Siirry sisältöön

Ruoppauksista ja niitoista ilmoittamiseen tulee 15.5.2023 muutoksia. Tästä alkaen ilmoitus tehdään aluehallinnon asiointipalvelussa.

Sähköinen asiointipalvelu

Uudella lomakkeella voi ilmoittaa täysin sähköisesti ruoppauksista tai niitoista. Asiointipalvelussa voi lisätä kaikki tarvittavat liitteet. Myös ruoppausalan ja läjityspaikan voi merkitä suoraan kartalle. Samalla voi tarkastella mm. kartta-alustalla suojelu- ja pohjavesialueita. Lomakkeen uudistamisella on pyritty helpottamaan ilmoitusmenettelyä ja kaikki tarvittavat tiedot on mahdollista ilmoittaa kerralla. Järjestelmä vaatii vahvan tunnistautumisen.

Kunnille ilmoitus tulee tiedoksi suoraan järjestelmän kautta ja menee kunnan kirjaamoon. Kuntia kehotetaan neuvomaan asiakkaita käyttämään uutta asiointipalvelua.

Asiointipalvelun osoite on https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/fi/palvelut

Lisää aiheesta:

Rantojen kunnostus (vesi.fi)

Ruoppauksesta ilmoittaminen uudistuu – mikä muuttuu? (tiedote 15.5.2023)
Anmälan om muddring förnyas – vad ändrar? (meddelande 15.5.2023)

Lisätietoa:

Ympäristöasioiden asiakaspalvelu
0295 020 900