Jämijärven kunta

Kaavoitus mahdollistaa osaltaan Jämijärven kehittämisen

Jämijärven kunnassa kaavoituksen valmisteluajan hoitamisesta vastaa kunnanhallituksen alainen Maankäyttö- ja asuntotoimikunta. Kaavoitusprosessin loppuvaiheessa kunnanhallitus esittää kaavan kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Kunnan toimesta laaditaan yleis- ja asemakaavoja.

Kaavoitustyö koostuu mm. esisuunnittelusta, erilaisten selvitysten laadinnasta, suunnitteluttamisesta, hallinnollisesta valmistelusta ja yhteydenpidosta eri viranomaisiin.

Kaavoitusprosessin toteutusvaiheet on määritelty Maankäyttö- ja rakennuslaissa sekä Maankäyttö- ja rakennusasetuksessa.

 

JÄMIJÄRVEN KIRKONSEUDUN  ASEMAKAAVAMUUTOS

Kuulutus, Jämijärven kirkonseudun asemakaavamuutoksen kaavaluonnos ja kaavaselostus

Kunnanhallituksen päätös 15.6.2020 §72

Liite 72.1 Kaavaluonnos (2)

Liite 72.2 Kaavaselostus (1)

Liite 72.3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (1)