Jämijärven kunta

Jämijärven vanhusneuvosto

1.6.2019 – 31.5.2021

Ikäihmisten äänenä kunnassa


JÄMIJÄRVEN VANHUSNEUVOSTO

on vuonna 2013 toimintaansa aloittanut vanhuspalvelulain mukainen kunnallinen toimielin.

Kunnanhallitus valitsee vanhusneuvostoon kaksi edustajaa ja vahvistaa vanhustyön järjestöjen ja kunnallisten toimielinten nimeämät edustajat kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

1.7.2013 voimaantullut vanhuspalvelulaki antaa vanhusneuvostolle enemmän vaikutusvaltaa ja vastuuta. Vanhusneuvostolle kuuluvat ikäihmisiin liittyvät asiat jo suunnitteluvaiheessa.

Satakuntaliiton alainen Satakunnan vanhusneuvosto seuraa ja tukee satakuntalaisia kunnallisia vanhus-neuvostoja. Satakunnan vanhusneuvostossa on Pohjois-Satakunnan edustajajäsenenä Eila Vehmanen Pomarkusta ja hänen varajäsenenään Jämijärven vanhusneuvoston puheenjohtaja Marjatta Hyttinen.

Jämijärven vanhusneuvoston tehtävänä on

  • edistää viranomaisten ja ikääntyneen väestön ja heidän läheistensä sekä eläkeläis- ja vanhustyöjärjestöjen yhteistoimintaa kunnassa
  • osallistua ikääntyneen väestön tukemiseksi laadittavan suunnitelman valmisteluun
  • osallistua iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien sosiaalipalvelujen riittävyyden ja laadun arviointiin
  • seurata ja tarvittaessa vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka ikääntyneen väestön tarvitsemien palvelujen kannalta
  • tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja iäkkäitä henkilöitä koskevissa asioissa

Jämijärven vanhusneuvosto kokoontuu puheenjohtajan kutsusta 2-6 kertaa kalenterivuoden aikana.

Vanhusneuvostoa kiinnostaa kaikki jämijärveläistä ikääntynyttä väestöä koskevat asiat. Mikäli huomaamasi epäkohta kaipaa yhteiskunnallista vaikuttamista, ota yhteyttä vanhusneuvoston puheenjohtajaan, sihteeriin tai jäseniin

VANHUSNEUVOSTO 1.6.2019 – 31.5.2021

Puheenjohtaja Sjöman Miia p. 045 639 8146
miia.sjoman@gmail.com
Varapuheenjohtaja    Majamäki Aarre p. 040 566 1390
Sihteeri Ritakorpi Sirpa-Liisa p. 040 772 9858
Jäsenet Lehtiö Helena p. 040 591 1400
Niemi Maarit p. 040 963 4986
Parmonen Arja p. 040 507 1456
Salmela Eva p. 040 507 8321
Sillanpää Kaisa p. 050 531 7161
Sorvali Ulla p. 044 547 4518