Siirry sisältöön

Koulujen sisäilma-asiat

Tälle sivulle on koottu koulun sisäilmatutkimuksien raportit sekä sisäilmatyöryhmän tiedotteet.

SISÄILMATIEDOTE 20.12.2020

Keskuskoululle viikolla 42 (lokakuu 2019) asennettujen SiMAP-antureiden (5 kpl paine-eroantureita. Lisäksi 2 kpl hiilidioksidi-, lämpötila-/kosteusanturia) tuottamaa dataa on läpikäyty IVTEK:in asiantuntijan johdolla. Anturit ovat kunnan omistamia ja ne keräävät jatkuvasti dataa. Tulokset ovat hyviä eli aiemmin tehdyt korjaustoimenpiteet ovat auttaneet. Mitatuissa tiloissa ei ole ainakaan alipainetta. Tavoitetila on saada luokkiin lievä ylipaine. Yhden pitkän putkilinjaston päässä (6lk-kotiluokka) ilmavaihtokoneen poistoilman imutehoa pienennetään, jotta sielläkin nollapaine-erosta päästään ylipaineisuuteen. Tämä muutos ei aiheuta ilmanlaadun heikkenemistä. Hiilidioksidiarvot, lämpötilat ja ilmankosteus on suositusalueella. Siirrytään uuteen käytäntöön, jossa ilmanvaihtokoneiden suodattimet vaihdetaan 2 krt vuodessa. Suodattimet on vaihdettu elokuussa ja joulukuussa 2019.

SISÄILMATYÖRYHMÄN TIEDOTE 29.5.2019

Sisäilmatyöryhmä on kokoontunut 29.5.2019. Tämän hetken tietojen perusteella ei ole mitään sellaista uutta tietoa, ettei koulutyö voisi jatkua normaalisti. Sisäilmatyöryhmä seuraa tilannetta.

Koulun hankesuunnittelutyö on hyvässä vauhdissa. Kunnanhallitus on ehdottanut hankkeen ohjausryhmän ajatuksen mukaisesti valtuustolle, että hankesuunnittelussa jatketaan uusien toimitilojen suunnittelulla. Mikäli valtuusto hyväksyy tämän kunnanhallituksen ehdotuksen, ei hankesuunnittelussa tarvitse enää jatkaa vanhojen koulurakennusten mittavan, ja suuria epäonnistumisriskejä jättävän, peruskorjauksen suunnittelua.

Hankesuunnitelma on valmiina lokakuun alussa ja sen lopullinen hyväksyntä on lokakuun valtuustossa. Sen jälkeen on tarkoitus välittömästi aloittaa kilpailutus uusien tilojen rakentamisesta.

SISÄILMATYÖRYHMÄN TIEDOTE 29.3.2019

THL:n lausunnon mukaan oppilaiden kokemus sisäilman laadusta oli alaluokkalaisten vastausten mukaan kokonaisuudessaan tavanomaista verrattuna muihin suomalaisiin kouluihin. Yläkoululaisten vastauksissa oppilaat kokivat yksittäisiä olosuhdehaittoja ja raportoivat oireilusta hieman tavanomaista yleisemmin verrattuna muihin suomalaisiin yläkouluihin. Asian selvittämistä jatketaan. Vanhempien toivotaan ilmoittavan lapsen poissaoloilmoituksen yhteydessä syy, jotta pystytään tilastoimaan mahdollisesti sisäilmaan liittyvää oireilua.

Tämän hetken tietojen perusteella ei ole mitään sellaista uutta tietoa, että koulutyö ei voisi jatkua normaalisti.

Koulukeskuksen hankesuunnittelutyö on alkanut ja kunnanhallitus valitsee kokouksessaan 1.4.2019 hankesuunnitteluun konsultin. Työn on tarkoitus edetä ripeästi ja niin, että talousarvioon ja -suunnitelmaan saadaan tieto hankkeen laajuudesta, kustannusarviosta ja aikataulusta.

Oppilaiden sisäilmakyselyn tulokset

Alaluokat372,61 ktLataa tiedosto
Yläluokat364,33 ktLataa tiedosto

Sisäilmatyöryhmän tiedote 7.2.2019

Oppilailla oireilu yksittäistä, samoin henkilöstöllä. Työterveyshuolto, kouluterveydenhuolto ja sisäilmatyöryhmä jatkaa tilanteen seuraamista.

Koululla on tehty kesällä 2018 ilmavuotojen tiivistämistä ja ilmanvaihto on säädetty lievästi ylipaineiseksi.

Paine-eron pysyvyyden tarkastusmittaukset tehtiin ennen joulua 2018. Niiden mukaan ilmanvaihto ei pysy riittävästi ylipaineisena. Ilmanvaihtojärjestelmään tehdään muutoksia hiihtolomaviikolla ja samalla ilmanvaihto säädetään uudelleen ylipaineiseksi. Paine-eron pysyvyyttä seurataan.

Vuodenvaihteessa tarkastettiin lämpökuvauksella vielä mahdollisia rakenteiden epätiiviyskohtia sisäilmaan. Kesällä tiivistetyt liitokset olivat tiiviitä. Aiemmin huomaamatta jääneet kohdat tiivistetään hiihtolomaviikolla. 3-9 -luokka-asteiden oppilaille tehdään sisäilmakysely. Tästä tiedote koteihin Wilman kautta.

 

Raportteja

Painemittausraportti1,28 MtLataa tiedosto
Lämpökamerakuvaus1,31 MtLataa tiedosto
Keskuskoulun ilmamäärämittaus220,24 ktLataa tiedosto

Kesällä 2018 Jämijärven keskuskoulun kirkonkylän toimipisteelle on tehty ilmanvaihdon säätö. Tehtävänanto on ollut säätää ilmanvaihto ylipaineiseksi. Ilmamäärämittauspöytäkirjasta ilmenee, että luokkahuoneet olivat säädön jälkeen ylipaineisia (YP).

 

Aiemmat tutkimukset ja toimenpiteet:

Tykköön tutkimus 20161,72 MtLataa tiedosto
Labra Tykköö 201646,68 ktLataa tiedosto
Keskuskoulun tutkimus 2016 A-Insinöörit1,55 MtLataa tiedosto
Loppuraportti Taloterveys Lajunen keskuskoulu1,12 MtLataa tiedosto
Labra keskuskoulu 2017 Taloterveys Lajunen46,00 ktLataa tiedosto
Kuvaliite keskuskoulu 2017 Taloterveys Lajunen411,47 ktLataa tiedosto
Keskuskoulun toimenpiteet 201572,54 ktLataa tiedosto
Toimenpiteitä kouluilla 5/2017 saakka233,81 ktLataa tiedosto
Toimenpiteitä keskuskoululla 2017-201895,64 ktLataa tiedosto
Tykköön koulun toimenpiteitä 201647,82 ktLataa tiedosto
Markku Seurin materiaali sisäilmaillassa 7.8.2018 (PowerPoint 9 MB)8,55 MtLataa tiedosto
Kunnanviraston tutkimus47,11 ktLataa tiedosto
Lausunto tutkimussuunnitelmaa varten Taloterveys Lajunen1,37 MtLataa tiedosto
Keskuskoulun ulkoseinien rakennetekninen lausunto A-Insinöörit175,70 ktLataa tiedosto