Siirry sisältöön

                   JÄMIJÄRVEN KUNTA                                              KUULUTUS           7/2021

 

 

Kuntavaalit 2021

 

Vaalipäivän äänestys toimitetaan sunnuntaina 18.4.2021 kello 9.00 – 20.00 Jämijärven keskuskoululla, os. Koulutie 6. Jämijärven kunta muodostaa yhden äänestysalueen.

Ennakkoäänestys toimitetaan 7.-13.4.2021. Ennakkoäänestyspaikkana on valtuuston kokoushuone kirjaston alakerrassa osoitteessa Koulutie 2 B.

Ennakkoäänestysajat ovat:
keskiviikko 7.4.2021 kello 10.00 – 17.00
torstai 8.4.2021 kello kello 10.00 – 17.00
perjantai 9.4.2021 kello 10.00 – 17.00
lauantai 10.4.2021 kello 12.00 – 14.00
sunnuntai 11.4.2021 kello 12.00 – 14.00
maanantai 12.4.2021 klo 10.00 – 17.00
tiistai 13.4.2021 klo 10.00 – 20.00

Äänestäjän on esitettävä vaalitoimitsijalle selvitys henkilöllisyydestään.

Ennakkoäänestyksestä Attendo Jämijärven hoivakodissa ilmoitetaan erikseen laitoksessa julkaistavalla kuulutuksella.

Kotiäänestyksessä saa äänestää äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen.
Kotiäänestystä tarvitsevan on ilmoitettava siitä kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään 6.4.2021 ennen klo 16.00 keskusvaalilautakunnalle, osoite Peijarintie 5 A, puhelin 040 769 9189.

 

 

1.2.2021
Jämijärven kunnan keskusvaalilautakunta

 

Kuulutus ollut nähtävillä Jämijärven kunnan ilmoitustaululla ja nettisivuilla 2.2.-18.4.2021

 

Merja Kangasniemi

ilmoitustaulun hoitaja