Siirry sisältöön

Vesienhoitosuunnitelmien päivittämiseen vuosille 2028-2033 tähtäävä työohjelma, aikataulu ja vesienhoidon keskeiset kysymykset ovat saatavissa vesienhoitoalueittain Ymparisto.fi/vaikutavesiin/vesienhoito -verkkosivulla. Jokainen voi antaa palautetta 17.6.2024 asti. Verkkosivulta löytyvät tarkemmat ohjeet palautteen antamiseksi. Palaute toivotaan ensisijaisesti lausuntopalvelu.fi -verkkopalvelun kautta tai sen voi toimittaa sähköisesti tai kirjallisesti asianomaisen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kirjaamoon.

Arbetsprogrammet och tidsplanen för uppdateringen av förvaltningsplanerna 2028–2033 för de olika vattenförvaltningsområdena och de centrala vattenvårdsfrågorna i arbetet finns på webbsidan miljo.fi/paverkavatten/vattenvard. Respons kan ges fram till den 17 juni 2024. På webbsidan finns närmare anvisningar om hur man ger respons. Responsen lämnas i första hand via webbtjänsten utlåtande.fi. Alternativt kan responsen sändas in elektroniskt eller per post till registraturen vid den berörda närings-, trafik- och miljöcentralen.

Linkki suomenkieliseen versioon: https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=33b9d8a6-fdaf-4f0d-b4e4-08be35b65bdb
Länk till svensk version: https://www.lausuntopalvelu.fi/SV/Proposal/Participation?proposalId=33b9d8a6-fdaf-4f0d-b4e4-08be35b65bdb&proposalLanguage=9ff64fe9-04da-4471-9f0c-3f2016e71b4f