Siirry sisältöön

Oppilaanohjaus vuosiluokilla 7–9

Opinto‑ohjaajan työhön kuuluu opinto‑ohjaustuntien pitäminen, ammatinvalinnanohjaus, yhdysopettajien tehtävien hoitaminen, oppilaiden henkilökohtainen ohjaus ja oppilaiden ohjaukseen liittyvä tiedotus‑ ja yhteydenpitotoiminta. 7. luokan opinto-ohjaaja on Hannu Anttila ja 8.–9. luokkien Rami Heikkilä, p. 050 511 6908.

Oppilaan ohjauksen tavoitteena on mm. auttaa kaikkia oppilaita, että he voisivat selviytyä edellytyksiään vastaavalla tavalla. Ammatinvalinnanohjauksen avulla autetaan oppilaita ja heidän huoltajiaan tekemään mahdollisimman tarkoituksenmukaisia jatkokoulutusta ja uravalintaa koskevia ratkaisuja.

AMMATINVALINNANOHJAUS

Koulussa annettavan ammatinvalinnanohjauksen lisäksi on oppilaiden käytössä Kankaanpään työvoimatoimiston ammatinvalinnanohjaus, tietopalvelu ja työnvälitys. Työvoimatoimiston osoite on Keskuskatu 42. Henkilöasiakkaat voivat myös soittaa numeroon 029 502 5500 arkisin klo 9.00–16.15.

Jämijärven Keskuskoulun ammatinvalinnanohjaukseen osallistuu avopsykologi Jaana Heino-Mattila.

7.–9. LUOKAN TYÖELÄMÄÄN TUTUSTUMISPÄIVÄT JA JAKSOT

Nämä toteutetaan siten, että 7. luokka on työharjoittelussa kaksi päivää keväällä, 9. luokka on työharjoittelussa viikon ajan syksyllä. 8.-luokkalaisille pyritään järjestämään viikon pituinen tet-jakso keväällä. Oppilaiden päivittäinen työaika on 6 tuntia. Tänä aikana he työskentelevät ja seuraavat työntekoa sekä tutustuvat erilaisiin ammatteihin, joita yrityksessä on. Oppilaat käyttävät koulukyytejä ja kouluruokailua eikä työnantajan tarvitse maksaa heille palkkaa. Työnantaja nimeää vastuuhenkilön, joka opastaa oppilasta työpaikoilla. Koulun puolesta työharjoittelua valvoo Rami Heikkilä.

YHTEISHAKU KESKIASTEEN OPPILAITOKSIIN

Yhteishaku on helpottamassa oppilaan hakeutumista perusopetuksen viimeiseltä (9.) luokalta keskiasteen oppilaitoksiin. Yhteishaun aikataulu ilmoitetaan vuosittain ja se on ollut peruskoulussa oleville maaliskuussa paitsi pääsykokeita järjestäviin oppilaitoksiin helmikuussa. Tänä vuonna yhteishaku tapahtuu sähköisesti osoitteessa opintopolku.fi.