Siirry sisältöön

JÄMIJÄRVEN VANHUSNEUVOSTO

on vuonna 2013 toimintaansa aloittanut vanhuspalvelulain mukainen kunnallinen toimielin.

Kunnanhallitus valitsee vanhusneuvostoon kaksi edustajaa ja vahvistaa vanhustyön järjestöjen ja kunnallisten toimielinten nimeämät edustajat kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

1.7.2013 voimaantullut vanhuspalvelulaki antaa vanhusneuvostolle enemmän vaikutusvaltaa ja vastuuta. Vanhusneuvostolle kuuluvat ikäihmisiin liittyvät asiat jo suunnitteluvaiheessa.

Jämijärvi kuuluu PoSan yhteistoiminta-alueeseen, jossa toimii Ikäihmisten hyvinvointisuunnitelma -työryhmä.

Satakuntaliiton alainen Satakunnan vanhusneuvosto seuraa ja tukee satakuntalaisia kunnallisia vanhus-neuvostoja. Satakunnan vanhusneuvostossa on Pohjois-Satakunnan edustajajäsenenä Keijo Silvola Siikaisista ja hänen varajäsenenään Paavo Tuuliniemi Karviasta.

Jämijärven vanhusneuvoston tehtävänä on

  • edistää viranomaisten ja ikääntyneen väestön ja heidän läheistensä sekä eläkeläis- ja vanhustyöjärjestöjen yhteistoimintaa kunnassa
  • osallistua ikääntyneen väestön tukemiseksi laadittavan suunnitelman valmisteluun
  • osallistua iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien sosiaalipalvelujen riittävyyden ja laadun arviointiin
  • seurata ja tarvittaessa vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka ikääntyneen väestön tarvitsemien palvelujen kannalta
  • tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja iäkkäitä henkilöitä koskevissa asioissa.

Jämijärven vanhusneuvosto kokoontuu puheenjohtajan kutsusta 2–4 kertaa kalenterivuoden aikana.

Vanhusneuvostoa kiinnostaa kaikki jämijärveläistä ikääntynyttä väestöä koskevat asiat. Mikäli huomaamasi epäkohta kaipaa yhteiskunnallista vaikuttamista, ota yhteyttä vanhusneuvoston puheenjohtajaan, sihteeriin tai jäseniin.

Jämijärven vanhusneuvosto on Jämijärven kunnan sekä jämijärveläisen ikääntyneen väestön ja heidän läheistensä sekä alueella toimivien eläkeläis- ja vanhusjärjestöjen yhteistyöelin.

Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja Sjöman Miia
Sihteeri Huhtakangas Teemu
Jäsenet Alatalo Juho
Sjöman Marja-Liisa
Parmonen Arja
Jokiniemi Sari
Kuuskoski Salla
Saalits Miia
Sorvali Kirsti
Hietaoja Noora
Suoniemi Anu