Siirry sisältöön

Hyvinvointikertomus 

Asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ja sitä tukevan elinympäristön rakentaminen on kunnan perustehtävä. Terveydenhuoltolain 12 §:n mukaisesti kunnan on seurattava asukkaidensa terveyttä ja hyvinvointia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin sekä seurattava kunnan  palveluissa  toteutettuja toimenpiteitä,  joilla vastataan hyvinvointitarpeisiin. Kunnat valmistelevat kerran valtuustokaudessa laajemman hyvinvointikertomuksen ja vuosittaisen raportin, jonka tiedot pohjautuvat laajaan hyvinvointikertomukseen.

Jämijärven kunnan laaja hyvinvointikertomus sisältää hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen painotukset valtuustokaudelle 2017–2020 (kuntalaki 365/1995, terveydenhuoltolaki 1326/2010)  sekä kuvauksen  väestön  terveydentilan  keskeisistä  muutoksista ja  hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteista. Laaja hyvinvointikertomus 2017-2020 ja hyvinvointiraportti 2020 pitää sisällään päivitettyä indikaattoritietoa saatavilla olleiden tilastojen osalta. Lisäksi raportissa kuvataan, millä toimenpiteillä Jämijärven kunnassa on vastattu hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteisiin.

Hyvinvointikertomus on laadittu käyttäen kuntaliiton sähköistä hyvinvointikertomus-työkalua. Indikaattoriaineistoa on vertailtu muihin Pohjois-Satakunnan kuntiin ja koko maan tuloksiin.

Jämijärven kuntastratregiassa ”Pieni ja lennokas Jämijärvi on älykkäästi erikoistunut, kehittyvien pienyritysten kunta sekä aito, lämmin ja hyvinvoiva maa-seutuyhteisö, jonka ylpeys – kiireen yläpuolella oleva Jämi – sauvoo koko seudun tärkeänä vetovoimatekijänä ja matkailun veturina.”  Kuntastrategiassa hyvinvointitavoitteet tulee ottaa tulevaisuudessakin huomioon toiminta- ja taloussuunnitelmassa, toimialojen käyttösuunnitelmissa ja toimintasuunnitelmassa, josta tavoitteet jalkautuu kunnan työntekijöiden päivittäisesä työskentelyyn käytännön tasolle.

Vuosi 2020 aiheutti muutoksia Covid-19 pandemian johdosta kunnan eri toimintoihin. Esiin tulleen tulleisiin haasteisiin pystyttiin reagoimaan nopeasti yhteistyön voimalla. Toiminnot siirtyivät digiloikan myötä tietoteknisiin välineisiin mm. etätyöskentelyyn ja etäopiskeluun. Lisäksi kunnassa järjestettiin ruokakuljetuksia sitä tarvitseville ikääntyville. Muutokset vaikuttivat alueella toimiviin järjestöihin ja palveluihin, mutta toivat samalla uutta ajattelutapaa käytänteisiin, joita on hyvä kantaa mukana tulevaisuuteen.

 

Hyvinvointikertomus luettavissa kokonaisuudessaan alla olevasta linkistä

https://www.hyvinvointikertomus.fi/#/document/preview/11521721309