Jämijärven kunta

 

Vapaa-aikasihteeri Jonna Haavisto virkavapaalla 1.11.2019-31.7.2020

Vs. vapaa-aikasihteeri Kirsti Mansikkamäki
gsm 0500 591 772
Vapaa-aikatoimen vastuualueet
-kulttuuri ja matkailu
-liikuntatoimi
-liikuntapaikat
-nuorisotoimi
-raittiustoimi

Vapaa-aikalautakunta:

PJ. Olli Seppälä
Antti Alarotu, varapj.
Krista Koskinen
Eveliina Kuuskoski
Marita Metsola
Mika Rajala
Toni Sorvali
Kirsti Mansikkamäki, esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä

 

Etsivä nuorisotyö

Yksilöohjaajat
Mervi Alitalo
044 577 2697
mervi.alitalo@kankaanpaa.fi

Noora Kuuskoski
044 577 2698
noora.kuuskoski@kankaanpaa.fi

JÄMIJÄRVEN VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN NUORISO-, KULTTUURI- JA LIIKUNTATOIMEN AVUSTUKSET

JÄMIJÄRVEN VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN AVUSTUKSET VUODELLE 2020 hakuaika 22.8.-22.9.2019
VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN ALAISTEN KOHDEAVUSTUKSIEN UUSITTU LOMAKE JA TOIMINTAOHJE, löytyy kotisivuilta ja kunnanvirastolta sekä kirjastosta 22.8. alkaen.

Vapaa-aikalautakunnan tulosalueiden alaiset avustukset yhdistyksille, järjestöille sekä yksityisille harrastelijoille, joiden kotipaikkakunta on Jämijärvi, jaetaan kohdeavustuksina.
Avustus myönnetään jämijärveläiselle yhdistykselle kertaluontoisena mm. tapahtuman tai toiminnan järjestämisestä, tutkimuksesta, uusien työmuotojen kokeilemisesta, retkikustannuksista sekä investoinneista. Rekisteröimättömän yhdistyksen tai toimintaryhmän osalta, hakemuksesta on ilmettävä täysi-ikäisen toimivan jäsenen nimi ja osoite. Vapaa-ajanlautakunnalla on oikeus periä myönnetystä avustuksesta saataviaan. Avustuspäätöksestä valittaminen tapahtuu kuntalain määräämien ohjeiden mukaan.
Vastikkeellisuus, yli 900 euron avustukseen sisältyy vastikkeellisuus, jonka suorittamisesta avustuksen saajan tulee sopia vapaa-aikasihteerin kanssa. Vastikkeen voi suorittaa esim. toteuttamalla oman taiteenlajin mukaisen esityksen tai teoksen esim. kunnalliseen palvelutaloon, päiväkotiin, koululle tai kirjastoon. Avustuksen vastikkeellisuuden suorittamiseksi yhdistys voi järjestää myös esim. kuntalaisille avointa toimintaa, työpajan tai kilpailun. Vastikkeen suorittamisesta annetaan selvitys viimeistään seuraavan vuoden avustushakemuksen yhteydessä. Vastikkeen suorittamiseksi suunnatut toiminnot, tapahtumat jne, tulisi olla erillistä toimintaa, joka hyödyntää järjestävän tahon ulkopuolisia jämijärveläisiä.
Kohdeavustukset maksetaan kuitteja vastaan, joiden kopion avustuksen saajan on liitettävä kohdeavustushakemukseensa. Avustusten jakaminen tapahtuu vapaa-aikasihteerin laskemiin pisteisiin perustuen, eikä kuittia vastaavaa summaa siis tule automaattisesti.
Syksyllä 2019 haetaan avustusta 1.10.2018-30.9.2019 kuittien mukaisesti, kuitteja voi toimittaa aina 10.10.2019 asti. Avustuksien tilitys yhdistyksille tehdään 2020 tammikuulla.
Avustuksen saajien tulee antaa kunnan tarpeellisiksi katsomat tiedot avustushakemuksen käsittelyä, avustuksen myöntämistä ja käytön valvontaa varten. Jos avustuksen saaja on antanut virheellisiä tietoja tai on muuten johtanut harhaan avustusta koskevissa asioissa, tai ei ole toimittanut ohjeiden mukaisesti vaadittua raporttia, peritään myönnetty avustus takaisin. Avustukset myöntää vapaa-aikalautakunta. Järjestöjen tulee antaa viimeisen tilinpäätöksen mukaiset selvitykset viimeistään siinä yhteydessä, kun hakevat uutta avustusta. Myönnetyt avustusmäärärahat maksetaan kunnan säädösten edellyttämin ehdoin hakemuksessa ilmoitetulle järjestön tilille.
Avustusten hakuasiakirjat, päätökset ja raportit ovat julkisia asiakirjoja.
Yhdistyksille annetaan pohjarahana 100€ mikäli he täyttävät perustiedot eli lomakkeen kaksi ensimmäistä sekä viimeisen sivun.

Avustuksien hakuaikana pidetään yhdistyksille yhteinen ilta 17.9.2019 klo 18.00 raharinteellä valtuustosalissa.
Tässä tilaisuudessa voi kysyä lomakkeen täytöstä ja täyttää tietonsa vapaa-aikalautakunnan jäsenten ja vapaa-aikasihteerin avustuksella.

Lisätietoja voi kysyä vapaa-aikasihteeri Jonna Haavisto p. 0500591772

VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN AVUSTUSLOMAKE

15/08/2019Avustuslomake word-muodossa523,57 KBLataa tiedosto
Avustuslomake PDF-muodossa309,71 KBLataa tiedosto
Avustuksien yleisohje word muodossa13,18 KBLataa tiedosto