Siirry sisältöön

TIETOSUOJA

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (lyhenne GDPR) on tullut voimaan toukokuussa 2016 ja sitä sovelletaan kansallisesti 25.5.2018 alkaen. Tietosuoja-asetusta sovelletaan henkilötietojen käsittelyyn sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Asetuksen tavoitteena on varmistaa, että ihmisen oikeus henkilötietojen suojaan ja sitä kautta yksityisyyteen toteutuu myös digitaaliaikaan. Organisaatioilla on osoitusvelvollisuus, että lakia noudatetaan.
Tietosuoja on lyhyesti
– henkilötietojen oikeaoppista käsittelyä
– oikeusturvaa organisaatiolle, työntekijälle ja asiakkaalle
– digitalisaation mahdollistaja
– riskien hallintaa
– maineen hallintaa.
Jämijärven kunta on omalta osaltaan valmistautunut asetukseen tarkentamalla ohjeistuksia ja kouluttamalla kunnan organisaatiossa henkilötietoja käsitteleviä. Toimimme tietosuojan suhteen vastuullisesti ja siten, että kenenkään ei tarvitsisi olla huolissan tietojensa väärinkäytöstä.
Kunnan tietosuojavastaavana toimii Sirpa-Liisa Ritakorpi. Lisäksi kunnan organisaatiossa toimii kunnanjohtajan asettama tietosuoja- ja tietoturvaryhmä.

OMIEN TIETOJEN TARKASTAMINEN

Tarvittaessa voit tarkastaa tietosi joko lähettämällä sähköpostin tietosuojavastaava(at)jamijarvi.fi tai käymällä henkilökohtaisesti kunnanvirastolla, Peijarintie 5 A.
Huomaathan, että sinun on käytävä tunnistautumassa (esitettävä ajokortti, passi tai kuvallinen henkilökortti) tietosuojavastaavalle tai kunnanviraston infopisteessä ennen tietojen luovutusta.

 

LISÄTIETOJA TIETOSUOJA-ASETUKSESTA

Hyödyllistä yleisinfoa

TIETOSUOJASELOSTEET

PRIMUS-TIETOSUOJASELOSTE

Perusopetuksen MultiPrimus-järjestelmän tietosuojaseloste

ASIO

Asio-tilavarausjärjestelmän tietosuojaseloste

LUOTTAMUSHENKILÖREKISTERI/TWEB

TWEB Portaali -rekisteriseloste 

JÄMIJÄRVEN KUNNAN WWW-SIVUT

Tietosuojaseloste Internet-sivut

Rekisteriselosteita päivitetään parhaillaan vastaamaan EU:n tietosuoja-asetusta. Päivitetyt tietosuojaselosteet julkaistaan näillä sivuilla.
Lisätietoja:
tietosuojavastaava@jamijarvi.fi