Siirry sisältöön

TEKNINEN TOIMISTO

Vt. tekninen johtaja
Noora Nieminen 040 542 4847
Suunnittelija
Marko Sillanpää 050 322 9008
Kiinteistönhoitaja
Lauri Alarotu 040 610 6692
Kiinteistöhuolto
Jussi Alarotu 040 036 9935

 

Tekninen lautakunta, toimikausi 1.8.2021–31.5.2025:

Varsinaiset jäsenet:  Henkilökohtaiset varajäsenet:
Salminen Mikko, pj Gullans Petri
Vallila Riku, vpj Koivunen Timo
Kuuskoski Eveliina Maja Susanna
Leponiemi Seppo Rudenberg Tuija
Mäkelä Pentti Rajakallio Sami
Niemi Nina Lahdensivu Rita
Pihlajamäki Anja-Riitta Pihlajamäki Reijo

Teknisen toimiston palvelut:

  • Rakennusvalvonta + neuvonta
  • Yksityistieasiat
  • Rakennuskaavateiden ja kunnan yleisten alueiden kunnossapito
  • Kunnan kiinteistöjen kunnossapito
  • Jätehuoltoasiat
  • Viemärilaitoksen hoito ja kunnossapito
  • Viemärilaitoksen liittymissopimukset ja -maksut
  • Jätevesi- ja jätehuoltolaskutus
  • Rakennusvalvonta

Viemärilaitos
Jätevedenpuhdistamo hoidetaan ostopalveluna Sähköliike Sillanmäen toimesta.

Jäteveden käyttömaksu on 2,49 €/m3 +alv 24 % (1.1.2022 alk.) ja
liittymismaksu 1,43 € x rakennuksen kerrosala m2 x 6.

Lomakkeet

Aloituslupa-anomus korjaus_ja_energia_avustus

Ilmoitus_kotitarveotosta

Ilmoitus_kotitarveotosta PDF

Jatkoaikahakemus

Jätehuollon_perusmaksun_muutos

Jätehuollon_perusmaksun_muutos PDF

Maalämpö

Naapurien_kuuleminen__lomake

Naapurien_kuuleminen__lomake PDF

Poikkeamishakemus

Poikkeamishakemus PDF

RH1-rakennushankeilmoitus

Rakennuksen purkamisilmoitus

Rakennuksen purkamisilmoitus PDF

Rakennustoimenpidelupahakemus

Rakennustoimenpidelupahakemus PDF

Rakentamiseen ryhtyvän yhteystiedot

Selvitys_jatevesijarjestelmasta_seka_kaytto__ja_huolto_ohje

Selvitys_jatevesijarjestelmasta_seka_kaytto__ja_huolto_ohje PDFdoc

Sijoituslupahakemus

Toimenpideilmoitus

Toimenpideilmoitus PDF

Tyonjohtajaa_koskeva_hakemus

Tyonjohtajaa_koskeva_hakemus PDF

Yksityisteiden kunnossapitoavustus 2023

Yksityisteiden peruskorjausavustus 2023

Yksityistieavustukset ohjeet 2023