Siirry sisältöön

Jätehuolto

Jämijärven alueen jätehuolto on toteutettu vuodesta 1996 alkaen kiinteistökohtaisena vapaa-ajanasuntoja lukuun ottamatta. Vapaa-ajanasuntojen jätehuolto toteutetaan aluekeräysjärjestelmällä.

Kiinteistökohtaisessa jätehuollossa (asuinkiinteistöt) kiinteistön omistaja / haltija tekee sopimuksen suoraan jätteenkuljettajan kanssa, joka toimittaa jätteet kaatopaikalle ja perii maksut suoraan kiinteistöiltä.

Vapaa-ajanasuntojen sekajätteen keräyspisteet sijaitsevat K-Market Jämijärven ja kirjastotalon välissä pysäköintialueella, Suurimaan kaupalta n. 200 m Tykköön suuntaan (Tykkööntie 1041) tien varressa, Tykköön koululla, Vihun Möökelissä sekä Mielahden ja Perhepuiston loma-asuntoalueilla, joihin vapaa-ajanasuntojen sekajätteet tulee toimittaa.

Kunta perii vapaa-ajanasunnoilta aluekeräyspisteen käytöstä vuosimaksun 92,73 €/vuosi (sis. alv 24 %).

Aluekeräysjärjestelmään hyväksyttyjen ympärivuotisessa käytössä olevien asuntojen vuosimaksu on 122,76 €/vuosi (sis. alv 24 %).

 

Jätehuollon perusmaksu

Mikä jätehuollon perusmaksu on?
Jätehuollon perusmaksu (entinen ekomaksu) on julkisoikeudellinen ja ulosottokelpoinen jätehuoltoviranomaisen päättämä jätemaksu, joka perustuu jätelakiin (Jätel 646/2011). Jätehuollon perusmaksu on kaikista asumiskelpoisista asunnoista ja vapaa-ajan asunnoista perittävä asuntokohtainen jätelain 78 §:n mukainen kiinteä perusmaksu, joka lähetetään kiinteistön omistajalle kerran vuodessa riippumatta syntyvän jätteen määrästä. Jätehuollon perusmaksulla katetaan jätelain 93 §:n 1. momentissa kunnan vastuulle säädetystä jäteneuvonnasta, 143 §:ssä säädetystä rekisterin ylläpidosta ja muista vastaavista jätehuollon järjestämiseen liittyvistä tehtävistä kunnalle aiheutuvat kustannukset. Maksulla katettavia palveluja ovat mm. ekopisteet, vaarallisen jätteen keräykset sekä jäteneuvonta ja -tiedotus.

Jämijärven kunta järjestää edellä mainitut palvelut itse, joten kerätty jätehuollon perusmaksu tilitetään kunnalle.

Jätehuollon perusmaksun suuruus
Jätehuollon perusmaksu määräytyy maksettavaksi verottajalta saatujen tammikuun ensimmäisen päivän kiinteistöverotietojen mukaisesti kunakin maksuunpanovuonna.

Maksussa ei huomioida, vaikka samalla omistajalla olisi käytössään useampi asuinrakennus samassa pihapiirissä tai onko asuinrakennus käytössä vai tyhjillään.

Syntyvän jätteen vähäinen määrä, jätteiden kuljettaminen vapaa-ajan asunnolta vakituiselle asunnolle tai jätteiden hävittäminen jätehuoltomääräysten vastaisesti esimerkiksi polttamalla, kiinteistön haltijan ikä, terveydentila, vähävaraisuus tai muu sosiaalinen syy ei ole peruste perusmaksun perimättä jättämiseen.

Jämijärven kunnanvaltuusto on kokouksessaan 13.12.2021 hyväksynyt sen, että jätehuollon perusmaksu peritään alla olevilla maksujen määräytymisperusteilla.

Kiinteistötyyppi Vuosimaksu, alv 0 % Vuosimaksu, alv 24 %
Asuinkiinteistöt 15,00 €/asunto 18,60 €/asunto
Vapaa-ajan asunnot 15,00 €/asunto 18,60 €/asunto

 

Muistutukset ja korjaukset jätehuollon perusmaksusta

Jos omistamasi kiinteistö ei ole asumiskuntoinen, sinulla on oikeus tehdä sähköinen tai kirjallinen oikaisuvaatimus 14 vuorokauden kuluessa laskun vastaanottamisesta. Asuinkelvottomuudesta on esitettävä joko riippumattoman asiantuntijan lausunto rakennuksen kunnosta tai valokuvin täydennetty kuntoselvitys. Jätehuoltoviranomaisen päätöksellä perusmaksua voidaan kohtuullistaa määräajaksi tai jättää se perimättä.

Kysymykset, korjaukset ja muutokset kirjallisena:

https://link.webropolsurveys.com/S/E2C655C3018FC3CC

jamijarvi.fi/Asuminen ja ympäristö/Lomakkeet/Jätehuollon perusmaksun muutos

Paperisena muutoslomake noudettavissa kunnanvirastolta viraston aukioloaikoina.

 

Muun jätteen keräys

Ekopisteet
K-Market Jämijärven ja kirjaston välissä sekä Suurimaan kaupan luona sijaitsevat Rinki-ekopisteet, johon hyötyjätteet (paperi, lasi, metalli ja kartonki) tulee toimittaa lajiteltuina. Myös paristot voidaan toimittaa Eko-pisteen yhteydessä olevaan keräysastiaan. Rinki-ekopisteverkostoa ylläpitää Rinki Oy. Lisätietoja www.rinkiin.fi

Vaaralliset jätteet
Kunta järjestää noin kerran vuodessa vaarallisten jätteiden keräyksen, josta ilmoitetaan paikallislehdissä, kuntatiedotteessa ja kunnan nettisivuilla.

Tarpeettomat ja vanhentuneet lääkkeet voi toimittaa terveysasemalle tai apteekkiin.

Sähkö- ja elektroniikkaromu
Käytöstä poistetut sähkö- ja elektroniikkalaitteet voi maksutta toimittaa kunnan varastoalueella sijaitsevaan SER-keräyspisteeseen, Puhdistamontie 16 (avoinna arkisin klo 8–17). 

Muovi
Muovinkeräys on kuntalaisten maksuttomassa käytössä. Muovipuristin sijaitsee Ekopisteellä, K-Market Jämijärven piha-alueella.

Pakkausmuovien keräysastiaan saa laittaa ainoastaan tuotteiden muovipakkauksia. Pakkausten pitää olla tyhjiä ja ne pitää tarvittaessa puhdistaa huuhtelemalla tai pyyhkimällä. Jos tuote ei puhdistu näillä keinoilla, se kannattaa laittaa sekajätteeseen (energiajae). Pakkausten korkit, kannet ja vastaavat pitää irrottaa ennen keräykseen laittamista. Erilaisia purkkeja ja pakkauksia ei saa laittaa sisäkkäin.

Keräykseen voi laittaa esimerkiksi:

  • elintarvikkeiden muoviset pakkaukset (jogurttipurkit, voirasiat sekä leikkele-, juusto- ja valmisruokapakkaukset)
  • pesuaine-, sampoo- ja saippuapakkaukset
  • muovipullot, -kanisterit ja -purkit
  • muovikassit, -pussit ja -kääreet
  • tuubit, putkilot, EPS-solumuovipakkaukset ja vastaavat

Huom. Pakkausmuovien keräykseen ei saa laittaa PVC-muovista valmistettuja pakkauksia. PVC-muovin tunnistaa merkistä, jossa on kolmion sisällä numero 3. PVC-muovi haittaa kierrätystä. Keräykseen ei myöskään saa laittaa kovamuovisia tuotteita, kuten ämpäreitä, pakasterasioita, lasten leluja jne.

Metalli
Pieniä määriä metalliromua voi toimittaa maksutta kunnan varastolle (os. Puhdistamontie 16).

Risut
Risuja voi tuoda kunnan varastolle maksutta (os. Puhdistamontie 16).

 

K-Marketin ja kirjaston välisellä Eko-pisteellä sekä kunnan varastolla on kameravalvonta. Väärinkäytöksistä peritään väärinkäyttömaksu.