Jämijärven kunta
Lounais-Suomen aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1
momentin nojalla Satakunnan kuntien alueella kaikki sisä- ja ulkotiloissa
järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin
osallistuu yli 50 (viisikymmentä) henkilöä.
 
Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan kuitenkin
järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu yli
50 (viisikymmentä) henkilöä edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan
varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden
ja hyvinvoinnin laitoksen 21.9.2020 antamaa ohjetta (liite 1).
Määräys on voimassa ajalla 1.11.–30.11.2020.