Jämijärven kunta

Kysely on avoinna kuntalaisille 23.8.-8.9.2019.

Kysely on päättynyt.

Tämän kuulemisen tarkoituksena on saada kuntalaisten ajatuksia siitä, millainen investointi kuntaan tehdään koulun ympärille. Kuulemisen tulokset eivät ole sitovia työryhmän päätöksenteossa.
Koulun hankesuunnittelussa on ollut tarkoituksena selvittää päiväkodin, esikoulun ja koulun yhdistämisen lisäksi kirjaston sekä muiden kunnan palveluiden lisääminen samaan rakennukseen. Palveluiden yhdistäminen toisi synergiaetua monessa suhteessa. Rakennuksen käytön maksimointi olisi tällöin huippuluokkaa ja mahdolliset sijaisjärjestelyt kunnan henkilöstön välillä helpottuisivat.
Pedagogisesti paikka luo mahdollisuuksia monipuoliselle toiminnalle ja avaa mahdollisuuksia elinkaarimallin elinikäisen oppimisen edelläkävijäksi. Sijainti erittäin lähellä hoivalaitosta tuo mahdollisuuden uudenlaiselle yhteistyölle.