Siirry sisältöön

Esiopetus järjestetään Pääskyn päiväkodissa Jämijärven koulukeskus Pääskyssä. Ryhmässä ovat Jämijärven esikouluikäiset lapset. Lasten määrä vaihtelee vuosittain.

Samoissa tiloissa toimii esikoululaisten täydentävä varhaiskasvatus eli esikoululaisten aamu- ja iltapäivähoito. Esiopetus on maksutonta, mutta täydentävä varhaiskasvatus on maksullista. Varhaiskasvatusmaksu määräytyy tulosidonnaisesti varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annettuun lakiin (1503/2016) perustuen.

Esiopetuksessa on käytössä internetpalvelu Wilma kodin ja esikoulun välisessä yhteydenpidossa.

Esiopetuksen toiminta pohjautuu Jämijärven esiopetussuunnitelmaan

Esiopetuksen lisäksi täydentävää varhaiskasvatusta tarvitsevien lasten vanhemmat tuovat itse lapsensa hoitoon ja hakevat hoidosta. Lapsille, jotka osallistuvat vain esiopetukseen, järjestetään kuljetukset, jos matkan pituus on yli 3 km (kuten peruskoulun 1.–2.-luokkalaisille).

Täydentävään varhaiskasvatukseen hakeminen tapahtuu sähköisesti

Lisätietoja Wilmasta ja sen käytöstä saa päiväkodilta. Wilman ohje huoltajille löytyy tästä linkistä

Yhteystiedot:

Esikouluopettaja
Marjo Leikkola
p. 040 548 1581
Esiopetus Pääsky
Kotimäentie 11
38800 JÄMIJÄRVI