Jämijärven kunta
Satakunnan maakuntahallitus hyväksyi vastineet Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 valmisteluvaiheen palautteeseen.

Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 valmisteluvaihetta koskevia lausuntopyyntöjä
lähetettiin Satakunnan kuntien ja naapurikuntien lisäksi noin 45 eri taholle. Kaikki
Satakunnan kunnat antoivat lausunnon kaavasta, naapurikunnista saapui kolme lausuntoa
ja lisäksi maakuntahallitukselle osoitettiin muiden tahojen toimesta noin 25
lausuntoa tai vastausta. Voit lukea tiedotteen tästä linkistä.