Siirry sisältöön

Kunnanhallitus vastaa kaavoituksesta

Jämijärven kunnassa kaavoituksen valmisteluajan hoitamisesta vastaa kunnanhallitus. Kaavoitustyö koostuu mm. esisuunnittelusta, erilaisten selvitysten laadinnasta, suunnitteluttamisesta, hallinnollisesta valmistelusta ja yhteydenpidosta eri viranomaisiin. Kaavoitusprosessin toteutusvaiheet on määritelty Maankäyttö- ja rakennuslaissa sekä Maankäyttö- ja rakennusasetuksessa. Kaavoitusprosessin loppuvaiheessa kunnanhallitus esittää kaavan kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Kaavoitettuja tontteja löytyy täältä

 

Ajankohtaisia kaavamuutoksia

Rantaosayleiskaava (hyväksytty 2022), materiaalit:

Kuulutus: Jämijärven rantaosayleiskaavan hyväksyminen

11.1 KV2022 liite Jämijärven royk kartta 1 osa

11.2 KV2022 liite Jämijärven royk kartta 2 osa

11.3 KV2022 liite Jämijärven royk selostus 26.1.2022

11.4 KV2022 liite Jämijärven royk merkinnät ja määräykset

Kuulutus rantaosayleiskaavan ehdotuksen nähtävilläolon jatkaminen

Jämijärven rantaosayleiskaava – Selostuosa (pvm 4.12.2020)

Kaavaehdotus s1 (1)

Kaavaehdotus s2

Kaavaehdotus s3

Selostuksen liite 1 OAS Jämijärven rantaosayleiskaava0412_2020

Selostuksen liite 2 mitoitusvyöhykkeet_4.12.2020

Selostuksen liite 3 emätilakartta_4.12.2020

Selostuksen liite 4 Jämijärvi_emätilalaskelma_ehdotus 4.12.2020

Selostuksen liite 7 Yhteenveto lausunnoista ja mielipiteistä sekä vastineet

Selostuksen Liite5_Kaava_jamijarven_royk_ehdotus_4.12_pienennös

Selostuksen Liite6 Kaava_jamijarven_royk_ehdotus_4.12_merkinnät pienennös

2_Jämijärven kulttuurimaisema_L1_kulttuuri- ja luonnonarvo

Jamijarvi rantaYK luonto

Jämijärven ympäristön rakennusinventointi

Maisema_Inventointilomake_jamijarvi_3

Maisemaselvitys 2018 (1)

Myönnetyt rakennusluvat vuosittain_1969-98

Pohjois-Satakunnan Kulttuurimaisema-alueraportti Jämijärvi_pientied

Jämijärven rantaosayleiskaavan liito-oravaselvitys