Siirry sisältöön

Kesätyöpaikat ja kesätyöllistämistuki vuonna 2023

Jämijärven kunta tarjoaa kesätöitä kymmenelle vuosina 2007–2008 syntyneelle jämijärveläiselle nuorelle. Työsuhteiden pituus on kaksi viikkoa.

Työpaikat on tarkoitettu ensisijaisesti niille nuorille, jotka eivät ole aikaisemmin olleet töissä kunnalla, eivätkä ole saaneet kesätyöpaikkaa muualta. Mikäli em. kriteerit täyttäviä hakijoita on enemmän kuin kymmenen, kesätyöpaikat arvotaan hakijoiden kesken.

Palkkauksessa noudatetaan työehtosopimuksen määräyksiä. Suunniteltujen työpaikkojen määrä voi muuttua koronatilanteen muutoksista aiheutuvien toimintojen rajoitusten vuoksi.

Hae kesätyöpaikkaa 31.3.2023 mennessä täyttämällä tämä lomake: Lomake kesätyöpaikan hakemiseksi

Kaikille hakijoille ilmoitetaan kesätyöntekijöiden valinnoista huhtikuun loppuun mennessä.

Nuorten kesätyöllistämistuki yrityksille ja yhteisöille

Jämijärven kunta tarjoaa 400 euron suuruisen kesätyöllistämistuen Jämijärvellä toimiville yrityksille ja yhteisölle paikallisten vuosina 1999–2007 syntyneiden nuorten työllistämiseksi.

Tuen saamiseksi yrityksen/yhteisön on työllistettävä paikallinen vuosina 1999–2007 syntynyt nuori vähintään yhden kuukauden ajaksi touko–elokuun aikana. Työllistettävän nuoren työajan on oltava vähintään 25 h/vk. Myönnettävän tuen suuruus on 400 €/työllistetty nuori.

Tukea myönnetään ensisijaisesti samalle työnantajalle yhdestä työllistetystä ja tukea maksetaan vain yhden kerran/kesätyöllistetty (eli saman nuoren työllistämisestä ei makseta tukea useammalle työnantajalle). Mikäli useampi työnantaja on työllistänyt saman työntekijän, tuen saa se työnantaja, joka on työllistänyt ajallisesti ensimmäisenä kyseisen kesätyöntekijän.

Työnantajan on ilmoitettava hakevansa kesätyöllistämistukea 31.5.2023 mennessä täyttämällä tämä lomake: Lomake kesätyöllistämistuen hakemiseksi

Työnantaja voi ilmoittaa avoimesta kesätyöpaikasta maksutta kuntatiedotteessa ja kunnan verkkosivuilla. Ilmoituksen voi tehdä lomakkeen kautta tai lähettämällä ilmoituksen sähköpostitse osoitteeseen jamijarvi(at)jamijarvi.fi otsikolla kuntatiedote.

Tuen maksatus tapahtuu työsuhteen päätyttyä. Maksatusta on haettava viimeistään 30.9.2023. Tuki maksetaan yritykselle palkanmaksukuittia ja työtodistusta vastaan. Työtodistuksesta on ilmettävä työnantajan yhteystiedot, työllistämisaika, työaika/viikko, työllistetyn nimi ja syntymäaika. Maksatushakemukset on toimitettava Jämijärven kunnalle osoitteeseen Peijarintie 5 A, 38800 Jämijärvi tai sähköpostilla jamijarvi@jamijarvi.fi. Tuet maksetaan viimeistään marraskuun loppuun mennessä.

Lisätietoja:
talous- ja hallintopäällikkö Noora Nieminen
noora.nieminen(at)jamijarvi.fi
p. 040 542 4847
Toimialakohtaisista kesätyöpaikoista voit tiedustella lisää toimialapäälliköiltä.