Siirry sisältöön

VUODEN 2018 KORJAUSAVUSTUKSET

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA voi myöntää korjausavustusta

  • ikääntyneiden ja vammaisten henkilöiden asuntojen korjaamiseen

Yhteisöille voidaan myöntää avustusta

  • jälkiasennushissin asentamiseen sekä
  • liikkumisesteen poistamiseen

Korjausavustuksissa on jatkuva haku. Avustusta voi hakea ARAn verkkoasioinnin kautta tai jättämällä paperisen hakemuksen ARAan osoitteella: Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA), Kirjaamo, PL 30, 15141 Lahti tai käyntiosoitteeseen Vesijärvenkatu 11 A, 15140 Lahti.

Lisätietoja hakemisesta sekä paperihakemusten tulostaminen ARAn verkkosivuilta www.ara.fi, puhelimitse 029 525 0818 tai sähköpostilla osoitteesta korjausavustus.ara@ara.fi. Hakemuksen voi myös pyytää asuntotoimesta.

Korjausavustus 2018 hakuohje

Tiedustelut: Vs Rakennuspäällikkö Riikka Koivumäki puh. 040 – 769 9182

 

 

 

Apua hakemuksen tekemiseen

Avustusta voi hakea jatkuvalla haulla asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:sta. ARA tekee avustuspäätöksen ja hoitaa avustusten maksamisen.

Asuntojen korjausavustusten osalta neuvontaa antavat Vanhustyön keskusliiton korjausneuvojat, jotka voivat auttaa koko prosessissa: muutostöiden suunnittelussa, avustusten hakemisessa ja tarvittaessa urakoitsija löytämisessä.VTKL voi myös toimia asiamiehenä korjausavustuksen hakemisessa.

Lisätietoa
Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma 2013–2017, ympäristöministeriö

Lataa tästä ARA:n korjausavustusohjeet:
Liite 1: Asunnon korjausavustukset -ohje
Liite 2: Hissi- ja esteettömyysavustusohje

 

Asuntojen korjausavustus

Avustusta voidaan myöntää vähintään 65-vuotiaille tai vammaisille henkilöille, jotka omistavat asuinrakennuksen, asunnon tai asunto-osakkeet, jotka oikeuttavat hallitsemaan asuinhuoneistoa. Tuki voidaan myöntää ympärivuotisesti asuttuun omistusasuntoon tulorajojen ja varallisuuden puitteissa ja kun hakijalla ei ole oikeutta muihin tukiin tai vakuutuksiin.

Jos rakennuksen tai asunnon kunnossapitovastuu kuuluu jollekin muulle kuin omistajalle, avustus voidaan myöntää kunnossapitovastuussa olevalle. Avustusta ei myönnetä siltä osin kuin kustannukset kuuluvat asunto-osakeyhtiön maksettavaksi. Tuen määrä on enintään 50 prosenttia korjauskustannuksista, kuitenkin jopa 70 prosenttia, jos tällä vältetään välitön pysyvä kotoa muuttaminen. Asuntoa, jonka korjaamiseen on myönnetty avustus, on käytettävä avustuksensaajan asuntona viiden vuoden ajan avustuksen myöntämisestä.

Korjausavustukset hissien jälkiasentamiseen ja liikkumisesteiden poistamiseen

Avustusta voidaan myöntää olemassa olevan kerrostalon hissin jälkirakentamiseen ja asuinrakennuksen liikkumisesteiden poistamiseen. Rakennuksen on oltava ympärivuotisessa asuinkäytössä tai se on otettava ympärivuotiseen asuinkäyttöön.

Avustusta myönnetään vain sellaiseen toimenpiteeseen, jonka rahoittamiseksi hakijalla ei ole oikeutta saada muuta julkista tukea. Tuen määrä on enintään 45 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista. Avustusta ei myönnetä siltä osin kun hakijalla on oikeus saada samat kustannukset korvatuiksi esimerkiksi vakuutussopimuksen perusteella.