lisätietoja maaseutusihteeriltä.

 

Jämijärven maaseutulautakunta

 

 

 

 

Viljelijöiden tukihakukoulutus

Kevään tukihakukoulutus järjestetään Jämi Areenalla torstaina 07.04.2011 klo 10:00-14:00. Tilaisuus on yhteinen Honkajoen, Jämijärven, Kankaanpään, Karvian ja Lavian viljelijöille.

Kahvitarjoilu. Tilaisuus on ilmainen.

Ilmoittautumiset oman kunnan maaseututoimistoon viimeistään 28.03.

Järjestäjinä em. kuntien maaseututoimistot ja tuottajajärjestöt, Satakunnan ELY-keskus, MTK Satakunta sekä ProAgria

Satakunta.

Tervetuloa!

 

 

Sähköisen tukihaun koulutus

Kevään tukihakemukset voi parin edellisvuoden tapaan jättää myös sähköisesti. Asioimalla sähköisesti vältät jonottamisen ja tallennusvirheiden mahdollisuus jää pois. MTK Satakunta järjestää sähköisestä asioinnista koulutustilaisuuden Jämijärven keskuskoulun ATK-luokassa keskiviikkona 6.4.2011 klo 18:30.

Ilmoittaudu maaseutusihteerille viimeistään 28.3. Mukaan mahtuu 16 ensimmäiseksi ilmoittautunutta jämijärveläistä viljelijää. Jos sinulla ei ole vielä omaa VIPU käyttäjätunnusta, hae käyttöoikeudet hyvissä ajoin ennen koulutusta maaseututoimistosta.

Koulutus on maksuton.

 

MTK Satakunta                                                             Jämijärven maaseutulautakunta

 

 

 

 

Kirjaston aukioloajat:

 

ma                 14 – 19

ti                    10 -  15

ke                  14 – 19

to                   14 – 19

pe                  10 – 16

 

Satakirjastojen uutta kirjastokorttia jaetaan maksutta huhtikuun loppuun asti.

Tämän jälkeen kortin uusimisesta peritään maksu.

 

Kortti voidaan ottaa vanhojen korttien rinnalle tai ainoaksi

kirjastokortiksi.

Kortin uusiminen ei kirjastoasioinnin kannalta ole kuitenkaan välttämätöntä.

Uudet kortit on hankittu opetusministeriön rahoituksella.

 

 

 

 

Teatteriretki Poriin

 

Väliajalla voit kuvauttaa itsesi Taikamatolla!!

Kankaanpään kaupunki ja Jämijärven

kunta järjestävät teatteriretken Poriin 6.4

Lähtö Jämijärveltä klo 16.10 (Neste)

Lähtö Kankaanpäästä klo 16.30 (Matkahuolto)

Liput 22€, sis. lipun ja matkat

Ilmoittaudu 15.3 mennessä Mirkalle: 044 577 2214 tai

mirkka.ruohonen@kankaanpaa.fi

 

Porin Teatterin uutuusnäytelmä vie koko perheen

itämaisen mystiikan ja Tuhannen ja yhden yön

satujen maailmaan. Satu taikalampusta on täynnä

huumoria, vauhtia ja jännitystä!

 

Lipputuotto Unicefille!!

 

 

PIKKU-ITÄVALTA VUOKRATTAVISSA JÄMIKESKUKSESTA P. 040 573 6120

 

Päiväkokous                                                                  80 €

Kokous+sauna (enintään 6 h)                                     100 €

1 vrk                                                                               200 €

viikonloppu pe klo 16.00 – su  klo 12.00                  300 €

1 viikko pe klo 16.00 – pe klo 12.00                          650 €

 

SESONKIAIKOINA KOROTETTU HINNASTO

LOPPIAINEN, TALVILOMAT, PÄÄSIÄINEN, VAPPU, HELATORSTAI, KOULUNPÄÄTÖS, JUHANNUSVIIKKO, HEINÄKUU, ELOKUU, PYHÄINPÄIVÄ, ITSENÄISYYSPÄIVÄ, JOULU, VÄLIPÄIVÄT, UUSI VUOSI, SUURTAPAHTUMAT.

 

Päiväkokous                                                                  100 €

Kokous+sauna (enintään 6 h)                                     150 €

1 vrk                                                                               300 €

viikonloppu pe klo 16.00 – su klo 12.00                   500 €

1 vko pe klo 16.00 – pe klo 12.00                              900 €

 

Näinä aikoina PÄÄSÄÄNTÖISESTI myydään ainoastaan viikkoa

perjantai klo 16.00 – perjantai klo 12.00

 

Muita hinnaston vaihtoehtoja sesonkiaikana voi kysyä

viikkoa ennen varattavaa ajankohtaa.

 

Jämijärven kunnan omille asukkaille,

yhdistyksille, joiden kotipaikkakunta on Jämijärvi ja

kunnan henkilökunnalle, sekä kuntayhtymille,

joissa Jämijärvi on mukana vuokraushinnat ovat -30 %.

 

Hinnat sisältävät pesuaineet, wc yms. paperit.

Vuodevaatteet, pyyhkeet ym. on majoittujalta itseltään.

Vuodevaatteet 15 €/hlö, pedattuna 20 €/hlö.

 

Huoneet ovat käytössä klo 16.00 alkaen ja

luovutettava siivottuina viimeistään klo 12.00.

 

Siivouksen hinta tulee vuokrahinnan päälle,

jos se on tilattu tai huonosti itse tehty.

Siivous 150 € (sis. alv.)

Vuokrat sisältävät 9 % alv.

 

 

 

NUORISOVINTILLÄ YÖKAHVILA

18.3.2011 KLO 19-24

 

-         ILLAN AIKANA RATKOTAAN 8-PALLO BILJARDIMESTARI 2011

-         TARJOILUA

-         MUKAVAA YHDESSÄ OLOA

 

JÄRJ. VAPAA-AIKATOIMI JA SEURAKUNTA

 

 

 

 

UNICEF ANNA JA TOIVO NUKKEJA MYYNNISSÄ HIIHTOTUNNELILLA

 

VÄHIMMÄISMAKSU 20€, ENEMMÄNKIN SIIS SAA LAHJOITTAA…

JÄMIJÄRVELLÄ MYYTÄVÄT NUKET OVAT SPESIAALI NUKKEJA, KOSKA NIILLÄ ON PÄÄLLÄ SUOMI-VERKKARI HENKISET VAATTEET,

JOISSA JÄMIN LOGO.

TUOTTO KOKONAISUUDESSAAN UNICEFILLE!

 

 

 

 

KUTSUMME KAIKKI JÄMIJÄRVELÄISET YHDISTYKSET NUORISOVINTILLE MA 21.3.2011 KLO 18.00 PALAVERIIN,

JOSSA KÄSITELLÄÄN TULEVAISUUDEN LINJAUKSIA, KUTEN ISOJEN TAPAHTUMIEN JÄRJESTÄMISIÄ.

 

TERVETULOA!

 

 

KUNTOVIHOT OVAT POSTILAATIKKOIHIN VAIHDETTU, NYT UUDELLA INNOLLA NIITÄ TÄYTTÄMÄÄN! VIIME VUODEN KUNTOVIHOISTA SUORITETAAN ARVONTA SEURAAVASSA LAUTAKUNNAN KOKOUKSESSA.

 

Vihkojen paikat:

1. Palokosken koulu      

2. Vihu Kuninkaanlähteen th     

3. Lahden th                 

4. Mutkalan teollisuusalue          

5. Raharinne                               

6. Sipilän lenkki                           

7. Mertiönperä                            

8. Ahola Rajalahden th

9. Niiniharjun laavu

10. Mielahti

11. Kontti Lamminperän th

12. Ruupanperä Lammi th

13. Tykköön koulu

14. Kuusijoki

15. Suurimaan koulu

16. Rannanperän th

 

 

 

 

JÄMIJÄRVEN VPK:N NAISOSASTO JÄRJESTÄÄ NAISILLE SUUNNATUN

 KODIN PALOTURVALLISUUSPÄIVÄN PALOASEMALLA

 LA 2.4.2011 KLO 11.00-14.00.

PÄIVÄN AIKANA TUTUSTUTAAN ALKUSAMMUTUSVÄLINEISIIN JA

 OPETELLAAN KÄYTÄNNÖN TAITOJA.

 

NYT KAIKKI NAISET ROHKEASTI KARTUTTAMAAN TIETOJA JA TAITOJA.

ILMOITTAUTUA VOI SÄHKÖPOSTILLA mervi.pihlajamaki@student.samk.fi

TAI PUHELIMITSE 040-5500100.

PÄIVÄ ON OSALLISTUJILLE MAKSUTON JA MUKAAN MAHTUU 30 ENSIMMÄISTÄ ILMOITTAUTUJAA.

 

TERVEISIN

JÄMIJÄRVEN VPK:N NAISOSASTO

 

 

 

HERNEKEITTOA

MYYDÄÄN

LÄHETYSTYÖN HYVÄKSI

LASKIAISTIISTAINA 8.3.2011

KLO 9.30 ALKAEN

OP:N KERHOHUONEELLA

 

TERVETULOA!

 

Jämijärven seurakunta/Lähetystyö

 

 

 

Onko järjestyksenvalvoja-korttisi voimassaoloaika päättynyt tai päättymässä?

Ei hätää, järjestämme Palokosken koululla

lauantaina 16.4.2011 klo 9-17 JÄRJESTYKSENVALVOJAKOULUTUKSEN KERTAUSPÄIVÄN (8h)

Kertauspäivä maksaa 80€.

Lisätietoja kouluttajalta, Ari-Pekka Valtti

puh. 044-9912929.

Ilmoittaudu soittamalla 040-5349625/ Heli Leppänen.

Ota omat eväät mukaan.

Puls tarjoaa kahvit.

 

Järj. Palokosken Urheilu- ja Liikuntaseura ry.

 

 

 

JÄMIJÄRVEN RESERVIUPSEERIKERHO RY

 

Kevätkokous tiistaina 12.4.2011 klo 19.00

Lomahotelli Jämillä.

 

Käsitellään sääntömääräiset asiat.

 

Tervetuloa!

 

Hallitus

 

 

Kiitos kaikille, jotka osallistuivat Jämijärven Joulu 2010 lehden kuvakilpailuun.

 

Tässä kilpailun oikeat vastaukset:

1. Matti Peurala                                         14. Kauko Kuusikko

2. Ilkka Koskinen                                      15. Jukka Sillanmäki

3. Auli Ranta                                              16. Paula Kenttä

4. Sanni Luomahaara                                 17. Lotta Salmela

5. Kirsti Yli-Rämi                                       18. Pasi Alkkiomäki

6. Erkki Linna                                            19. Osmo Tahvanainen

7. Nina Niemi                                            20. Raija Vallila

8. Sisko Kauramäki                                   21. Heikki Ränsi

9. Olli Seppälä                                           22. Juhani Jukola

10. Irja Kuusiniemi-Frigård                        23. Anneli Kujansuu

11. Kari Jokisalo                                       24. Kristiina Kotaoja

12. Elisa Viikeri                                         25. Matti Leppihalme

13. Voitto Knuuttila

 

Arvonnassa onni suosi seuraavia henkilöitä:

Kauko Alarotu, monitoimityökalu

Merja Alarotu, ruokailuvälinesetti

Seppo Sjöman, juomapullovyö

Jämijärven Miilunvartijat ry

 

 

 

Jämijärven Martat järjestää

 

Kokataan yhdessä –kurssin

 

Keskuskoulun opetuskeittiöllä 6-12 vuotiaille lapsille yhdessä aikuisen kanssa  

(äiti, isä tai vaikkapa mummi tai kummi).

 

Kokoontumiskerrat ovat maanantaisin 11.4, 18.4. ja 2.5. kello 17.00.

Mukaan mahtuu 8 ensin ilmoittautunutta kokkausparia.

Hinta kokkausparilta 15 € (sis. kaikki kolme kertaa ja raaka-aineet).

Kurssin vetäjänä toimii Sari Raininko Satakunnan Martoista.

Ilmoittautumiset Pirjolle 4.4. mennessä

puh. 040 547 0363 klo 15.00 jälkeen.

 

 

 

Nyt on aika siivota nurkat ja vintit
ja pistää itselle tarpeeton tavara kiertoon.

Tykköön kylätalolla 
vappuaattona 30.4. 2011  klo 10.00 - 16.00

KIRPPIS

Kylätalossa 16 myyntipöytää, 10 euroa/pöytä.
Ulkoalueella voit myydä peräkärryltä
tai vaikkapa auton perästä tavaraa, 5 euroa/paikka.
Paikkavaraukset sähköpostitse timos@tykkoo.com

 tai puh. 044 5474516.

Pistäpä päivä muistiin ja kurvaa silloin Tykköön aitoille!

Tarkemmin tietoa seuraavassa kuntatiedotteessa
 ja nettisivuillamme www.tykkoo.com

 

Tykköön koulupiirin kyläyhdistys ry.

 

 

 

 

Kuntatiedote 4/2011 

Aineiston viimeinen jättöpäivä on 4.4.2011
Voit jättää aineiston

sähköpostilla, osoitteella jamijarvi@jamijarvi.fi

puh. (02) 572 970

faksilla numeroon (02) 5729 7151

Seuraava kuntatiedote ilmestyy 8-12.4.2011