Siirry sisältöön

Aluevaalit Jämijärven kunnassa

Tammikuun 23. päivänä 2022 toimitettavissa aluevaaleissa valitaan Satakunnan hyvinvointialueen aluevaltuuston valtuutetut ja heille varavaltuutetut toimikaudeksi 1.3.2022–31.5.2025.

Aluevaaleissa ehdolle asettuneet näet täältä.

 

Ennakkoäänestys 12.-18.1.2022

Yleisenä ennakkoäänestyspaikkana toimii Jämijärven keskuskoulu, käyntiosoite Koulutie 6.

Ennakkoäänestyspaikka on avoinna:

12.-14.1. keskiviikko-perjantai klo 12.00-17.00
15.-16.1. lauantai-sunnuntai klo 12.00-14.00
17.-18.1. maanantai-tiistai klo 12.00-17.00

 

Kotiäänestys

Kotiäänestyksessä saa äänestää äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen.

Kotiäänestystä tarvitsevan on ilmoitettava siitä kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään 11.1.2022 ennen klo 16.00 keskusvaalilautakunnalle, osoite Peijarintie 5 A, puhelin 040 769 9189.

Ilmoittautumislomakkeen löydät täältä: https://vaalit.fi/aanestaminen-kotona

Kotiäänestys tapahtuu ennakkoäänestysaikana. Tarkka ajankohta ilmoitetaan äänestäjälle myöhemmin.

 

Vaalipäivän äänestys

Vaalipäivän äänestys toimitetaan sunnuntaina 23.1.2022 kello 9.00–20.00 Jämijärven keskuskoululla, os. Koulutie 6.

 

Koronaohjeita äänestäjille

 • Pidä riittävä etäisyys muihin ihmisiin.
 • Huolehdi käsien puhtaudesta. Käytä käsihuuhdetta.
 • Käytä äänestyspaikalla kasvomaskia tai kasvovisiiriä, jos se on mahdollista.
 • Jos haluat, voit tuoda mukana oman kynän.
 • Jos sinulla on hengitystieoireita, odota niiden paranemista ennen kuin äänestät ennakkoon.

Henkilöllisyyden tarkastaminen äänestyspaikalla:

 • Ojenna henkilöllisyystodistuksesi vaalivirkailijan ilmoittamaan paikkaan.
 • Käytä käsihuuhdetta.
 • Jos vaalivirkailija pyytää sinua poistamaan maskin, ota maski kasvoiltasi tarttuen korvalenkkeihin molemmin puolin.
 • Pidä maskia lenkeistä koko tarkastuksen ajan.
 • Kun saat vaalivirkailijalta luvan, pue maski yllesi varoen koskemasta kasvojasi.
 • Käytä käsihuuhdetta. Laita henkilöllisyystodistuksesi talteen.

Lisää koronaan liittyviä ohjeita täällä.

Keskusvaalilautakunta

Keskusvaalilautakunta
Peijarintie 5 A
38800 Jämijärvi

Keskusvaalilautakunnan sihteeri
Noora Nieminen
puh. 040 830 4943
noora.nieminen(at)jamijarvi.fi

Keskusvaalilautakunnan varasihteeri
Sirpa-Liisa Ritakorpi
puh. 040 772 9858
sirpa-liisa.ritakorpi(at)jamijarvi.fi

Lisätietoja vaaleista löydät osoitteesta vaalit.fi