Siirry sisältöön

Kaavoitus mahdollistaa osaltaan Jämijärven kehittämisen

Jämijärven kunnassa kaavoituksen valmisteluajan hoitamisesta vastaa kunnanhallituksen alainen Maankäyttö- ja asuntotoimikunta. Kaavoitusprosessin loppuvaiheessa kunnanhallitus esittää kaavan kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Kunnan toimesta laaditaan yleis- ja asemakaavoja.

Kaavoitustyö koostuu mm. esisuunnittelusta, erilaisten selvitysten laadinnasta, suunnitteluttamisesta, hallinnollisesta valmistelusta ja yhteydenpidosta eri viranomaisiin.

Kaavoitusprosessin toteutusvaiheet on määritelty Maankäyttö- ja rakennuslaissa sekä Maankäyttö- ja rakennusasetuksessa.

Kaavoitettuja tontteja löytyy täältä.

 

 

JÄMIJÄRVEN KIRKONSEUDUN  ASEMAKAAVAMUUTOS

Kuulutus, Jämijärven kirkonseudun asemakaavamuutos, ehdotusvaiheen nähtävilläolo

Jämijärven kirkonseudun asemakaavamuutos – selostusosa (1)

Jämijärven kirkonseudun asemakaavamuutos

Selostusosan liite 3 Asemakaava

Selostusosan liite 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Selostusosan liite 2 Poistuva kaava

 

RANTAOSAYLEISKAAVA

 

Kuulutus: Jämijärven rantaosayleiskaavan hyväksyminen

11.1 KV2022 liite Jämijärven royk kartta 1 osa

11.2 KV2022 liite Jämijärven royk kartta 2 osa

11.3 KV2022 liite Jämijärven royk selostus 26.1.2022

11.4 KV2022 liite Jämijärven royk merkinnät ja määräykset

 

Kuulutus rantaosayleiskaavan ehdotuksen nähtävilläolon jatkaminen

Jämijärven rantaosayleiskaava – Selostuosa (pvm 4.12.2020)

Kaavaehdotus s1 (1)

Kaavaehdotus s2

Kaavaehdotus s3

Selostuksen liite 1 OAS Jämijärven rantaosayleiskaava0412_2020

Selostuksen liite 2 mitoitusvyöhykkeet_4.12.2020

Selostuksen liite 3 emätilakartta_4.12.2020

Selostuksen liite 4 Jämijärvi_emätilalaskelma_ehdotus 4.12.2020

Selostuksen liite 7 Yhteenveto lausunnoista ja mielipiteistä sekä vastineet

Selostuksen Liite5_Kaava_jamijarven_royk_ehdotus_4.12_pienennös

Selostuksen Liite6 Kaava_jamijarven_royk_ehdotus_4.12_merkinnät pienennös

2_Jämijärven kulttuurimaisema_L1_kulttuuri- ja luonnonarvo

Jamijarvi rantaYK luonto

Jämijärven ympäristön rakennusinventointi

Maisema_Inventointilomake_jamijarvi_3

Maisemaselvitys 2018 (1)

Myönnetyt rakennusluvat vuosittain_1969-98

Pohjois-Satakunnan Kulttuurimaisema-alueraportti Jämijärvi_pientied

Jämijärven rantaosayleiskaavan liito-oravaselvitys