Siirry sisältöön

Sivistyslautakunnan toiminta-ajatuksena on kasvattaa Jämijärven oppilaista koulutus- ja kulttuurimyönteisiä juuriaan arvostavia hyviä kuntalaisia sekä kansalaisia, joilla on valmiudet käyttää elämässään itsensä ja muiden hyödyksi koulussa oppimiaan tietoja, taitoja sekä asenteita.

Näitä valmiuksia varten tarvitaan erilaisten yhteistyöverkostojen kanssa tehtävää yhteistyötä, jotta lapsille, nuorille ja muille kuntalaisille kyetään tarjoamaan mahdollisuuksia itsensä kehittämiseen kirjallisuuden, kulttuurin ja vapaa-ajan sekä tiedonvälityksen monimuotoisia palveluja käyttäen.

Päämääränä on jämijärveläisen lapsen ja nuoren saattaminen kasvamaan sekä oppimaan omien edellytystensä mukaisesti hyvällä itsetunnolla hyviä tapoja ja perinteitä kunnioittaen.

 

Sivistyslautakunta, toimikausi 1.8.2021–31.5.2025

Varsinaiset jäsenet:                              Henkilökohtaiset varajäsenet:

Koivunen Leena, pj                                      Lauttalammi Eveliina
Alarotu Antti, vpj                                         Alarotu Kreetta
Koivumäki Laura                                         Suurimaa Sami
Koivumäki Petri                                           Ranne Aleksi
Laihonen Emilia                                          Moisio Anneli
Saloniemi Petri                                            Sällilä Heidi
Suoniemi Anu                                              Sjöman Jukka
Esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä Tuomo Pesonen  23.2.2024 asti

26.2.2024 alkaen vs. rehtori-sivistysjohtaja Hannu Anttila

 

SIVISTYSOSASTO
Peijarintie 5 A
38800 JÄMIJÄRVI

Rehtori-sivistysjohtaja
Tuomo Pesonen
p. 050 572 1709

Hallintosihteeri
Heli Majanmaa
p. 040 769 9184

Koulusihteeri
Merja Kangasniemi
p. 040 769 9175

Päiväkotihoito/perhepäivähoito:
Varhaiskasvatusjohtaja
Leena Peurala
Kotimäentie 11
38800 JÄMIJÄRVI
p. 050 577 6323

Pääskyn päiväkoti
Kotimäentie 11, Jämijärvi
Hippiäiset p. 040 507 9041
Satakielet p. 040 769 9180
p. 040 579 3263

Pikku-Pääsky
Pääskyntie 6, Jämijärvi
p. 040 579 3263

Esiopetus
Marjo Leikkola
p. 040 548 1581