Siirry sisältöön

Jämijärven vanhusneuvosto

1.6.2019 – 31.5.2021

Ikäihmisten äänenä kunnassa


JÄMIJÄRVEN VANHUSNEUVOSTO

on vuonna 2013 toimintaansa aloittanut vanhuspalvelulain mukainen kunnallinen toimielin.

Kunnanhallitus valitsee vanhusneuvostoon kaksi edustajaa ja vahvistaa vanhustyön järjestöjen ja kunnallisten toimielinten nimeämät edustajat kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

1.7.2013 voimaantullut vanhuspalvelulaki antaa vanhusneuvostolle enemmän vaikutusvaltaa ja vastuuta. Vanhusneuvostolle kuuluvat ikäihmisiin liittyvät asiat jo suunnitteluvaiheessa.

Satakuntaliiton alainen Satakunnan vanhusneuvosto seuraa ja tukee satakuntalaisia kunnallisia vanhus-neuvostoja. Satakunnan vanhusneuvostossa on Pohjois-Satakunnan edustajajäsenenä Eila Vehmanen Pomarkusta ja hänen varajäsenenään Jämijärven vanhusneuvoston puheenjohtaja Marjatta Hyttinen.

Jämijärven vanhusneuvoston tehtävänä on

  • edistää viranomaisten ja ikääntyneen väestön ja heidän läheistensä sekä eläkeläis- ja vanhustyöjärjestöjen yhteistoimintaa kunnassa
  • osallistua ikääntyneen väestön tukemiseksi laadittavan suunnitelman valmisteluun
  • osallistua iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien sosiaalipalvelujen riittävyyden ja laadun arviointiin
  • seurata ja tarvittaessa vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka ikääntyneen väestön tarvitsemien palvelujen kannalta
  • tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja iäkkäitä henkilöitä koskevissa asioissa

Jämijärven vanhusneuvosto kokoontuu puheenjohtajan kutsusta 2-6 kertaa kalenterivuoden aikana.

Vanhusneuvostoa kiinnostaa kaikki jämijärveläistä ikääntynyttä väestöä koskevat asiat. Mikäli huomaamasi epäkohta kaipaa yhteiskunnallista vaikuttamista, ota yhteyttä vanhusneuvoston puheenjohtajaan, sihteeriin tai jäseniin

VANHUSNEUVOSTO 1.6.2019 – 31.5.2021

Puheenjohtaja Sjöman Miia p. 045 639 8146
miia.sjoman@gmail.com
Varapuheenjohtaja    Majamäki Aarre p. 040 566 1390
Sihteeri Ojala Toni p. 040 587 6539
Jäsenet Kotaoja Kristiina p.
Lehtiö Helena p. 040 591 1400
Niemi Maarit p. 040 963 4986
Parmonen Arja p. 040 507 1456
Sorvali Ulla p. 044 547 4518
Viitaniemi Saara p. 050 362 7096

 

*****************************************************************************************************************************************************************************

 

Kiinnostaako vanhuuteen varautuminen, mutta et tiedä mistä aloittaisit?

Tahdotko tietoa ja tehtäviä tukemaan omannäköistä tulevaisuutta, suoraan sähköpostiisi?

Vanhuuteen varautumisen sähköpostikurssi on maksuton ja sen voi aloittaa koska vain. Saat kurssiviestit suoraan sähköpostiisi. Kurssi etenee kahden viikon välein, mutta voit tutustua aiheisiin ja tehdä tehtäviä omaan tahtiisi.

Kurssi perustuu vanheneminen.fi -sivuston aineistoihin, joista on pureskeltu valmiiksi tiivis kokonaisuus. Kurssi toteutetaan itseopiskeluna – pääset pohtimaan tulevaisuuden  toiveita ja mahdollisuuksia  yksin tai läheisten kanssa.

Eli nyt voitte vapaasti ilmoittautua tälle non-stop -kurssille. Aloittaa voi milloin vain.

https://www.vanheneminen.fi/sahkopostikurssi

 

*****************************************************************************************************************************************************************************