Siirry sisältöön

TEKNINEN TOIMISTO

Tekninen johtaja 1.8.2022 alkaen
Mika Wallin 040 769 9182
 

Vt.  tekninen johtaja

1.-31.7. Marko Sillanpää

30.6. saakka Marianne Ojala

050 322 9008

040 769 9182

kiinteistönhoitaja
Lauri Alarotu
 

040 610 6692

 

Suunnittelija 1.8.2022 alkaen
Marko Sillanpää 050 322 9008
 

 

Kiinteistönhuolto Sähköliike Sillanmäki Oy 31.7.2022 saakka 050 442 3537

 

 

Tekninen lautakunta, toimikausi 1.8.2021-31.5.2025:

Varsinaiset jäsenet:  Henkilökohtaiset varajäsenet:
Salminen Mikko, pj Gullans Petri
Vallila Riku, vpj Koivunen Timo
Kuuskoski Eveliina Maja Susanna
Leponiemi Seppo Rudenberg Tuija
Mäkelä Pentti Rajakallio Sami
Niemi Nina Lahdensivu Rita
Pihlajamäki Anja-Riitta Pihlajamäki Reijo

Teknisen toimiston palvelut:

  • Rakennusvalvonta + neuvonta
  • Yksityistieasiat
  • Rakennuskaavateiden ja kunnan yleisten alueiden kunnossapito
  • Kunnan kiinteistöjen kunnossapito
  • Jätehuoltoasiat
  • Viemärilaitoksen hoito ja kunnossapito
  • Viemärilaitoksen liittymissopimukset ja -maksut
  • Jätevesi- ja jätehuoltolaskutus
  • Rakennusvalvonta

 

Viemärilaitos
Jätevedenpuhdistamo hoidetaan ostopalveluna Sähköliike Sillanmäen toimesta.

Jäteveden käyttömaksu on 2,49 €/m3 +alv 24 % (1.1.2022 alk.) ja
liittymismaksu 1,43 € x rakennuksen kerrosala m2 x 6.

 

Lomakkeet

Aloituslupa-anomus korjaus_ja_energia_avustus

Ilmoitus_kotitarveotosta

Ilmoitus_kotitarveotosta PDF

Jatkoaikahakemus

Maalämpö

Naapurien_kuuleminen__lomake

Naapurien_kuuleminen__lomake PDF

Poikkeamishakemus

Poikkeamishakemus PDF

Rakennuksen purkamisilmoitus

Rakennuksen purkamisilmoitus PDF

Rakennustoimenpidelupahakemus

Rakennustoimenpidelupahakemus PDF

Rakentamiseen ryhtyvän yhteystiedot

Selvitys_jatevesijarjestelmasta_seka_kaytto__ja_huolto_ohje

Selvitys_jatevesijarjestelmasta_seka_kaytto__ja_huolto_ohje PDFdoc

Sijoituslupahakemus

Toimenpideilmoitus

Toimenpideilmoitus PDF

Tyonjohtajaa_koskeva_hakemus

Tyonjohtajaa_koskeva_hakemus PDF

Yksityistie Kunnossapitoavustus_2020_1 (2)

Yksityistie Kunnossapitoavustus_2020 pdf_1 (2)

Yksityistie Peruskorjausavustus 2020

YksityistiePeruskorjausavustus 2020pdf

Yksityistieavustukset ns pikkuteille 2021  (docx)

Yksityistieavustukset ns pikkuteille 2021 (pdf)

Yksityistieavustukset ns pikkuteille 2021 ohjeet (pdf)