Siirry sisältöön

Sen lisäksi, että voit osallistua kunnan päätöksentekoon luottamushenkilönä, sinulla on kunnan jäsenenä mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa kotikuntasi toimintaan monella eri tavalla.

Vaalit ja luottamuselimet

Kuntalaiset voivat äänestää kuntavaaleissa ja asettua ehdolle kunnanvaltuustoon. Löydät tietoa vaaleista ja vaalilainsäädännöstä oikeusministeriön vaalisivustolta täältä.

Luottamuselinten, eli kunnanvaltuuston, hallituksen, lautakuntien ja muiden elinten luettelon ja luottamushenkilöt löydät täältä.

Nuorisovaltuusto ja vanhus- ja vammaisneuvosto

Nuorisovaltuusto edustaa nuoria kunnan päätöksenteossa. Voit lukea lisää nuorisovaltuuston toiminnasta täältä.

Vanhus- ja vammaisneuvosto edistää viranomaisten, vanhusten ja vammaisten sekä asianomaisten järjestöjen yhteistoimintaa Jämijärvellä. Voit lukea lisää neuvoston toiminnasta täältä.

Palautekanava

Jos huomaat, että jossain kunnan hallinnoimassa palvelussa tai infrassa on kehitettävää tai haluat antaa positiivista palautetta, onnistuu se tehokkaimmin palautekanavan kautta. Palautetta voit antaa klikkaamalla tästä.

Osallistuva budjetointi

Osallistuvassa budjetoinnissa kunnan talousarvioon varataan erillinen määräraha kuntalaisten ehdottamille hankkeille. Jämijärvellä käytäntönä on ollut, että kuntalaiset voivat kevättalvella ehdottaa erilaisia hankkeita tai parannuksia, joista kunnanhallitus valitsee toteuttamiskelpoiset ehdotukset kuntalaisten äänestettäväksi.

Osallistuvasta budjetoinnista ja toteuttamistavasta tiedotetaan aina vuoden alussa.

Kuntalaisaloite

Kunnan jäsenen on mahdollista tehdä kuntalaisaloite. Aloite tulee tehdä kirjallisesti ja toimittaa kuntaan joko sähköpostitse tai paperisena kunnanvirastolle.

Aloite voi olla sisällöltään ja muotoilultaan vapaa. Aloitteesta tulee käydä ilmi aloitteen otsikko ja mitä aloitteessa esitetään. Aloitetta voi täsmentää kartan, kustannuslaskelman tai kuvien avulla. Aloitteen yhteydessä tulee ilmoittaa myös aloitteen tekijän yhteystiedot ja tarvittaessa aloitteen tekijältä voidaan tiedustella lisätietoja aloitteen johdosta.

Kuntatiedote

Seuraa ajankohtaista ilmoittelua ja tiedotusta Jämijärven kunnan kuntatiedotteesta. Kuntatiedote jaetaan joka kuukausi jokaiseen kunnan talouteen julkisena tiedotteena. Kesä-heinäkuussa kuntatiedote saatetaan korvata kesälehdellä. Voit selata vanhoja kuntatiedotteita täältä.