Jämijärven kunta

TEKNINEN TOIMISTO

Vt. rakennuspäällikkö 1.6.-31.12.2020

Riikka Koivumäki, p.040 769 9182

Kiinteistönhuolto Sähköliike Sillanmäki Oy, p. 050 442 3537

Tekninen lautakunta:

Puheenjohtaja Mikko Salminen

Varapuheenjohtaja Riku Vallila

Petri Ihanamäki

Pentti Mäkelä

Anja-Riitta Pihlajamäki

Tuija Rudenberg

Miia Sjöman

 

Teknisen toimiston palvelut:

  • Rakennusvalvonta + neuvonta
  • Yksityistieasiat
  • Rakennuskaavateiden ja kunnan yleisten alueiden kunnossapito
  • Kunnan kiinteistöjen kunnossapito
  • Jätehuoltoasiat
  • Viemärilaitoksen hoito ja kunnossapito
  • Viemärilaitoksen liittymissopimukset ja -maksut
  • Jätevesi- ja jätehuoltolaskutus
  • Rakennusvalvonta

Viemärilaitos
Jätevedenpuhdistamo hoidetaan ostopalveluna Sähköliike Sillanmäen toimesta.

Jäteveden käyttömaksu on 2,06 €/m3 +alv 24 % (1.1.2016 alk.) ja
liittymismaksu 1,43 € x rakennuksen kerrosala m2 x 6.

 

Lomakkeet

Aloituslupa-anomus korjaus_ja_energia_avustus

Ilmoitus_kotitarveotosta

Ilmoitus_kotitarveotosta PDF

Jatkoaikahakemus

Maalämpö

Naapurien_kuuleminen__lomake

Naapurien_kuuleminen__lomake PDF

Poikkeamishakemus

Poikkeamishakemus PDF

Rakennuksen purkamisilmoitus

Rakennuksen purkamisilmoitus PDF

Rakennustoimenpidelupahakemus

Rakennustoimenpidelupahakemus PDF

Rakentamiseen ryhtyvän yhteystiedot

Selvitys_jatevesijarjestelmasta_seka_kaytto__ja_huolto_ohje

Selvitys_jatevesijarjestelmasta_seka_kaytto__ja_huolto_ohje PDFdoc

Sijoituslupahakemus

Toimenpideilmoitus

Toimenpideilmoitus PDF

Tyonjohtajaa_koskeva_hakemus

Tyonjohtajaa_koskeva_hakemus PDF

Yksityistie Kunnossapitoavustus_2020_1 (2)

Yksityistie Kunnossapitoavustus_2020 pdf_1 (2)

Yksityistie Peruskorjausavustus 2020

YksityistiePeruskorjausavustus 2020pdf