Jämijärven kunta

Pieni ja lennokas Jämijärvi on runsaan 1700 asukkaan vireä kunta Pohjois-Satakunnassa. Liikunta- ja harrastusmahdollisuudet ovat monipuoliset sekä kesällä että talvella, järjestötoiminta on aktiivista ja pienen kunnan elämä käytännönläheistä, joustavaa ja vaihtelua tarjoavaa.

 

Jämijärven kunta hakee

 Teknistä johtajaa

 Jämijärven kunnassa on haettavana teknisen johtajan virka. Tekninen johtaja toimii teknisen toimialan toimialapäällikkönä vastaten palvelujen johtamisesta, taloudesta ja toiminnan kehittämisestä.

Tekninen johtaja toimii teknisen lautakunnan esittelijänä. Lautakunnan tehtävänä on mm. kaavoituksen ja maankäytön, kunnan rakennusten ylläpidon, teiden ja katujen kunnossapidon järjestäminen sekä pihojen ja alueiden hoidon, ulkoilu- ja viheralueiden hoidon, maa- ja metsäalueiden hoidon, yhdyskuntatekniikan suunnittelun, rakennusvalvonnan, rakentamisen ja ylläpidon järjestäminen.

Kunnan johtoryhmän jäsenenä tekninen johtaja osallistuu aktiivisesti koko kunnan toiminnan kehittämiseen yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Teknisen johtajan esimiehenä toimii kunnanjohtaja.

Viran menestyksellisen hoitamisen katsotaan edellyttävän seuraavia kelpoisuusehtoja:

 

  • Teknisen alan korkeakoulututkinto tai vastaava aiempi opintoasteen tutkinto
  • Hyvä suomen kielen kirjallinen ja suullinen taito
  • Kokemus käytännön työtehtävistä ja suunnittelutehtävistä viran tehtäväkentällä
  • Kokemus hallinnollisista tehtävistä viran tehtäväkentällä
  • Kokemus toimimisesta kuntaympäristössä
  • Hyvät IT-valmiudet
  • Yhteistyökyky, asiakas- ja sidosryhmälähtöisyys sekä neuvottelutaito

Lisäksi arvostetaan kykyä visioida ja luoda uutta, näyttöjä kehittämistyöstä, taloushallinnollisesta osaamista, muuta kielitaitoa, viestinnällisiä valmiuksia, johtamisvalmiuksia, osoitettua paineensietokykyä, hankintalain tuntemusta, tilaaja- ja sopimusosaamista.

Lisäksi edellytetään ajokorttia ja oman auton käyttömahdollisuutta.

Virkasuhde alkaa 1.4.2021 tai sopimuksen mukaan. Tehtävään valitun on ennen valinnan vahvistamista toimitettava hyväksyttävä todistus terveydentilastaan. Tehtävässä on kuuden (6) kuukauden koeaika.

Tehtävän palkkauksessa noudatetaan TS:ä. Hakijoiden toivotaan esittävän palkkatoiveensa.

Kirjalliset hakemukset pyydetään toimittamaan 29.1.2020 klo 12.00 mennessä osoitteeseen jamijarvi@jamijarvi.fi.

Lisätietoja: kunnanjohtaja Markus Ojakoski, markus.ojakoski@jamijarvi.fi, puh. 040 509 4542

Työpaikan osoite Peijarintie 5A, 38800 JÄMIJÄRVI, www.jamijarvi.fi.