Siirry sisältöön
Seutukunta 1.1.2010 Pohjois-Satakunnan Muu kunta
Maakunta 1.1.2010 Satakunta Kuntaryhmitys Maaseutumainen kunta

VÄESTÖ 31.1.2013

PINTA-ALA 1.1.2012

Asukasluku 1983 Maapinta-ala , km2 214,34
Muutos edellisestä vuodesta , % -1 Koko pinta-ala ilman meriä , km2 224,33
Ruotsinkieliset 31.12.2012 0 Taajama-aste 2009 36,2
Muut kielet 12 Asukastiheys , as/maa-km2 9,3

IKÄRAKENNE 31.1.2013

VÄESTÖENNUSTE 2013

% 2015 2020 2025
0-4-vuotiaat 3,9 78 0-4-vuotiaat 79 77 74
5-9-vuotiaat 4,7 94 5-9-vuotiaat 86 84 82
10-14-vuotiaat 6,2 123 10-14-vuotiaat 102 88 86
15-64-vuotiaat 59,7 1 183 15-64-vuotiaat 1 124 997 919
65-74-vuotiaat 12,1 240 65-74-vuotiaat 262 308 287
75-84-vuotiaat 9,1 180 75-84-vuotiaat 164 178 217
85-vuotiaat ja sitä vanhemmat 4,3 85 85-vuotiaat ja sitä vanhemmat 93 83 89
yhteensä , henk. 1 983 yhteensä , henk. 1 910 1 815 1 754

TYÖPAIKKARAKENNE 2010, %

ELINKEINORAKENNE 2007, %

Maa- ja metsätalous 23,9 Maa- ja metsätalous 19,0
Jalostus 29,4 Jalostus 29,5
Palvelut 45,2 Palvelut 49,4

TYÖVOIMATIETOJA 2012

KOULUTUS 2011

% henkilö
Työpaikkaomavaraisuus 2007, % 81,3 15-vuotta täyttäneitä 1 689
Työvoima 899 Tutkinnon suorittaneita 58,1 981
Työlliset 812 Keskiasteen tutkinto 72,2 708
Työttömät 87 Alimman korkea-asteen tutkinto 16,2 158
Työttömyysaste, % 9,7 Alemman korkeakouluasteen tutkinto 8,7 85
Huoltosuhde 1,56 Ylemmän korkeakouluasteen tutkinto 3,0 29
Huoltosuhteesta työvoiman ulkopuolella 1,37 Tutkijakoulutuksen suorittaneet 0,1 1
* = ennakkotieto
Lähteet: pinta-ala Maanmittauslaitos; muut Tilastokeskus, Kunnat.Net