Siirry sisältöön

Kuntavaalit Jämijärven kunnassa

Kesäkuun 13. päivänä 2021 toimitettavissa kuntavaaleissa valitaan Jämijärven kunnanvaltuustoon 17 valtuutettua ja heille varavaltuutetut toimikaudeksi 1.8.2021–31.5.2025.

Kuntavaaleissa ehdolle asettuneet näet täältä.

 

Ennakkoäänestys 26.5.-8.6.2021

Yleisenä ennakkoäänestyspaikkana toimii Jämijärven keskuskoulu , käyntiosoite Koulutie 6.

Ennakkoäänestyspaikka on avoinna:

maanantai-perjantai klo 10.00-17.00

lauantai-sunnuntai klo 12.00-14.00

 

Kotiäänestys

Kotiäänestyksessä saa äänestää äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen.

Kotiäänestystä tarvitsevan on ilmoitettava siitä kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään 1.6.2021 ennen klo 16.00 keskusvaalilautakunnalle, osoite Peijarintie 5 A, puhelin 040 769 9189.

Ilmoittautumislomakkeen löydät täältä: https://vaalit.fi/aanestaminen-kotona

Kotiäänestys tapahtuu ennakkoäänestysaikana. Tarkka ajankohta ilmoitetaan äänestäjälle myöhemmin.

 

Vaalipäivän äänestys

Vaalipäivän äänestys toimitetaan sunnuntaina 13.6.2021 kello 9.00–20.00 Jämijärven keskuskoululla, os. Koulutie 6.

 

Koronaohjeita äänestäjille

  • Käytä kasvomaskia tai kasvovisiiriä, jos siihen ei ole estettä.
  • Pidä ainakin 2 metrin etäisyys muihin.
  • Käytä käsihuuhdetta, jota äänestyspaikalla on tarjolla.
  • Seuraa vaalivirkailijoiden antamia ohjeita.

Henkilöllisyyden tarkastaminen äänestyspaikalla:

  • Ojenna henkilöllisyystodistuksesi vaalivirkailijan ilmoittamaan paikkaan.
  • Käytä käsihuuhdetta.
  • Jos vaalivirkailija pyytää sinua poistamaan maskin, ota maski kasvoiltasi tarttuen korvalenkkeihin molemmin puolin.
  • Pidä maskia lenkeistä koko tarkastuksen ajan.
  • Kun saat vaalivirkailijalta luvan, pue maski yllesi varoen koskemasta kasvojasi.
  • Käytä käsihuuhdetta. Laita henkilöllisyystodistuksesi talteen.


Eristyksessä ja karanteenissa olevat:

Eristyksessä tai karanteenissa olevat henkilöt äänestävät kotiäänestyksessä, mikäli seuraavat asiat
täyttyvät:
– tartuntatautilääkärin lupa äänestykseen
– maskin käyttö, käsidesi
– oireeton
– äänestys tapahtuu ulkona

Mikäli olet eristyksessä tai karanteenissa varsinaisena äänestyspäivänä, äänestys voidaan ottaa vastaan vaalipaikan läheisyydessä, jos edellä mainitut seikat täyttyvät. Äänestyspaikan ulkopuolella on toimintaohjeet tässä tilanteessa. Äänestyspaikkaan sisälle ei saa tulla.

Keskusvaalilautakunta

Keskusvaalilautakunta
Peijarintie 5 A
38800 Jämijärvi

Keskusvaalilautakunnan sihteeri
Noora Nieminen
puh. 040 830 4943
noora.nieminen(at)jamijarvi.fi

Keskusvaalilautakunnan varasihteeri
Merja Kangasniemi
puh. 040 769 9189
merja.kangasniemi(at)jamijarvi.fi

 

Lisätietoja vaaleista löydät osoitteesta vaalit.fi