Jämijärven kunta
Kirjoitettu joulukuu 22, 2016
Kirsi Virtanen

Muutosten virta

Kunnan luottamushenkilöt ja henkilöstö ovat työskennelleet erilaisten muutosten virrassa koko vuoden. On ollut sote:a, maakuntaa, opetussuunnitelmaa, kansallista palvelutietovarantoa, erilaisia varautumisia ja tietysti ihan tätä omaa toiminnan kehittämistä, johon kuuluu mm. Tykköön hautomon toisen vaiheen suunnittelu, käynnistys ja kokeileva kehittäminen toiminnan ohella.

Henkilöstöllä on vielä ollut tietysti opettelua sekin, että millaista on työskennellä minun kanssani, mikä ei varmasti aina ole ollut helppoa. Tuleva vuosi tuo uusia asioita myös mukanaan.

 

Tarina pienen ja lennokkaan kunnan arvoista, tahdosta ja päämäärästä

Vuoden viimeinen valtuusto päätti pienentää valtuuston koon 17:ään. Kokouksessa myös hyväksyttiin ensi vuoden talousarvio ja suunnitelma tulevien lähivuosien taloudesta ja toiminnasta sisältäen talouden tasapainotuksen suunnitelman.

Ehdottomasti tärkein asia, joka siellä päätettiin, oli kuitenkin Jämijärven kuntastrategia 2017 – 2030, vaikka sitä voi olla vaikea mieltää talousarviotakin tärkeämmäksi päätökseksi. Se tulee olemaan meidän ylin kunnallinen asiakirjamme, joka piirtää punaista viivaa eteemme mitä tahansa Jämijärvellä sitten päätetäänkin. Meillä se on nimeltään ”Tarina pienen ja lennokkaan kunnan arvoista, tahdosta ja päämäärästä”.

Kuntastrategia ei ole asiakirja, jonka voi jättää laatikon pohjalle odottamaan kuntalain vaatimaa päivitystä eikä asiakirja, johon voisi vedota valituksessa. Kuntastrategia on kuin lautapelin ohjevihkonen, josta jokainen meistä voi nähdä, millä pelisäännöillä kunta toimii. Se on asiakirja kunnan henkilöstölle, luottamushenkilöille ja kaikille meidän pienen ja lennokkaan kunnan yhteisöön itsensä kuuluvaksi lukeville. Siis kuntalaisille, vapaa-ajanasukkaille, yrityksille, yhteisöille jne. – meille kaikille!

Kuntastrategialla viitoitetaan jämijärveläistä tekemisen ilmapiiriä, fiilistä toimia yhdessä, yhteisen hyvän tulevaisuuden varmistamiseksi.

 

Maistiaisia uudesta vuodesta

Kun uusi vuosi vaihtuu ja tässä välillä olemme kukin levänneet, niin lähestyn eri yhteisöjä kuntastrategian merkeissä. Tarjoudun ja tarjoamme kunnan eri alojen asiantuntijoita mukaan esim. kyläyhdistyksen tilaisuuteen ja muihin vastaaviin, jotta voimme vaihtaa ajatuksia meidän kaikkien yhteisen pienen ja lennokkaan kunnan tarinasta: arvoista, tahdosta, päämäärästä ja siitä, miten me kaikki olemme osallisia tuon tarinan syntymiseen.

Erilaiset ajatusten kohtaamiset tarjoavat tilaisuuksia löytää jotakin suurempaa ja merkityksellisempää kuin voitaisiin koskaan löytää kaiken kehittämisen sujuessa täydellisessä toisensa tuntemisen rutiinissa. Yhdessä teemme tavoitteistamme todellisuutta.

 

Rauhallista joulua ja onnellisuutta jokaiselle vuonna 2017!

Kirsi