Siirry sisältöön

JÄMIJÄRVEN VANHUSNEUVOSTO

on vuonna 2013 toimintaansa aloittanut vanhuspalvelulain mukainen kunnallinen toimielin.

Kunnanhallitus valitsee vanhusneuvostoon kaksi edustajaa ja vahvistaa vanhustyön järjestöjen ja kunnallisten toimielinten nimeämät edustajat kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

1.7.2013 voimaantullut vanhuspalvelulaki antaa vanhusneuvostolle enemmän vaikutusvaltaa ja vastuuta. Vanhusneuvostolle kuuluvat ikäihmisiin liittyvät asiat jo suunnitteluvaiheessa.

Jämijärvi kuuluu PoSan yhteistoiminta-alueeseen, jossa toimii Ikäihmisten hyvinvointisuunnitelma -työryhmä.

Satakuntaliiton alainen Satakunnan vanhusneuvosto seuraa ja tukee satakuntalaisia kunnallisia vanhus-neuvostoja. Satakunnan vanhusneuvostossa on Pohjois-Satakunnan edustajajäsenenä Keijo Silvola Siikaisista ja hänen varajäsenenään Paavo Tuuliniemi Karviasta.

Jämijärven vanhusneuvoston tehtävänä on

  • edistää viranomaisten ja ikääntyneen väestön ja heidän läheistensä sekä eläkeläis- ja vanhustyöjärjestöjen yhteistoimintaa kunnassa
  • osallistua ikääntyneen väestön tukemiseksi laadittavan suunnitelman valmisteluun
  • osallistua iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien sosiaalipalvelujen riittävyyden ja laadun arviointiin
  • seurata ja tarvittaessa vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka ikääntyneen väestön tarvitsemien palvelujen kannalta
  • tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja iäkkäitä henkilöitä koskevissa asioissa

Jämijärven vanhusneuvosto kokoontuu puheenjohtajan kutsusta 2-6 kertaa kalenterivuoden aikana.

Vanhusneuvostoa kiinnostaa kaikki jämijärveläistä ikääntynyttä väestöä koskevat asiat. Mikäli huomaamasi epäkohta kaipaa yhteiskunnallista vaikuttamista, ota yhteyttä vanhusneuvoston puheenjohtajaan, sihteeriin tai jäseniin

 

Jämijärven vanhusneuvosto on Jämijärven kunnan sekä jämijärveläisen ikääntyneen väestön ja heidän läheistensä sekä alueella toimivien eläkeläis- ja vanhusjärjestöjen yhteistyöelin.

 

Puheenjohtaja Sjöman Miia miia.sjoman@veevil.fi p. 045 – 6398 146
Varapuheenjohtaja Majamäki Aarre p. 040 – 5661 390
Sihteeri
Jäsenet Lehtiö Helena p. 040 – 5911 400
Sorvali Ulla p. 044 – 547 4518
Niemi Maarit p. 040 – 9634 986
Parmonen Arja p. 040 – 5071 456
Salmela Eva p. 040 – 5078 321
Sillanpää Kaisa p. 050 – 5317 161