Siirry sisältöön

Hyvinvointikyselyn yhteenveto

Kuntalaisen hyvinvointi on kuntien tärkein tavoite, joka on kirjattu kuntalain 1 §:ään. Hyvinvointi merkitsee jokaiselle kuntalaiselle erilaisia asioita. Kuntien laaja tehtäväkenttä takaa kuitenkin monipuolisen alustan, jossa asukkaiden hyvinvointia edistetään.

Hyvinvointikysely toteutettiin hyvinvointitoimialan puolesta, jossa tavoitteena oli kerätä kuntalaisten näkemyksiä toimialan sektorin kehittämisestä. Kyselyllä kerättiin tietoa nykytilasta ja kehittämiskohteista.

Kysely toteutettiin sähköisessä muodossa 9.8.2021-22.8.2021 välisenä aikana. Kyselyyn vastauksia saatiin 72kpl.

Kyselystä saatuja tuloksia hyödynnetään toimintasuunnitelman laadinnassa tulevaisuudessa.

Toimiala kuuluu hyvinvointilautakunnan alaisuuteen, jonka tehtävänä on nuorisopalvelujen, liikuntapalvelujen ja kulttuuripalveluiden hoitaminen ja järjestäminen. Lisäksi toimiala vastaa nuorten vaikuttajaryhmän, vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston toiminnasta, kunnan hyvinvoinnin suunnittelusta ja koordinoinnista hyvinvointia ja terveyttä koskevissa asioissa.

 

Alla olevasta linkistä pääset tarkastelemaan kyselyn yhteenvetoa

Hyvinvointikyselyn yhteenveto