Siirry sisältöön

JÄTEVESIJÄRJESTELMÄN UUSIMINEN

Milloin jätevesijärjestelmä uusitaan?

 • Uudisrakennus: Puhdistusvaatimukset koskevat uutta rakentamista heti. Näin on ollut vuodesta 2004 lähtien.
 • Ennen vuotta 2004 rakennetut kohteet:
  • Ranta-alue tai pohjavesialue: siirtymäaika jatkuu 31.10.2019 asti, eli järjestelmän tulee täyttää puhdistusvaatimus tähän mennessä.
  • Muut kuin ranta- tai pohjavesialueet: jätevesijärjestelmän korjaaminen niin, että puhdistusvaatimus täyttyy, viimeistään eräiden luvanvaraisten korjaus- ja muutostöiden yhteydessä. Kiinteistönomistaja voi siis käyttää omaa harkintaansa jätevesijärjestelmän uudistamisaikataulussa.
 • Vialliset tai rikkinäiset jätevesijärjestelmät tai ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavat järjestelmät: kunnostetaan heti.

Milloin olen ranta-alueella?

 • Mikäli kiinteistö sijaitsee enintään 100 metrin etäisyydellä rannasta, ollaan siirtymäajan piirissä. Etäisyys vesistöön mitataan jätevettä tuottavan rakennuksen seinästä keskivedenkorkeuden mukaiseen rantaviivaan.
 • Linkki karttapalveluun, jossa siirtymäaika-alueet. Kirjoita hakuruutuun Jämijärvi. Voit lähentää ja loitontaa kuvaa +- ja –-kuvakkeilla tai hiiren rullalla.

Milloin olen pohjavesialueella?

 • Pohjavesialueella siirtymäajan katsotaan koskevan kiinteistöä, jos jäteveden käsittelyjärjestelmä sijaitsee pohjavesialueen rajan sisällä: pohjavesialueella huomiota kiinnitetään siis itse jäteveden käsittelyjärjestelmään, ei jätevettä tuottavaan rakennukseen. Pohjavesirajaukset löydät tästä paikkatietoikkunan karttanäkymästä. Klikkaa hakuvalikkoa ja kirjoita sinne Jämijärvi.

Muulla alueella: mitkä remontit laukaisevat jätevesijärjestelmän uudistamistarpeen?

 • Vesikäymälän rakentaminen.
 • Vesi- ja viemärilaitteistoja koskeva luvanvarainen korjaus- ja muutostyö, jossa järjestelmä uusitaan.
 • Käytännössä siis ne remontit, joiden avulla jatketaan vesijärjestelmän, rakennuksen tai koko kiinteistön elinikää.

Milloin ei tarvitse uudistaa?

 • Perustason puhdistusvaatimus ei koske kiinteistöjä, joilla ei ole vesikäymälää ja muodostuvien pesuvesien määrä on vähäistä (esimerkiksi kantovedelliset kesämökit).
 • Vakituisesti asuttujen kiinteistöjen omistajat, jotka ovat syntyneet ennen 9.3.1943, ovat ikäperusteisen vapautuksen piirissä eikä perustason puhdistusvaatimus tule heidän kohdallaan täytettäväksi. Ikäperusteinen vapautus ei kuitenkaan ole mahdollinen vapaa-ajan kiinteistöille.
 • Ranta- ja pohjavesialueilla on mahdollista anoa lisäaikaa, mikäli jätevesistä aiheutuva kuormitus on vähäistä tai mikäli jätevesijärjestelmän korjaamisen katsotaan olevan kiinteistönhaltijalle kohtuutonta. Poikkeamisluvan myöntää hakemuksesta kunta korkeintaan viideksi vuodeksi kerrallaan. Jämijärvellä poikkeamisluvat haetaan PoSasta.
 • Tästä linkistä löydät poikkeamislupahakemuksen jätevesien käsittelyyn (pdf)

Lisätietoja järjestelmän uusimisesta löydät tästä linkistä

Toimenpidelupahakemuksen löydät tästä linkistä (pdf)