Siirry sisältöön

Oppilaasta huolehtiminen on tärkeä osa koulun toimintaa. Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä. Sen tarkoituksena on edistää oppilaiden tasapainoista kasvua ja kehitystä sekä välittämisen ja myönteisen vuorovaikutuksen kulttuuria kouluyhteisössä. Oppilashuollon avulla pyritään ehkäisemään ja tunnistamaan oppimisen esteitä, oppimisvaikeuksia sekä muita ongelmia riittävän ajoissa ja puuttumaan niihin.

Koulumme oppilashuoltoryhmään kuuluvat rehtori, erityisopettajat, opinto-ohjaajat, kouluterveydenhoitaja ja sosiaalitoimen edustaja. Säännöllisesti kuukausittain käsitellään alla olevan suunnitelman mukaisesti keskiviikkoisin mainittujen luokkien oppilaiden asioita. Tällöin mukana on myös luokanopettaja (alakoulu) tai luokanvalvoja (yläkoulu). Lisäksi tiistaisin on tarvittaessa kokous, johon myös kuraattori osallistuu. Vanhemmat voivat osallistua oppilashuoltoryhmän kokoukseen niin halutessaan, kun käsitellään oman lapsen asioita. Oppilashuoltoryhmän jäsenillä on vaitiolovelvollisuus.