Siirry sisältöön

Yleistä, tehostettua vai erityistä tukea oppimiseen?

Uuden opetussuunnitelman (2011) mukaan oppilaan tulee saada opiskeluunsa tarvittaessa yleistä, tehostettua tai erityistä tukea. Tuen tarpeesta ja sisällöstä keskustellaan kodin kanssa. Yleinen tuki on mm. tukiopetusta.
Tehostettua tukea on mm. tukiopetus, erityisopetus ja muut pedagogiset ratkaisut, jotka edesauttavat oppilaan oppimista. Tehostettuun tukeen siirretään opettajan pedagogisen arvion ja oppilashuoltotyöryhmän päätöksen perusteella. Tehostetun tuen jaksosta laaditaan oppimissuunnitelma ko. oppiaineeseen yhteistyössä vanhempien kanssa. Jos tehostetun tuen jakso on riittämätön, oppilas siirretään yhteistyössä vanhempien kanssa sekä opettajan pedagogisen selvityksen ja oppilashuoltotyöryhmän päätöksen perusteella erityiseen tukeen. Oppilaalle laaditaan HOJKS vanhempien kanssa. HOJKSissa määritellään yksilöllistettävän oppiaineen (oppiaineiden) tavoitteet ja arviointi. Oppilaalla on edelleen mahdollisuus saada tuki- ja erityisopetusta. Jos erityisen tuen tarve vähenee, voi opettajan laatiman pedagogisen selvityksen ja OHR:n päätöksen pohjalta siirtyä tehostettuun tukeen.

Erityisopettajien yhteystiedot:

Maarit Rantanen, p. 0400 861 767, parhaiten tavoitettavissa iltapäivisin klo 14:n jälkeen.