Jämijärven kunta

Tämä on vastine Oiva-lehdessä 15.2.2018 olleeseen yleisönosastokirjoitukseen

”Arvoisa lukija,

Tämä on Uutis-Oiva -lehden toimituksen kunnalta pyytämä vastine henkilön mielipiteeseen. Vastaan kunnanhallituksen puolesta.

Pyydän anteeksi mielipiteen kirjoittajalta, ettei viestintämme koulun sisäilma-asioista ole tavoittanut Sinua toivomallasi tavalla. Kaikista hyvistä pyrkimyksistämme huolimatta aina jää puutteita jonkun näkökulmasta. Olemme toimineet tiedottamisessamme avoimesti ja vuorovaikutteisesti. Se on minun henkilökohtainen periaatteeni ja se on johtamani pienen organisaation toimintatapa. Koetamme jatkossakin löytää mahdollisimman monenlaisia vuorovaikutustapoja kuntayhteisön keskustelulle. Se on ”tätä päivää”.

Tiedotamme asiapohjalta, emme spekuloi, pienentele, suurentele tai vihjaile. Jos tekisimme niin, olisimme vastuuttomia. Kunta on instituutio ja siihen on voitava luottaa. Kerromme tylsältä ja joskus jopa mitättömältä vaikuttavaa tietoa erilaisten asiantuntijoiden valmistelun pohjalta. Tässä itse ydinasiassa ei olisi ollut enempää tiedottamista, koska mitään sellaista tietoa ei ole olemassa, että tilojen käyttöä olisi pitänyt tai ollut syytä jollakin tavalla rajoittaa saati kieltää. Tiedon jakelukanavia meidän täytyy kehittää lisää. Ei ole olemassa salaisia lausuntoja, vaan mediatylsää, tieto ja toimenpide kerrallaan etenevää asiantuntija- ja viranhaltijatyötä, jossa edellinen tieto on aina seuraavan tiedon pohjatietona. Se on niin sanottua kunnan ”normaalia operatiivista toimintaa” ja sitä varten kunnalla on eri alojen osaajia tietoa jalostamassa toiminnaksi.

Jämijärvellä on tutkittu perusteellisesti. Emme ole tyytyneet vain silmämääräisiin kartoituksiin tai vastaaviin kevyempiin operaatioihin, vaan meidän koulumme on kahden toisistaan riippumattoman osaavan yrityksen arvioima ja tiedämme rakennuksemme kunnon ja riskit. Kunnassa on sisäilmatyöryhmä, joka on seurannut tilannetta koko ajan. Ryhmässä on edustus mm. ympäristöterveysvalvonnasta, työterveyshuollosta ja kouluterveyshuollosta. Olemme tehneet myös ympäristöterveysvalvonnan ohjeistamana sisäilmakartoituksia ja seuraamme tilannetta kuten kuuluu. Jos reagoitavaa on, teemme sen.

Kansalaisopistolle ei ole tiedotettu, etteikö koulun tiloja voisi käyttää. Ei myöskään kenellekään muulle, koska se olisi väärä tieto eikä perustuisi tutkimukseen ja asiantuntija-arvioihin, joihin kunnan on voitava luottaa. Kunnasta ei ole myöskään vastattu, ettei rakennuksissamme voisi mitään ongelmia löytyä. Päinvastoin olen itsekin useissa yhteyksissä sanonut, että on enemmän kuin todennäköistä, että vanhoista rakenteista tarkoilla nykytutkimuksilla löydetään aina jotakin mikrobeja. Sisäilmaongelmat ja sisäilma ovat hyvin laaja käsite. Asia olisi kokonaan oman kirjoituksensa aihe. Minulla ei riittäisi siihen asiantuntemus. Tiedän sen, että Suomen ilmasto on hyvin haasteellinen nykyajan asumisvaatimusten ja rakennusfysiikan näkökulmasta. Kunta on käyttänyt ulkopuolisia, alansa parhaita asiantuntijoita sen vuoksi, että kannamme tietysti huolta siitä, että rakennuksemme ovat turvallisia käyttäjilleen.

Kuntalaisten luottamus on pienessä kuntayhteisössä erityisen tärkeää. Se ei toimi muutoin kuin avoimella keskustelulla kaikenlaisista asioista. On hyvä, että myös sisäilma-asioista on keskustelua. Siten asiat kehittyvät. Kaikkien yhteinen tarmo toistemme syyttelyn sijasta täytyisi kuitenkin suunnata itse asian ytimeen eli siihen, että institutionaalista perusteellista tutkimusta muun muassa erilaisista vaihtoehtoisista uusista korjausmenetelmistä tehtäisiin kiireen vilkkaa asiantuntevissa tutkimuslaitoksissa ja että siihen löytyisi valtion puolueetonta rahoitusta. Nyt sellaista tutkimusta ei käytännössä ole lainkaan ja se näkyy paitsi hitaana kansallisen korjausvelan vähemisenä, myös yleisen dialogin tasossa.

Kunnioittavasti omasta ja Jämijärven kunnanhallituksen puolesta,
Kirsi Virtanen, kj”