Siirry sisältöön

Sivistyslautakunnan toiminta-ajatuksena on kasvattaa Jämijärven oppilaista koulutus- ja kulttuurimyönteisiä juuriaan arvostavia hyviä kuntalaisia ja kansalaisia, joilla on valmiudet käyttää elämässään itsensä ja muiden hyödyksi koulussa oppimiaan tietoja, taitoja ja asenteita.

Näitä valmiuksia varten tarvitaan erilaisten yhteistyöverkostojen kanssa tehtävää yhteistyötä, jotta lapsille, nuorille ja muille kuntalaisille kyetään tarjoamaan mahdollisuuksia itsensä kehittämiseen kirjallisuuden, kulttuurin ja vapaa-ajan sekä tiedonvälityksen monimuotoisia palveluja käyttäen.

Päämääränä on jämijärveläisen lapsen ja nuoren saattaminen kasvamaan ja oppimaan omien edellytystensä mukaisesti hyvällä itsetunnolla hyviä tapoja ja perinteitä kunnioittaen.

 

Sivistyslautakunta, toimikausi 1.8.2021-31.5.2025

Varsinaiset jäsenet:                              Henkilökohtaiset varajäsenet:

Koivunen Leena, pj                                      Lauttalammi Eveliina
Alarotu Antti, vpj                                         Alarotu Kreetta
Koivumäki Laura                                         Suurimaa Sami
Koivumäki Petri                                           Ranne Aleksi
Laihonen Emilia                                          Moisio Anneli
Saloniemi Petri                                            Sällilä Heidi
Suoniemi Anu                                              Sjöman Jukka
Tuomo Pesonen, esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä

 

SIVISTYSOSASTO
Peijarintie 5 A
38800 JÄMIJÄRVI

Rehtori-sivistysjohtaja
Tuomo Pesonen
p. 050 572 1709

Hallintosihteeri
Heli Alakoski
p. 040 769 9184

Hallintosihteeri
Ritva Mäkinen
p. 040 769 9184

Päiväkotihoito/perhepäivähoito:
Varhaiskasvatusjohtaja
Leena Peurala
Pääskyntie 6
38800 JÄMIJÄRVI
p. 050 577 6323

Pääskyn päiväkoti
p. 040 507 9041

Tuohikontti

p. 040 507 9041

Esiopetus:

Marjo Leikkola

p. 040 548 1581