Jämijärven kunta

Hyvinvointipalveluihin kuuluu kokonaisvaltaisesti kuntalaisten hyvinvoinnista huolehtiminen. Yhteistyössä sosiaali- ja terveysviranomaisten kanssa järjestetään monenlaisia hyvinvointiin liittyviä palveluita yhteistyössä kolmannen ja neljännen sektorin kanssa.

Sähköinen hyvinvointikertomus päivitetään vuosittain ja tehdään uusiksi aina valtuustokausittain.

Ennaltaehkäisevää päihde- ja mielenterveystyötä tehdään aktiivisesti Pohjois-Satakunnan kunnissa yhteisesti ja siellä luotuja toimintamalleja toteutetaan paikallisella tasolla.