In English
China

Tarjouspyyntö kiinteistöjen ja liikuntapaikkojen hoitamisesta

Jämijärven kunnan tekninen toimi pyytää tarjouksia kiinteistöjen ja liikuntapaikkojen hoidosta 1.8.2017 alkaen. Tarjouspyyntöasiakirjat ovat noudettavissa teknisestä toimistosta tai tulostettavissa kunnan kotisivuilta 20.4.2017 lukien. Hankintailmoitus on julkaistu julkisten hankintojen ilmoituskanavalla (HILMA) 19.4.2017 (www.hankintailmoitukset.fi)

TARJOUSPYYNTÖ

Jämijärven kunnan tekninen toimi pyytää tarjouksia kiinteistöjen ja liikuntapaikkojen hoidosta 1.8.2017 alkaen. Tarjouspyyntöasiakirjat ovat noudettavissa teknisestä toimistosta tai tulostettavissa kunnan kotisivuilta 20.4.2017 lukien. Hankintailmoitus on julkaistu julkisten hankintojen ilmoituskanavalla (HILMA) 19.4.2017 (www.hankintailmoitukset.fi)

Tarjoukset tulee toimittaa Jämijärven kunnan tekniseen toimistoon 29.5.2017 klo 12.00 mennessä, osoitteella Jämijärven kunta / tekninen toimi, Peijarintie 5 A, 38800 JÄMIJÄRVI. Kuoreen merkintä ”KIINTEISTÖJEN HOITOTARJOUS”.

Lisätietoja: kiinteistöt rakennuspäällikkö Pentti Virtanen p. 040 732 1678 ja liikuntapaikat vapaa-aikasihteeri Jonna Haavisto p. 0500 591 772

Jämijärven kunnan tekninen toimi pyytää Teiltä tarjousta seuraavien kiinteistöpalvelujen hoitamisesta:

  • teknisten järjestelmien hoito
  • kiinteistöhuolto
  • kunnossapito
  • erityislaitehuolto
  • kiinteistöihin kuuluvien ulkoalueiden (päällyste- ja kasvialueet) hoito 
  • liikuntapaikat

Kiinteistöt, joihin palvelu ostetaan, on kuvattu liitteissä 1, 2, 3A ja 3B. Kiinteistöjen yhteenlasket-tu kerrosala on 12013 m² ja kokonaistonttiala on noin 616 00 m². Sijainti ja hoitoalueet käyvät ilmi liitteen 4 kartoista.

LIITTEET ja koko tarjouspyyntö löytyy pdf muodossa klikkaamalla tästä.

Tarjotun palvelun tulee olla tarjouspyyntöasiakirjojen mukainen. Tarjous tulee tehdä koko-naistarjouksena, osatarjouksia ei oteta huomioon. 

Tarjous tulee antaa kiinteänä hintana 31.7.2021 asti, jonka jälkeen tarjoushintaa voidaan tarkistaa elinkustannusindeksin muutoksen mukaisesti. 

Tarjoajan on lisäksi hyväksyttävä kuukausittaisen korvauksen muuttaminen, jos tarjoajan hoito-alueella kohteisiin tulee muutos hoitotarpeeseen (kohteen purku, saneeraus tai kohteen omistuk-sen muuttuminen yms.)

Kiinteistöjen hoidosta tehdään sopimus neljäksi (4) vuodeksi + yksi (1)optiovuosi. Sopimus tehdään ajankohdaksi 1.8.2017- 31.7.2021. Optiovuoden käytöstä sovitaan neljännen sopimus-vuoden huhtikuussa (4/2021), mikäli osapuolet pääsevät sopimukseen mahdollisesta hinnan tar-kastuksesta. 


 

Jämijärvi - Satakunnan helmi

Pikkuvaakuna

Jämilogo


Jämin
Matkailuneuvonta
jami.fi

 Suomifinland100-banneri netti 200 px

Toteutus JJ-Net Group Oy